fbpx
NázoryPrípad „čurillovcov" bude dozorovať trnavská prokuratúra: VŠETKY TRESTNÉ STÍHANIA...

Prípad „čurillovcov“ bude dozorovať trnavská prokuratúra: VŠETKY TRESTNÉ STÍHANIA MUSIA BYŤ VYKONANÉ ZÁKONNE, odkazuje Žilinka

-

Prípad „čurillovcov“ bude dozorovať trnavská prokuratúra: VŠETKY TRESTNÉ STÍHANIA MUSIA BYŤ VYKONANÉ ZÁKONNE, odkazuje Žilinka

Po preskúmaní zákonnosti konania a rozhodnutí o všetkých námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), podaných od vznesenia obvinenia vo veci trestne stíhaných príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, som zistil, že

  • uzneseniami bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS z 30. septembra 2021, 08. novembra 2021, 16. novembra 2021 a 02. novembra 2023, ktorí rozhodovali o sťažnostiach proti uzneseniam vyšetrovateľa ÚIS, ktorými sa tento na základe námietok zaujatosti nevylúčil z vykonávania úkonov trestného konania, a v konaní, ktoré im predchádzalo, DOŠLO K PORUŠENIU ZÁKONA. Bezprostredne nadriadení policajtov ÚIS v prebiehajúcom trestnom stíhaní mali procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach. Ich rozhodnutia tak zaťažili konanie PODSTATNOU VADOU KONANIA,
  • dozor vykonávajúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava na porušenia zákona zo strany bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS NEREAGOVAL, NÁPRAVU NEZÁKONNÉHO STAVU PRÁVNYMI PROSTRIEDKAMI DOZORU PROKURÁTORA NEVYKONAL a NEZÁKONNOSŤ NEODSTRÁNIL.

So zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dopad na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov,

  • som ODŇAL VEC Krajskej prokuratúre Bratislava a zároveň URČIL, že na konanie bude príslušná Krajská prokuratúra Trnava,
  • budú okamžite PRIJATÉ OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEZÁKONNOSTI právnymi prostriedkami dozoru prokurátora,
  • bude VYVODENÁ ZODPOVEDNOSŤ za porušenie povinností prokurátora.

Musím len zopakovať, že

  • trestné konanie sa riadi ZÁSADOU STÍHANIA LEN ZO ZÁKONNÝCH DÔVODOV. Ide o najdôležitejšiu základnú zásadu trestného konania, ktorá má aj ústavnoprávny základ. Na jej napĺňaní a DÔSLEDNOM REŠPEKTOVANÍ budem vždy BEZVÝHRADNE TRVAŤ,
  • ZÁUJEM NA ZÁKONNOSTI musí byť nadradený akémukoľvek inému záujmu,
  • podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú ŽIADNE POCHYBNOSTI,
  • na PORUŠENIA ZÁKONA budem vždy NEKOMPROMISNE REAGOVAŤ, a to bez ohľadu na osobu obvineného, jej postavenie či spoločenský status. Tak, ako tomu bolo aj doposiaľ.

PROKURATÚRA: Prípad „čurillovcov“ bude dozorovať trnavská prokuratúra

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Generálny prokurátor Maroš Žilinka odňal dozor v trestnej veci týkajúcej sa vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu Krajskej prokuratúre Bratislava a zároveň určil, že na konanie vo veci bude príslušná Krajská prokuratúra v Trnave. Ako ďalej informovala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová, prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry totiž podľa Žilinku nereagoval na zistené porušenia zákona, nápravu nezákonného stavu právnymi prostriedkami dozoru prokurátora nevykonal a nezákonnosť neodstránil. Konkrétne generálny prokurátor poukázal na to, že nadriadení vyšetrovateľa policajnej inšpekcie, ktorí rozhodovali o sťažnostiach „čurillovcov“ mali v trestnom konaní postavenie svedkov, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach.

Drobová zdôraznila, že prokuratúra vo veci okamžite prijme opatrenia na odstránenie nezákonnosti právnymi prostriedkami dozoru prokurátora a vyvodí zodpovednosť za porušenie povinností prokurátora. „Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje za potrebné zopakovať, že trestné konanie sa riadi zásadou stíhania len zo zákonných dôvodov. Ide o najdôležitejšiu základnú zásadu trestného konania, ktorá má aj ústavnoprávny základ. Na jej napĺňaní a dôslednom rešpektovaní bude generálny prokurátor SR vždy bezvýhradne trvať,“ povedal Drobová s tým, že záujem zákonnosti musí byť nadradený akémukoľvek inému záujmu.

Zároveň podľa generálneho prokurátora podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú žiadne pochybnosti. „Na porušenia zákona bude generálny prokurátor SR vždy nekompromisne reagovať, a to bez ohľadu na osobu obvineného, jej postavenie či spoločenský status. Tak, ako tomu bolo aj doposiaľ,“ dodala hovorkyňa.

Zdroj:

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás