fbpx
NázoryDušan Piršel: K zelenej energii

Dušan Piršel: K zelenej energii

-

Dušan Piršel: K zelenej energii

V ostatnom čase mňa veľmi fascinuje dravosť niektorých aktivistov lepiť sa na chodníky, skákať do ciest, ničiť historické umenie.

Ja osobne to vnímam skôr  ako prejav infantilného narcizmu, ale zas natoľko dospelého, že vyskakujú  len tam, kde je to  pre nich bezpečné.

Lenže to nie je o racionálnych riešeniach, to je o náboženskej extáze, ktorú príslušníci klimatického náboženstva zažívajú.

Poďme však k riešeniu, ktoré zjavne nie je jednoduché.

Súhlasím s názorom odborníka, ktorý sa tento problém pozerá z dvoch hľadísk.

Zelená energia by mala byť obnoviteľná, voda, vietor, slnko. To znamená  dodávka zadarmo, nosič energie sa nespotrebúva.

Na výrobu a prevádzku zariadení, ktoré túto energiu pretransformujú do elektrickej energie , alebo tepelnej, sa spotrebuje menej energie, ako dané zariadenie počas svojej životnosti vyrobí. 

Cena na trhu v tomto prípade nemusí byť smerodajná, pretože býva deformovaná zásahmi politikov.

V našich končinách je najlepšie riešenie vodná energia. Voda sa dá skladovať relatívne dlho, neznečisťuje životné prostredie, pri jej získavaní a dodávke oblakmi, sa nespotrebúva žiadna energia, za ktorú musíme platiť, alebo ktorej výroba znečisťuje životné prostredie.

Problém je jednak dostatok vody a potom nechuť verejnosti k stavaniu zásobníkov vody, priehrad. Ak sa majú zásobníky stavať pod zemou, už to také jednoduché a lacné nie je.

Podľa nášho uznávaného klimatológa, problémom je to, že celý systém zelenej energie je nastavený tak, aby nevznikala emisia skleníkových plynov do atmosféry nad prirodzený cyklus.

Voda je dobré riešenie, no Slovensko jej má málo a ak by sa pokúsilo zvýšiť zásobníky vody na výrobu energie, tak by to znamenalo nielen veľký zásah do krajiny, ale aj zanášanie nádrží sedimentami a zhoršenie hydrologických podmienok v krajine, ktoré sú už teraz na hranici únosnosti.

Základom bude ale pre nás energia z jadrových elektrární III. a neskôr IV. Generácie.

Ak bude dostatok elektrickej energie, tak nebude problém vyrobiť aj potrebné množstvo vodíka pre dopravné prostriedky.

Čo dodať na záver.

Pri formulovaní záverov dôležité fakty podporené číslami. Obnoviteľné zdroje energie, elektromobilita, zelená dohoda,  len vtedy vieme prijať správne rozhodnutia, ak poznáme skutkový stav veci a naše možnosti.

Toto je častokrát jadro problému a nepochopenia sa. Kto ignoruje fyzikálne zákony a technológie v čase, hovorí len o svojich pocitoch.

Myslím si, že kým mocní tohto sveta nebudú mať osobný záujem riešiť tento problém, tak všetky vhodné riešenia tohto problému, ostanú len v teoretickej rovine.

Chcem veriť, že aj v tomto prípade zvíťazí rozum nad peniazmi.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás