fbpx
NázoryGP: PROKURATÚRA ZASIAHLA PROTI NEPRÍPUSTNÉMU VYNUCOVANIU NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A...

GP: PROKURATÚRA ZASIAHLA PROTI NEPRÍPUSTNÉMU VYNUCOVANIU NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY U DETÍ

-

GP: PROKURATÚRA ZASIAHLA PROTI NEPRÍPUSTNÉMU VYNUCOVANIU NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY U DETÍ

Prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR na základe môjho minulotýždňového pokynu NAVŠTÍVILA Centrum pre deti a rodiny Trnava. V rámci návštevy PREVERILA, či sú v tomto zariadení dodržiavané zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Vykonanou previerkou bolo ZISTENÉ, že

v zariadení je UPLATŇOVANÝ „Duchovný program“, ktorý striktným spôsobom vymedzuje spôsoby a možnosti praktizovania viery deťmi umiestnenými v zariadení,

plnenie povinností vyplývajúcich z tohto programu BOLO od detí VYNUCOVANÉ aj pod hrozbou trestov a BEZ OHĽADU NA ICH VÔĽU K ÚČASTI, napr. na víkendových alebo večerných aktivitách súvisiacich s praktizovaním viery.

Z platnej právnej úpravy vyplýva povinnosť vytvárať v centrách pre deti a rodiny PODMIENKY, okrem iného aj na prejavovanie náboženského vyznania a viery. Za vytváranie podmienok NIE JE možné považovať AUTORITATÍVNE VYNUCOVANIE účasti detí na „Duchovnom programe“, o ktorého vydaní – BEZ OPORY V ZÁKONE – rozhodol štatutár zariadenia.

K prejavom viery u detí musí dochádzať BEZ NÁTLAKU zo strany vedenia zariadenia, resp. BEZ VYNUCOVANIA POD HROZBAMI TRESTOV.

„Duchovný program“ uplatňovaný v Centre pre deti a rodiny Trnava

NEMÁ oporu v zákone a

NEPRÍPUSTNÝM spôsobom ZASAHUJE DO SLOBODY NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY.

Z týchto dôvodov prokurátorka generálnej prokuratúry VYDALA dňa 1. augusta 2023 v zmysle zákona o prokuratúre PRÍKAZ PROKURÁTORA, ktorým s okamžitou účinnosťou „Duchovný program“ ZRUŠILA. Príkaz prokurátora bol doručený zariadeniu a zriaďovateľovi zariadenia – Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zariadenie má zákonnú POVINNOSŤ príkaz prokurátora VYKONAŤ.

Pri komplexnom vybavovaní veci dochádza k úzkej SÚČINNOSTI prokurátorov vykonávajúcich TRESTNÚ a NETRESTNÚ pôsobnosť prokuratúry.

Zdroj:

https://veci-verejne.sk/wp-admin/post.php?post=74984&action=edit

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

1 Komentár

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás