DomáceMatovičovci dostali opäť nápad

Matovičovci dostali opäť nápad

-

spot_img

Matovičovci dostali opäť nápad

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) – Poslanci okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko) navrhujú zriadiť inštitút školského ombudsmana. Cieľom je zvýšiť ochranu práv tých osôb, ktoré vo vzdelávacom a výchovnom procese na školách „ťahajú za kratší koniec“. Medzi takéto osoby patria deti, žiaci, študenti, zákonní zástupcovia či učitelia. Podľa poslancov sa neraz stávajú obeťami arogancie moci reprezentovanej školami. Parlament by mal o návrhu zákona o školskom ombudsmanovi rokovať na aktuálnej aprílovej schôdzi.

Úlohou školského ombudsmana „bude dozerať na to, aby práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb naprieč celým školstvom požívali silnú ochranu z pozície nezávislého ,dozorcu´. Na školského ombudsmana sa bude môcť obrátiť každý, podľa ktorého v danej situácii dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Ak školský ombudsman zistí porušovanie práv u niektorej zo spomínaných osôb, spíše o tom „vyjadrenie“, v ktorom môže navrhnúť prostriedky nápravy. Orgán, voči ktorému smeruje ombudsmanov podnet, je povinný vykonať nápravu. Ak tak neurobí, ombudsman sa môže obrátiť na vládu či Národnú radu SR.

„Tým je zabezpečená vážnosť funkcie školského ombudsmana, ktorá nie je len formalitou, ale reálnou výkonnou funkciou zabezpečujúcou ,poriadok´ v oblasti výchovy a vzdelávania na úseku školstva,“ tvrdia poslanci. Školský ombudsman bude zároveň povinný predkladať parlamentu správu o činnosti. Bude volený Národnou radou SR a tá istá fyzická osoba môže byť na túto pozíciu zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Ombudsmanovo funkčné obdobie bude trvať päť rokov. V prípade schválenia zákona sa inštitút školského ombudsmana zriadi 1. januára 2025.

Podporte nezávislé médium Denník VV

  • Nezamykáme články
  • Necenzurujeme komentáre
  • Nezverejňujeme platené články

Nechceme spoplatňovať obsah, lebo nie každý si to môže dovoliť. Len vďaka Vašej podpore sa môže tento obsah bezplatne dostať ku každému.

Viac info o podpore nájdete tu: PODPORTE VV

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás