NázoryJDS: Zotrvanie 2. piliera by sa malo podmieniť zákonnou...

JDS: Zotrvanie 2. piliera by sa malo podmieniť zákonnou povinnosťou uhrádzať straty vo fondoch ako garanciu výnosov pre sporiteľov ako aj rozšírením možností investovať dobrovoľne v 3 pilieri

-

spot_img

JDS: Zotrvanie 2. piliera by sa malo podmieniť zákonnou povinnosťou uhrádzať straty vo fondoch ako garanciu výnosov pre sporiteľov ako aj rozšírením možností investovať dobrovoľne v 3 pilieri

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) upozorňuje, že iniciovala smerom na Radu vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie (Rada vlády pre seniorov) vypracovanie komplexného materiálu, ktorý by mal identifikovať udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku. Zároveň JDS zadefinovala svoje základné piliere, ktorými sú ústavné právo na dôstojný príjem v starobe, ako aj ústavná povinnosť štátu zabezpečovať tieto práva pre svojich občanov. Je preto neprimerané, aby boli občania Slovenska nútení do rôznych schém, kde sú sľubované obyvateľom neprimerané a často nerealistické výnosy z fondov pripomínajúce tzv. Ponziho schémy. JDS zároveň pripomína, že predmetom celospoločenskej diskusie by nemali byť iba starobné dôchodky, ale napríklad aj invalidné, vdovské či sirotské.

Michal Kotian: „Problémom dlhodobej udržateľnosti dôchodkov na Slovensku je najmä 2. pilier a jeho zlé nastavenie. Stále sa v médiách rozpráva o jeho výhodnosti, realita je však taká, že prvých 30-tisíc seniorov, ktorí odišli do dôchodku s dôchodkom z prvého a druhého piliera majú reálne nižšie dôchodky o viac ako 50 eur mesačne. Pri súčasnej výške dôchodkov je to obrovská suma. Zároveň treba pripomenúť, že na druhý pilier sa odvedie tento rok viac ako 1,2 miliardy eur, čo je o 145% viac, ako predstavuje suma za 13. dôchodky. My pravdaže podporujeme, aby boli v budúcnosti reálne vyplácané dôchodky vyššie, ako sú dnes a budeme k tomu vyzývať aj politikov. Zároveň si treba uvedomiť, že je potrebné pri budúcich výpočtoch dôchodkov okrem „výpočtov z leštenia vešteckej gule“, ktorú predstavujú výpočty niektorých odborníkov, pristúpiť k dôchodkovému systému aj z pohľadu ústavných práv, najmä práva na dôstojný príjem v starobe, ako aj ústavnej povinnosti štátu zabezpečovať výkon týchto práv pre svojich občanov.

Aj preto sme iniciovali na Radu vlády pre seniorov požiadavku, aby príslušné ministerstvá vypracovali komplexný materiál, ktorý by mal riešiť dôchodky súčasné aj budúce. Budeme napríklad navrhovať, aby v prípade zachovania 2. piliera mali správcovské spoločnosti povinnosť uhrádzať straty, resp. aby sa na týchto stratách v investičnom portfóliu podieľali. Nie je inak možné vypočítať reálne výnosy pre sporiteľov – investorov, ktorí v určitých obdobiach prichádzajú o svoje úspory. Zároveň by sa podľa nás mal systém zdobrovoľniť a podporiť možnosť zvyšovať dôchodky do budúcnosti cez daňovú úľavu v 3. pilieri.

Dobrovoľnosť sporenia na dôchodok s daňovými úľavami je spoločne s 1. priebežným pilierom podľa nás základom dlhodobej udržateľnosti dôchodkov na základe solidarity, zásluhovosti aj ochoty podieľať sa zo súčasných príjmov na výške svojho dôchodku v budúcnosti. Dôchodky na Slovensku sú stále nízke v porovnaní s krajinami EÚ v percentuálnom pomere k HDP aj parite kúpnej sily seniorov, dôležité je preto podporiť a stabilizovať 1. a 3. pilier, nie 2. pilier. Veríme, že vláda SR a Rada vlády pre seniorov pripraví v krátkej dobe takýto komplexný materiál, ktorý by podľa nás mal byť odborný, vychádzať z ústavných práv a najmä zvyšovať súčasné aj budúce dôchodky. O to predsa ide všetkým zainteresovaným. Vítame aj aktivitu predstaviteľov MPSVaR otvoriť v krátkom čase celospoločenskú diskusiu, kde budeme navrhovať tieto riešenia.“

Michal Kotian

Predseda JDS

Podporte nezávislé médium Denník VV

  • Nezamykáme články
  • Necenzurujeme komentáre
  • Nezverejňujeme platené články

Nechceme spoplatňovať obsah, lebo nie každý si to môže dovoliť. Len vďaka Vašej podpore sa môže tento obsah bezplatne dostať ku každému.

Viac info o podpore nájdete tu: PODPORTE VV

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás