fbpx
- Reklama -

Komentáre

František Škvrnda st.: O kazachstanských nepokojoch alebo o narastaní chaosu vo svete neoliberálnej globalizácie pod vedením upadajúcich USA

Na pokračujúce šírenie chaosu, ktoré vedie k zvyšujúcej sa nestabilite sveta v podmienkach neoliberálnej globalizácie pod vedením upadajúcich USA, hneď na začiatku nového roka ukázali nepokoje...

Branislav Fábry: Hľadanie „agentov“ a otázky o platnosti dohody s USA

Čím sa o dohode o spolupráci v oblasti obrany s USA (dohoda) viac diskutuje, tým viac zaznievajú agresívne útoky voči všetkým osobám, ktoré vznášajú k návrhu dohody pripomienky. Tento...

VIDEO: Roman Michelko: Presadenie obrannej dohody s USA: Pyrrhovo víťazstvo pre koalíciu?

Vláda SR napriek obrovskému odporu verejnosti, generálnej prokuratúry a opozície odobrila znenie zmluvy DCA a posiela ho do parlamentu. Koalícia zjavne podcenila odpor verejnosti...

František Škvrnda st.: O niektorých geopolitických, historicko-sociologických a ekonomických súvislostiach nepokojov v Kazachstane

O udalostiach, ktoré v Kazachstane (podľa ústavy ide o demokratický, svetský, právny a sociálny štát), vyústili do veľkých násilností, je v médiách veľa, aj protirečiacich si informácií....

JUDr. Martin Ribár: Nie je Nálezov Ústavného súdu SR o pochybeniach vo väzobnom konaní už „akosi“ priveľa?

Prí­pad ad­vo­ká­ta Mar­ti­na Ri­bá­ra je vý­nim­kou. Som nao­zaj „vý­nim­kou“? Nie je Ná­le­zov Ústav­né­ho sú­du SR o po­chy­be­niach vo vä­zob­nom ko­na­ní už „ako­si“ pri­ve­ľa? Od ro­ku 2002 som...

Eduard Chmelár: Prečo treba zmluvu s USA odmietnuť

Eduard Chmelár míní, že odpor proti vojenské dohodě s USA představuje nejdůležitější zápas o slovenskou suverenitu a o ideály spojené s rokem 1989. To, čo prebieha momentálne na Slovensku, nie je...

Prof. Oskar Krejčí: Proč se Západ bojí Číny

Politolog Oskar Krejčí se na začátku roku zamýšlí nad tím, jaký vliv na současnou mezinárodní politiku má agrese západních mocností během takzvaného století ponížení. Více...

František Škvrnda st.: Stále nestabilný Západný Balkán – otázniky okolo budúcnosti Bosny a Hercegoviny

II. časť – Vývoj Bosny a Hercegoviny po Daytonskej mierovej zmluve a nová kríza Daytonská zmluva znamenala aj veľkú no protirečivú zmenu. Názov štátu sa nielen formálne...

Sudca JUDr. Peter Šamko: „Preparácia“ obvineného ako vyšetrovacia metóda slúžiaca na získanie priznania obvineného

„Pre­pa­rá­cia“ ob­vi­ne­né­ho ako vy­šet­ro­va­cia me­tó­da slú­žia­ca na zís­ka­nie priz­na­nia ob­vi­ne­né­ho a udá­va­nia iných osôb Rok 2021 sa po­dob­ne ako aj rok pred­tým nie­sol v tres­tnom prá­ve...

František Škvrnda st.: Stále nestabilný Západný Balkán – otázniky okolo budúcnosti Bosny a Hercegoviny

I. časť – Bosna a Hercegovina – súčasť Západného Balkánu Začiatkom tohto storočia sa začal používať pojem geografického charakteru – Západný Balkán. Bol to však len...

Ľudovít Števko: Ťažký, chaotický rok 2021

Slovenská republika zažila počas svojej existencie nejedno turbulentné obdobie ekonomických, sociálnych a politických kríz.Nikdy však tieto krízy od prvých privatizačných rokov rozkrádania štátu po celosvetovú...

VIDEO: Roman Michelko: Koaličná kríza, boj o referendum či vojna policajtov. Prehľad TOP udalostí roku 2021 na Slovensku

Rok 2021 bol na Slovensku plný rôznych politických udalostí. Tie najdôležitejšie pre Sputnik zhrnul politológ Roman Michelko. Celkom jednoznačne bola top udalosťou roka 2021 výmena...

Leonid Ivašov: Kapitalizmus je to najhoršie, čo vymyslelo ľudstvo

Autor: Leonid Grigorievič Ivašov Zdroj: https://izborsk-club.ru/22116 Niekoľkokrát v našej histórii sme stáli pred osudovou otázkou: Máme zostať Moskovským kniežatstvom, alebo máme byť obrovskou ríšou? A najväčšie, čo sme...

František Škvrnda st.: Pred 30 rokmi zanikol Sovietsky zväz – aj politickofilozofické zamyslenie o nepretržitosti dejín

V pochopiteľnej tichosti prebehlo 25. decembra 30. výročie jednej z najkontroverznejších udalostí 20. storočia – rozpadu (zániku) Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorý znamenal aj definitívny koniec...

Prof. Oskar Krejčí: Kremelský politický realismus

Politolog Oskar Krejčí ukazuje, jak se při současné krizi vztahů Západu a Ruska mění role tradiční diplomacie a zastupitelské úřady se stávají rukojmím mediálních kampaní. Přechod Ruska na...
- Reklama -
spot_img
- Reklama -