KomentárePokračujúca diskusia k rušeniu úradu, ktorý by mal údajne bojovať...

Pokračujúca diskusia k rušeniu úradu, ktorý by mal údajne bojovať proti ,,temným silám“

-

Pokračujúca diskusia k rušeniu úradu, ktorý by mal údajne bojovať proti ,,temným silám“

Predvčerom, dňa 10.01.2024 sa po rokovaní vlády SR konala na Úrade vlády SR pomerne rozsiahla, čo do počtu zúčastnených, tak aj časovo rozsiahla až hodinu a pol trvajúca tlačová beseda. Táto tlačovka bola ohlásená pod titulom ,, TB predsedu vlády Roberta Fica:,, Prečo tak Matovič a celá opozícia kričia za záchranu Lipšica.“ Samotný premiér tlačovku otvoril, ale kvôli následovnému programu musel po tri štvrte hodine odísť, čo však neznižovalo odborný obsah vyjadrení, ani odpovedí novinárom, nakoľko na tejto tlačovke boli účastní aj ministri Susko a Kaliňák, štátni tajomníci ministerstva spravodlivosti, predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar, a poradcovia predsedu vlády advokáti Marek Para a David Lindtner. Hlavnou témou tejto tlačovky bolo rušenie ÚŠP, ale diskutovalo sa aj na tému zmien v Trestnom zákone  a Trestnom poriadku. Premiér na začiatku uviedol, že sú iné dôležité témy, najmä sociálne a ekonomické, ale že práve otázka rušenia ÚŠP najviac zamestnáva médiá. Povedzme si na rovinu, táto téma je dôležitá, a áno je veľmi dôležitá aj pre vládu samotnú, čo je pochopiteľné, ak si zoberieme do úvahy čo sa v minulom období aj proti ľuďom, ktorí sú v okolí súčasnej vlády dialo. Ale táto téma je dôležitá nie len pre veľkú časť odbornej, ale dovolím si povedať aj laickej verejnosti.

Premiér to hneď na začiatku povedal jasne a otvorene: „Áno, je to mocenské rozhodnutie, lebo on je neudržateľný,“ a ďalej jasne, povedal, že ÚŠP je nutné zrušiť, nestačí odchod Lipšica, nakoľko celý úrad je plný jeho ľudí. Samozrejme spomenul aj všetky skutočnosti, ktoré sú v súvislosti s Lipšicom už známe, a ktoré ho diskvalifikujú byť na čele takéhoto úradu. Vyjadril sa aj k argumentom, ktoré kritizujú spôsob prijímaných zmien, teda skrátené legislatívne konanie. Predseda vlády odmieta, že by sa k daným návrhom nediskutovalo, a že by sa k tomu pristupovalo príliš rýchlo. Vyslovil aj vetu, že o žiadnom návrhu v histórii SR nebola tak dlhá diskusia ako o návrhu k zrušeniu ÚŠP a dodal: „To, že bola použitá forma skráteného legislatívneho konania, nemá žiadny dopad na to, ako dlho sa tento zákon bude prerokovávať, „zase budeme svedkami stoviek vystúpení a tisícov faktických pripomienok.“ Priznal aj to, že na vláde bolo najprv niekoľko alternatív, navrhované riešenia. Prvá mala hovoriť len o personálnych zmenách, druhá sa týkala úplného zrušenia aj ÚŠP aj ŠTS, a tretia, ktorá nakoniec prešla hovorí o zrušení ÚŠP. Najväčší záujem na zachovaní statusu quo má podľa neho Matovič a jeho OĽaNO, pričom sa čuduje KDH a PS, že naskočilo na jeho hru. Áno, aj podľa môjho názoru je nutné uznať, že opozícia na čele so Šimečkom spolu s KDH, SASKOu, mimovládkami a ,,občianskym“ kandidátom na prezidenta Korčokom, to využíva najmä ako zbraň pre útok na súčasnú koalíciu. Stačí vnímať veci len povrchne a veľmi jednoducho si môžete všimnúť, že opozícia nemá žiaden obsah a neponúka žiadne relevantné návrhy. Preto si zobrali práve tieto návrhy ako námet na politickú kampaň. Samozrejme, vecné argumenty im chýbajú, ale jednoduchých a na emócie orientovaných fráz, ktoré používajú sú na stovky. Odporúčam si pozrie5 videá z protestov, vyjadrenia vystupujúcich, ale zaujímavé je, všimnúť si aj transparenty účastníkov.

Po Robertovi Ficovi vystúpil Tibor Gašpar. Nie, cieľom tohto príspevku nie je urobiť tlačovú správu z tlačovky, dúfam, že to tak nevyznie, ale ide o to, vytiahnúť to, čo bolo povedané, pretože tie argumenty a okolnosti sa opakujú aj na iných fórach. Tibor Gašpar predstavil sms komunikáciu z roku 2020, ktorá mala dokazovať, že ÚŠP vedel o podozreniach z trestnej prokuratúry Matoviča. Nevidia, nechcú to vidieť, či tú trestnú činnosť ignorujú, uviedol Tibor Gašpar. Išlo len o malú ukážku ne/činnosti ÚŠP v konkrétnych veciach. Celé roky najmä strana SMER – SSD a ľudia okolo nej poukazujú na podobné prípady, aj pokiaľ ide o NAKU. Na ilustráciu stačí len pripomenúť komunikáciu Zuriana s Imreczem, ktorí uviedli skutočnosti, ktoré mali obviniť Mikulca z trestnej činnosti. Čo sú  toto za prokurátori, pýta sa neskôr Robert Fico. Toto má byť podľa premiéra dôkazom toho, že ÚŠP má na jednej strane naďalej kriminalizovať vládu a kryť Matoviča a opozíciu. V tomto ide o jasnú kontinuitu vyjadrení predstaviteľov vlády, napokon nie len ich, na podobné podozrenia a skutočnosti upozorňujú aj mnohí iní z odbornej verejnosti, ako príklad možno uviesť, už dnes známe mediálne vyjadrenia dekana Burdu. Pričom treba dodať, že bol to práve dekan Burda, ktorý navrhol Lipšica na čelo ÚŠP. Čuduj sa svetu, čo sa nestalo, odrazu sa z čista jasna zjavil študent Právnickej fakulty u Kovačič Hanzelovej v denníku SME, ktorý kritizoval dekana Burdu za jeho stanoviská. Baviť sa o tom, kedy a kde má takáto diskusia prebiehať je na inú debatu, osobne si neviem ani len predstaviť, že by som niekde v mediálnom priestore kritizoval dekana za jeho odborné stanoviská, keď som bol ešte študentom fakulty. Pre mňa je to absurdné, ale ešte aspoň jedna vec stojí za zmienku. Po vyjadrení Roberta Fica na jeho vystúpenie, sme mali možnosť vidieť klasický scenár, transparenty, kamery a tak ďalej. Podobnosť so Šeligom je čisto náhodná. Aj toto sú prostriedky politického boja, nikto ma nepresvedčí o tom, že sa z ničoho nič objaví nejaký odvážny študent. Sú to dopredu pripravované veci, ktoré majú slúžiť na nátlakové akcie. Napokon aj včera 11.01.2024 sa bude konať ďalší protest za ,,demokraciu“ a zachovanie ,,právneho štátu“.

Danu tlačovú besedu sme zdieľali aj na našom webe:

Zo strany redaktorky RTVS prišla otázka, ktorá smerovala k vyjadreniu Rady prokurátorov, kde údajne vláda odmietla s touto radou diskutovať. Premiér Robert Fico jasne konštatoval, že nikto im v ničom nebráni, môžu prísť diskutovať na výbory NR, budú vypočutí, alebo môžu požiadať o stretnutia ministra spravodlivosti a štátnych tajomníkov. Minister Susko správne uviedol, že takéto vyjadrenie a stanovisko Rady prokurátorov nie je pre vládu striktne záväzné, nakoľko samotný generálny prokurátor, ktorý zodpovedá za riadenie prokuratúry ako takej, uviedol, že pre Generálnu prokuratúru nebude absolútne žiaden problém vyrovnať s takýmito zmenami zákona a zrušením ÚŠP. Maroš Žilinka uviedol dve stanoviská v poslednom týždni, ich cieľom bolo vyvrátiť pochybnosti o jeho činnosti, ale aj pochybnosti o zrušení ÚŠP. V poslednom stanovisku najprv vyvrátil tvrdenie poslanca Jaroslava Spišiaka, ktorý uviedol: “Rada prokurátorov je najvyšší správny orgán prokuratúry…“, čiže „toto vyjadrenie je najvyššie možné autoritatívne vyjadrenie názoru prokuratúry ako celku.“ Generálny prokurátor sa nemusel s odpoveďou veľmi namáhať, stačilo mu parafrázovať zákonne stanoviská. Na svojom profile uvádza: ,, MÝLITE SA, pán poslanec. Rada prokurátorov je NAJVYŠŠÍM VÝKONNÝM ORGÁNOM SAMOSPRÁVY PROKURÁTOROV s celoštátnou pôsobnosťou. Má 9 členov – predsedov prokurátorských rád generálnej prokuratúry a krajských prokuratúr. Najvyššími orgánmi samosprávy prokurátorov sú ZHROMAŽDENIA PROKURÁTOROV. Tieto orgány samosprávy zabezpečujú ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov. Rozsah ich oprávnení vyplýva zo zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Orgány samosprávy NERIADIA ČINNOSŤ PROKURATÚRY, NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA RIADENIE PROKURATÚRY a NEZASTUPUJÚ PROKURATÚRU NAVONOK. Na čele prokuratúry je GENERÁLNY PROKURÁTOR, ktorý riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. Nie orgány samosprávy prokurátorov, ale generálny prokurátor NESIE ÚSTAVNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ČINNOSŤ, PLNENIE ÚLOH A FUNGOVANIE PROKURATÚRY SR. Vyjadrenie samosprávneho orgánu prokurátorov NIE JE STANOVISKOM PROKURATÚRY SR.“ Samozrejme, nebol by to Daniel Lipšic, keby v rámci svojho klasického mediálneho  turné nezavádzal, na JOJ 24 sa nechal počuť, že:“Už sa vyvíjajú aktivity, musím to povedať, zo strany Generálnej prokuratúry, aby bolo spochybnené stanovisko rady prokurátorov a bohužiaľ námestník generálneho prokurátora poslal prípis krajským prokurátorom, aby preskúmali, akým spôsobom bola táto vec konzultovaná…“. Na čo generálny prokurátor musel zareagovať komplexným vyjadrením: ,, MÝLITE SA, pán špeciálny prokurátor. Vždy som plne rešpektoval úlohu, postavenie a oprávnenia orgánov samosprávy prokurátorov, vrátane ich práva slobodne zaujímať stanoviská k otázkam súvisiacim s prokuratúrou SR. Nikdy som do činnosti orgánov samosprávy prokurátorov nezasahoval a z pozície generálneho prokurátora som vytváral primerané podmienky na plnenie ich úloh. Tvrdenie, že zo strany Generálnej prokuratúry SR sa vyvíjajú aktivity na spochybnenie vyhlásenia rady prokurátorov, JE KLAMSTVO. Námestník generálneho prokurátora nežiadal krajských prokurátorov o žiadne preskúmanie a už vôbec nie so zámerom spochybňovať vyjadrenie orgánov samosprávy. Išlo o internú komunikáciu v súvislosti s plnením úloh Pracovnej skupiny, ktorú som zriadil 7.12.2023 na prípravu implementácie navrhovaných zmien v organizácii prokuratúry pre prípad ich schválenia NR SR, ktorej je pán námestník generálneho prokurátora predsedom. FAKTOM však je, že Rada prokurátorov pred tak vážnym vyhlásením, aké urobila, NEPOŽIADALA O SÚČINNOSŤ tých, ktorí orgány prokuratúry riadia a zodpovedajú za ich činnosť. Teda generálneho prokurátora a krajských prokurátorov, ktorí riadia krajské prokuratúry a za svoju činnosť zodpovedajú generálnemu prokurátorovi. Rada prokurátorov teda pristúpila k vyhláseniu BEZ TOHO, aby poznala riadiace akty, personálne, materiálno – technické a organizačné opatrenia, ktoré budú zo strany generálneho prokurátora a krajských prokurátorov prijaté v záujme zabezpečenia plnenia úloh prokuratúry SR a ktoré vyplynú aj z činnosti spomínanej pracovnej skupiny.  Ak za týchto okolností došlo k vydaniu vyhlásenia Radou prokurátorov (odhliadnuc od faktu, že vyhlásenie bolo prijaté v pomere hlasov 5 : 4), považujem to za PROBLÉM.“ Opozícia v rámci svojej nekončiacej sa sérií zavádzajúcich výstupov v NR SR povie naozaj hocičo. Matovič a jeho ľudia vo svojich besniacich vyjadreniach sa neštítia naozaj ničoho. Ale okrem nich svoje povedala aj poslankyňa Plaváková z PS a to konkrétne: ,, ÚŠP presadzuje koncept stíhania a odsúdenia ľudí, ktorí spáchajú korupčnú alebo inú ekonomickú trestnú činnosť a to bez ohľadu na to, či ide o ľudí blízkych vláde, alebo samotných politikov,“ a ,, “generálny prokurátor Maroš Žilinka presadzuje koncept zabezpečovania beztrestnosti smeráckych ľudí cez § 363,“ ako aj,, ten generálny prokurátor, ktorý poslušne uplatňuje § 363, aby pomohol Vašim ľuďom…“ Generálny prokurátor sa musel ohradiť aj voči takémuto tvrdeniu a to konkrétne nasledujúcim spôsobom: ,, Tvrdenia poslankyne NR SR považujem za NESLÝCHANÚ NEHORÁZNOSŤ a BEZPRECEDENTNÝ ÚTOK na generálneho prokurátora SR, ktorý nemá absolútne nič spoločné s vecnou argumentáciou.  Tvrdenia poslankyne NR SR nie sú ničím iným, ako HRUBÝM OČIERŇOVANÍM generálneho prokurátora SR a v konečnom dôsledku aj URÁŽKOU všetkých prokurátorov Generálnej prokuratúry SR podieľajúcich sa na vybavovaní agendy „§ 363“ v očiach verejnosti, ktoré NEGATÍVNE ZASAHUJÚ do vnímania dôveryhodnosti a dobrej povesti prokuratúry SR. Vždy som presadzoval a budem presadzovať OCHRANU ZÁKONNOSTI a dôrazne odmietam spájanie mojej osoby s ktoroukoľvek skupinou politikov. Účelom rozhodovania podľa § 363 Trestného poriadku je ochrana zákonnosti v prípravnom konaní, ktorá napĺňa POZITÍVNY ZÁVӒZOK ŠTÁTU viesť trestné stíhania, ktoré spĺňajú požiadavku zákona.  Za každým rozhodnutím si plne stojím a vždy obsahovalo také odôvodnenie, ktoré poskytovalo odpovede na všetky skutkovo a právne významné otázky. Zdôrazňujem, že žiadne rozhodnutie nebolo ovplyvnené osobným statusom, zmýšľaním, alebo postavením osôb, ktorých sa týkalo a jediným kritériom bolo zistenie, či rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol zásadným spôsobom porušený zákon. Tvrdenie poslankyne NR SR o tom, že „presadzujem koncept zabezpečovania beztrestnosti smeráckych ľudí a poslušne uplatňujem § 363, aby som im pomohol“, považujem jednoducho za NEHANEBNOSŤ. Podsúvanie nekritického obrazu, že tu existuje pomerne úzka skupina prokurátorov, ktorým jediným záleží na spravodlivosti, za súčasného vykresľovania generálneho prokurátora ako prekážky spravodlivosti, považujem za NESMIERNE ŠKODLIVÉ. Zvlášť, ak sa tak deje zo strany poslankyne a členky Ústavnoprávneho výboru NR SR.“

Diskusia k rušeniu ÚŠP bude pokračovať, ako v NR SR, tak aj v médiách, na tlačovkách, či na protestoch zvolaných opozíciou. Väčšina odbornej obce, sudcovia, advokáti, akademická obec a všetci, ktorí napokon aj opakovane podpísali petíciu za právny štát nevidia v rušení ÚŠP žiaden problém. Naopak úrad považujú za anomáliu a veria tomu, že to naopak zlepší fungovanie právneho štátu. Toto určite nebol posledný komentár k danej téme, materiálu na spracovanie bude pribúdať.

Autor: Dušan Deák

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás