fbpx
ROZHOVORYMaroš Smolec: Matica slovenská nikdy na slovenský národ nezabudla

Maroš Smolec: Matica slovenská nikdy na slovenský národ nezabudla

-

Maroš Smolec: Matica slovenská nikdy na slovenský národ nezabudla

Spoločnosť, politici, médiá jej musia začať dávať väčší priestor

Foto: Slovenské národne noviny

Matica slovenská v dňoch 3.- 6. augusta 2023 usporiadala pri príležitosti 160. výročia jej založenia a 30. výročia vytvorenia samostatnej Slovenskej republiky matičné slávnosti. Nielen o tom sme sa rozprávali s jej správcom Marošom Smolcom.

Ako s odstupom času hodnotíte ich priebeh?

Oslavy 160. výročia Matice slovenskej považujem za vydarené. Napriek nie celkom optimálnemu počasiu, pršalo, prišlo do Martina počas troch dní slávností vyše 3 tisíc ľudí, čo sme naozaj neočakávali. Počas hlavného sobotňajšieho programu bolo v športovej hale vyše 1500 ľudí a mimo nej ďalších 500. Spolu teda dve tisícky návštevníkov vzdali hold Matici slovenskej a jej historickému odkazu ako aj dôležitým úlohám na poli budovania národného povedomia v súčasnosti. Je dôležité si uvedomiť, že Matica vznikla v roku 1863 a odvtedy aktívne chráni slovenský národ a jeho záujmy.

Matica slovenská si tento rok teda  pripomína 160. rokov svojej existencie. Nebudem podrobne prechádzať matičnými dejinami od jej vzniku až dodnes. V krátkosti ich môžeme zhodnotiť tak, že počas svojej existencie to nemala na ružiach ustlané v žiadnom politicko-spoločenskom režime. Prežila svoje zrušenie v roku 1875 počas silnejúcej maďarizácie slovenského národa.  Čechoslovakisti a pražskí centralisti počas 1. Česko-Slovenskej republiky na ňu vyvíjali tlaky v duchu nesprávnej myšlienky jednotného československého národa. Predstavitelia Hlinkovej Slovenskej Ľudovej Strany zase počas trvania Slovenského štátu od nej žiadali, aby sa každý člen Matice stal automaticky členom ich strany. No a komunisti – či už 50-tych rokoch alebo počas normalizácie – jej činnosť obmedzili tak ako sa len dalo.  Nezlomili nás a Matica všetky tieto režimy prežila. Po Nežnej revolúcii v rokoch 1991 a 1992 zohrala významnú, priam povedal by som – nezastupiteľnú rolu – pri vzniku druhej slovenskej štátnosti postavenej na pilieroch demokracie, kresťanstva a slobody slovenského národa. Vznikli sme presne tisíc rokov potom, čo na územie našich predkov – starých Slovákov – priniesli vierozvestcovia Cyril a Metod Božie slovo v našej rodnej reči. Kresťanskú a národnú tradíciu sme počas dlhých 160 rokoch nikdy nezapredali. A to je možno dôvod, že aj v súčasnosti – v časoch suverénnej Slovenskej republiky a slobodnej štátnosti – prežívame opäť vytláčanie z verejného priestoru. Cítime nevraživosť či mieru nepochopiteľnej nedôvery zo strany niektorých politikov, médií a žiaľ aj verejnosti. Neustále čelíme ľstivým mediálnym útokom na našu integritu, na našu slobodu, na našu lásku k slovenskému národu, na našu vieru v Boha. Sme terčom tých najnebezpečných sofistikovaných útokov zo strany médií, ktoré obracajú verejnú mienku proti nám.

Ako konkrétne pociťujete súčasné problémy, ktoré ste naznačili?

Pociťujeme to hlavne postojom štátu, ktorý sme spolu budovali, voči nám. Hlavne nedostatočným financovaním našej činnosti. Už vyše desať rokov nám čelní predstavitelia štátu nedokázali inštitucionálne zvýšiť štátnu dotáciu na našu činnosť.  Pritom za toto obdobie za život na Slovensku zdražil niekoľkonásobne. Naopak, už odídená vláda Igora Matoviča nám ju znížila. Po covidovej pandémii nám súčasná energetická kríza zasadila ďalší vážny hospodársky úder, ktorý môže našu národnú ustanovizeň na jeseň tohto roku priviesť na prah platobnej neschopnosti. Pritom žiadame štát len o dofinancovanie enormného zvýšenia cien za energie oproti roku 2022 a to vo výške 100 tisíc eur. Na  ministerstve kultúry pod novým vedením naše požiadavky síce podporili, ale musia oficiálne požiadať ministerstvo financií o konkrétne rozpočtové opatrenie v prospech Matice. Verím, že tak učinia. Na ministerstve financií príliš nadšenia z našej žiadosti nemali. Oznámili nám, že sa máme opýtať až po 15. auguste s tým, že dofinancovanie isté nemáme. Ako správca som požiadal o stretnutie na MF SR, zatiaľ som termín nedostal.

Matica slovenská prežila ťažké časy a prežijeme aj tento ekonomický marazmus.  Mrzí nás však, že sa to deje počas 30. výročia vlastného štátu, o ktorý sme spolu bojovali. Mrzí nás, že sa tak deje v roku 160. výročia vzniku našej ustanovizne. A mrzí nás, že – na druhej strane – spoločnosti tretieho sektora, ktoré mnohé pôsobia aj proti záujmom našej štátnosti, dostávajú jednorazovo desať miliónové dotácie, napríklad aj na pomoc integrácie Ukrajincov do slovenskej spoločnosti (!!!), pričom my musíme vyžiť ročne len s 1,5 milióna eur a vykonávať 14 štátnych úloh na poli podpory slovenského vlastenectva, vedy, kultúry či vzdelávania.

S akým programom ste počas štyroch dní prezentovali najstaršiu celonárodnú ustanovizeň Slovákov?

Program osláv bol skutočne výnimočný, veľkolepý, hutný. Pozostával pre takmer všetky vekové kategórie, nielen pre starších. Začal sa vo štvrtok 3. augusta už 5. Kongresom slovanských matíc a inštitúcií slovanských národov. Prišli takmer všetci zástupcovia Slovanov v Európe, vrátane ruskej vedeckej delegácie. Práve Matica slovenská v tejto dekáde dokáže na svoju pôdu v martinskej budove zvolať zástupcov slovanských národov, aby sa navzájom informovali o svojich problémoch a víziách vzájomnej spolupráce.

            Ďalší deň v piatok začal oficiálny program odhalením busty významnému slovenskému gréckokatolíckemu kňazovi Františkovi Fugovi, ktorý žil v Kanade, kde organizoval slovenský zahraničný život. Mimochodom navrhol ako prvý vizuál slovenskej vlajky, ktorú používame dnes. Následne v rámci vstupného programu osláv matiční ochotníci zinscenovali 1. valné zhromaždenie MS z roku 1863 vrátane príchodu biskupa a prvého predsedu MS Štefana Moyzesa na konskom záprahu do Martina. Následne sa cca. trom stovkám prítomných prihovorili pozvaní politici.

            Sobota bol hlavný deň osláv.  Vzhľadom na počasie sme museli zorganizovať tzv. mokrý variant a presunuli sme program do športovej haly Podháj v Martine. Na ňom vystúpili desiatky matičných folklórnych súborov. Galaprogram 160. rokov v Turčianskej záhradke a 30. rokov Slovenskej republiky vyvrcholil neuveriteľným vystúpením SĽUK-u, ktorému som odovzdal medailu za prínos ich tvorby pre rozvoj slovenskej kultúry. Pre mladých vystúpili speváčky Veronika Rabada a Zuzana Smatanová. Na chuť si teda prišiel každý kto sa na oslavách zúčastnil.

Akým spôsobom ste financovali toto podujatie? Použili ste výlučne finančné prostriedky Matice slovenskej?

Ako som uviedol, MS má aktuálne nedostatok finančných zdrojov na krytie svojej prevádzky. Dôvodom je neúmerný nárast cien energií v roku 2023 oproti roku 2022. Preto sme nemohli celú sumu na oslavy financovať z rozpočtu ustanovizne. Väčšiu polovicu výdavkov sme financovali z darov a sponzorov. Najvyšší sponzorský dar na oslavy poskytla tlačiareň Neografia. Vyhlásili sme aj zbierku medzi matičiarmi. Vyzbierali sme takmer päť tisíc eur.

Aké významné osobnosti politického, spoločenského a kultúrneho života prijali vaše pozvanie?

Matica slovenská sa pozvala všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov, ako aj zástupcov takmer všetkých relevantných politických strán, ktoré pôsobia v parlamente. Najviac nás mrzí, že na oslavy neprišli prezidentka Zuzana Čaputová ani premiér Ladislav Ódor. Neposlali ani svojho zástupcu, dokonca neposlali ani list alebo email, že sa nemôžu podujatia zúčastniť. Neospravedlnili sa. Je to dôkazom ich postoja voči Matice slovenskej, nie voči jej súčasnému alebo predchádzajúcemu vedeniu, voči Matici ako takej, ktorá už 160 je považovaná za reálnu ochrankyňu národa. Predstavte si, že by takúto Maticu mali Maďari. Nosili by ju na rukách. A my nemáme ani na energie, ktorými vykurujeme národnú kultúrnu pamiatku, našu budovu v Martine. Na druhej strane prišiel predseda Národnej rade SR Boris Kollár, ktorému po prejave tlieskala celá športová hala. Nemôžem menovať všetkých, ktorí prišli. Ale vážime si účasť prezidenta Ivana Gašparoviča a primátora Martina.

Ktoré médiá prinášali priamy prenos, prípadne spravodajstvo o týchto slávnostiach?

Žiaľ napriek našej snahy, aby bol z osláv priamy prenos v RTVS, či iných dvoch súkromných televízií, žiadna neprejavila záujem. Ani pripraviť záznam z osláv. Potešila nás však účasť spravodajského štábu Českej televízie, ktorá pripravila do večerných správ rozsiahlu reportáž o nás v súvislosti s aktuálnymi vyjadreniami maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý považuje Slovensko „za odtrhnuté územie“. Ako vidno, opäť začína silnieť maďarský revizionizmus, žiaľ na najvyšších úrovniach Maďarského štátu. Médiá o slávnostiach informovali väčšinou na svojich webových sídlach. Žiaľ, Matica nemá v médiách taký priestor ako mnohé bezvýznamné trojosobné nadácie a spoločnosti tretieho sektora.

Ako vníma široká verejnosť pôsobenie Matice slovenskej doma a v zahraničí v posledných rokoch?

Jednoznačne pozitívne. MS má v tomto období silnejúcej globalizácie opodstatnenie. Aj náš nový program, ktorý predložíme matičiarom z celého Slovenska na sneme MS v októbri v Martine, postavíme na antiglobalizačnom postoji. Európsku globalizáciu vnímame ako snahu o federatívne usporiadanie starého kontinentu. Slováci už s federáciou majú svoje skúsenosti a nie dobré. Preto postavíme svoj program na obhajobe slovenských národných záujmov v rámci EÚ. Nie na nenávisti voči iných národom, ale na rovnoprávnom postavení všetkých národných štátov. A práve Matica má čo v tejto oblasti ochrany dedičstva našich otcov – hlavne v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania – čo povedať.

Foto: Slovenské národne noviny

Aký vzťah majú k najstaršej celonárodnej ustanovizni Slovákov jednotlivé politické strany a politici?

Je otázka na politikov. Osobne však vnímam, že až na ultraliberálne a ultraprogresívne politické strany,nás politické strany akceptujú, dokonca podporujú. Uvidíme ako sa k nášmu financovaniu postaví súčasná vláda odborníkov – žiadame ju o dofinancovanie cien energií vo výške 100 tisíc eur a hlavne ako nás ocení nová vláda po predčasných parlamentných voľbách.

Matica slovenská je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohy upravuje osobitný zákon. Jej pôsobenie a činnosť je preto nadstranícke Napriek tomu sa opýtam.Aké konkrétne veci by mala presadzovať nová vláda,nech už bude akákoľvek, v oblasti národno-štátnych záujmov a ochrany kultúry a tradícií štátotvorného slovenského národa?

Matica slovenská nikdy na slovenský národ nezabudla. Nezabúda ani v súčasnosti. Spoločnosť, politici, médiá jej musia začať dávať väčší priestor, aby mohla dôkladne, dôsledne a úspešne vykonávať svoju činnosť v prospech národa a bola jeho ochrankyňou.

Zhováral sa: Matej Mindár

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás