fbpx
NázoryPomoc spotrebiteľom: BANKY, BANKY, BANKY

Pomoc spotrebiteľom: BANKY, BANKY, BANKY

-

Pomoc spotrebiteľom: BANKY, BANKY, BANKY

Pomoc spotrebiteľom – Mgr. Jana Tilňaková a JUDr. Jana Pajtašová:

Milí spotrebitelia,

dnes poukazujeme na zdanlivo jednoduchý prípad.

Spotrebiteľ dňa 4.5.2022 uzavrel s konkrétnou bankou zmluvu o bežnom účte fyzickej osoby.

👉Dňa 31.5.2023 banka z účtu klienta bez právneho dôvodu a nad rámec balíka služieb zrazila 20 € za ním vykonanú transakciu: platba kartou – hazardné hry.

👉Zo zmluvy, ktorú ako spotrebiteľ dňa 04.05.2022 uzatvoril nevyplýva, že by banka mala právo na odplatu za takýto úkon vo výške 20 €.

Dňa 31.3.2023 banka na svojej stránke zverejnila nový sadzobník poplatkov – poplatky za služby pre fyzické osoby, o čom sa ako spotrebiteľ dozvedel náhodou, pri riešení môjho problému.

👎Čo sme považovali za sporné je to, že banka s rovnakým dňom účinnosti zverejnila na webovej stránke dva sadzobníky poplatkov dostupné širokej verejnosti, ktoré obsahujú diametrálne odlišné údaje o výške poplatkov.👎

Dostupné na : https://www.tatrabanka.sk/…/dolezite…/cennik-sluzieb/

Sadzobník poplatkov spotrebiteľ svojim podpisom neopatril.

Domnievame sa, že banka mohla jednostranne zmeniť zmluvné podmienky v neprospech spotrebiteľov, kvôli čomu tento konkrétny spotrebiteľ prišiel o 20 €. 👎

V reklamácii sme poukázali na fakt, že pre spotrebiteľov platia priaznivejšie podmienky ,z ust. § 54, ods. 2 zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník :

„V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.“

✌Banka finančné prostriedky v rámci reklamačného konania vrátila.

Ide zdanlivo o malú, nepodstatnú sumu, no je dôvodný predpoklad, že sa nejedná len o jeden prípad.

Preto nezabudnite, brániť sa oplatí.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás