fbpx
- Reklama -
NázoryReferendum 2023: Analýza správania voličov v jednotlivých regiónoch

Referendum 2023: Analýza správania voličov v jednotlivých regiónoch

-

Referendum 2023: Analýza správania voličov v jednotlivých regiónoch

Máme za sebou referendum o zmene ústavy, ktorá by umožnila vypísanie predčasných parlamentných volieb Národnou radou SR alebo cez referendum.

Nasledujúci text je pokusom o analýzu výsledkov referenda, zvlášť pokiaľ ide o jeho výsledky v jednotlivých regiónoch.

Na úvod považujeme za dôležité spomenúť, že aj v čase, keď dokončujeme tento článok, teda už niekoľko dní po referende, svieti na stránke volbysr.sk, kde sú zverejnené podrobné výsledky referenda, informácia o tom, že potvrdených bolo 99,77 %, teda 5 748  okrskových zápisníc (nie 100 percent).

- reklama -

Referendum o zmene ústavy tak, aby bolo možné vyvolanie predčasných parlamentných volieb buď Národnou radou, alebo cez referendum, bolo neplatné, teda jeho výsledky nemajú žiadnu právnu účinnosť. Účasť na hlasovaní bola 27,25 percenta.

Na referende sa zúčastnilo 1 193 198 ľudí. Na to, aby bolo referendum platné, bola potrebná účasť aspoň 50 percent oprávnených voličov.

Za zmenu ústavy sa vyslovilo 97,51 percenta účastníkov referenda (1 163 586 hlasov). Odpoveď „nie“ naopak  označilo 1,54 percent voličov (18 398 hlasov).

Spomedzi krajov mal najvyššiu účasť Trenčiansky – 36,07 percent. Najnižšiu účasť mal Bratislavský kraj – 21,31 percent.

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji bola najnižšia účasť v územnom obvode Bratislava – 19,77 percent. (Najnižšiu účasť v rámci hlavného mesta mal okres Bratislava I. – 15,97 percent.)  Najvyššia účasť bola v obvode (okrese) Pezinok – 26, 30 percent.

Bratislava je známa ako najrozvinutejší región Slovenska, v ktorom sa koncentrujú tí úspešnejší a lepšie zarábajúci ľudia. Tento rozdiel oproti zvyšku Slovenska je obvykle vidieť aj na volebných výsledkoch v Bratislave. Určite neprekvapuje ani fakt, že okres Pezinok mal účasť na referende o niečo vyššiu než samotná Bratislava. Keby sme si rozobrali obyvateľov tohto okresu zo sociologického pohľadu, určite by sme si všimli podobnosti sociálnej štruktúry tohto okresu a mesta s inými slovenskými malomestami a okresmi, teda aj tými značne vzdialenými od Bratislavy.

V posledných parlamentných voľbách v Bratislavskom kraji dominovalo hnutie OĽaNO, ktoré získalo  26,32 percent hlasov.  Nasledovala koalícia PS/Spolu (14,24 percent), SaS (12,26 percent) a až za nimi Smer-SD (12,04 percent). Aj na týchto volebných výsledkoch môžeme ilustrovať odlišnosť sociálnej štruktúry Bratislavského kraja od iných regiónov a aj z nich môžeme do veľkej miery vysvetliť relatívny nezáujem o referendum, iniciované stranou Smer-SD, v tomto kraji.

V okrese Pezinok žiadna obec pri účasti na referende nepresiahla hranicu 50 percent. Najvyššiu účasť tu mala obec Píla – 37,41 percent. („Áno“ tu označilo 98,18 percent voličov.)

V okrese Senec jedine obec Nový Svet mala účasť vyššiu než 50 percent – konkrétne 52,43 percent. Dotyčná obec je zároveň jedinou v celom Bratislavskom kraji, ktorej sa podarilo prekročiť hranicu 50-percentnej účasti.

Trnavský kraj

Účasť v Trnavskom kraji dosiahla 24,40 percent. Najnižšia účasť mal obvod (okres) Dunajská Streda – 13,38 percent. Najvyššia účasť bola v obvode (okrese) Piešťany – 30,72 percent.

V prípade Trnavského kraja si môžeme všimnúť jeden z podstatných fenoménov uplynulého referenda a to fakt, že občania maďarskej národnosti referendum odignorovali. V zásade pre celé Slovensko platí, že čím väčší podiel maďarského obyvateľstva v nejakom regióne, tým menší záujem o referendum. Naopak, regióny s dominanciou slovenskej národnosti vykazovali vyššiu účasť. Tak to platilo aj pre Trnavský kraj.

Spomínali sme okresy Dunajská Streda a Piešťany ako okresy s najnižšou, resp. najvyššou účasťou, takže pre kontext spomenieme volebné výsledky z posledných parlamentných volieb v týchto okresoch. V okrese Dunajská Streda v roku 2020 dominovala Maďarská komunitná spolupatričnosť (43,01 percent), nasledoval Most-Híd (16,95 percent) a na treťom mieste bolo hnutie OĽaNO (16,12 percent). V okrese Piešťany zvíťazilo hnutie OĽaNO (28,09 percent), nasledované Smerom-SD (19,29 percent) a ĽSNS (9,32 percent).

Hoci mal okres Piešťany najvyššiu účasť,  žiadna obec v okrese  nedosiahla viac než 50-percentnú účasť.

V okrese Hlohovec mali dve obce účasť vyššiu než 50 percent. V obci Horné Trhovište sa zúčastnilo 50,50 percent voličov, zatiaľčo obec Tekolďany dosiahla účasť 51,37 percent.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji účasť na referende dosiahla 27,17 percent. Najnižšia účasť bola v okrese Komárno – 15,61 percent. Druhú najnižšiu účasť zaznamenal okres Šaľa – 19,94 percent. Naopak, najvyššiu účasť mal okres Topoľčany – 40,68 percent.

V prípade Nitrianskeho kraja sa opäť ukazuje nezáujem maďarského obyvateľstva a nimi obývaných regiónov o referendum. Okres Topoľčany, kde bola najvyššia účasť, má príklon k Smeru-SD a opozícii. Je to vidieť aj na volebných výsledkoch z roku 2020, kedy tu zvíťazil Smer-SD (28,95 percent), za ktorým už značne zaostalo hnutie OĽaNO (20,89 percent).

V okrese Levice sa podarilo prekročiť hranicu účasti 50 percent v dvoch obciach: Jabloňovce (56,17 percent) a Jesenské (54,05 percent, pričom všetci zúčastnení hlasovali za „áno“).

V okrese Nitra dosiahli nadpolovičnú účasť nasledovné obce: Kapince (51,26 percent), Malé Zálužie (52,09 percent), Rumanová (51,37 percent) a Tajná (52 percent, pričom 100 percent zúčastnených označilo možnosť „áno“).

V okrese Zlaté Moravce hranicu 50-percentnej účasti prekročili v obciach Lovce (51,85 percent)  a Zlatno (56,81 percent).

V okrese Nové Zámky boli dve také obce: Michal nad Žitavou (55,14 percent) a Vlkas (56,10 percent).

Prehľad výsledkov referenda v Nitrianskom kraji uzatvárame okresom Topoľčany. Tu sa podarilo nadpolovičnú účasť dosiahnuť  v obciach: Belince (53,95 percent, z toho 99,36 percent „áno“, nikto nehlasoval za „nie“), Blesovce (52,74 percent), Čeľadince (53,33 percent), Hajná Nová Ves (54,44 percent), Horné Chlebany (50,17 percent), Krtovce (50,61 percent), Lužany (50,80 percent) a  Malé Ripňany (52,94 percent).

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj mal účasť 36,07 percent. Najvyššia účasť bola v okrese Púchov – 40,08 percent, druhá najvyššia bola v okrese Považská Bystrica (40,07 percent). Tretiu najvyššiu účasť mal  obvod (okres) Bánovce nad Bebravou – 38,71 percent. Najnižšiu účasť v rámci kraja zaznamenali v okrese Myjava – 31,05 percent.

Trenčiansky kraj bol v minulosti známy ako bašta Mečiarovho HZDS a neskôr sa z neho stala výrazná bašta strany Smer. V posledných parlamentných voľbách síce v Trenčianskom kraji zvíťazilo OĽaNO (23,97 percent), avšak takmer rovnaký výsledok (23,44 percent) sa tu podarilo dosiahnuť druhej strane Smer-SD.Tento príklon kraja k strane Roberta Fica sa jasne prejavil aj v najvyššej účasti na referende spomedzi krajov.

V okrese Bánovce nad Bebravou mali účasť nad 50 percent obce Borčany (51,90 percent), Cimenná (53,57 percent), Čierna Lehota (56,73 percent), Dubnička (51,81 percent), Chudá Lehota (54,14 percent), Libichava (61,53 percent), Ľutov (52,02 percent), Nedašovce (57,58 percent), Slatinka nad Bebravou (53,93 percent) a Zlatníky (52,57 percent).

V okrese Považská Bystrica bolo tiež viacero obcí, kde účasť presiahla 50 percent: boli to obce Bodiná (56,17 percent), Brvnište (53,60), Čelkova Lehota (56,80), Ďurďové (60,43), Hatné (51,49), Horná Mariková (57,80), Klieština (53,35),  Kostolec (61,61), Malé Lednice (54,33), Papradno (51,49), Počarová (57,81), Sádočné (52,98) a Vrchteplá (64,56).

V okrese Púchov žiadna obec nedosiahla účasť na referende vyššiu ako 50 percent.

V okrese Partizánske mali účasť 50 percent alebo viac obce Ješkova Ves (50,00 percent), Klátova Nová Ves (53,38), Livina (58,00) a Livinské Opatovce (55,09).

V okrese Prievidza zaznamenali účasť nad 50 percent v obciach Čavoj (51,58 percent), Nevidzany (57,89), Podhradie (50,19), Rudnianska Lehota (51,46), Temeš (53,88).

V okrese Ilava mali presne alebo nad 50 percent obce Horná Poruba (56,80), Košecké Podhradie (52,39), Vršatské Podhradie (50,00) a Zliechov (51,72).

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji účasť na referende dosiahla 29,06 percent. Najvyššia účasť bola v  okrese Detva – 39,23 percent. Druhá najvyššia účasť sa týkala okresu Poltár (36,85 percent). Najnižšiu účasť mal okres Rimavská Sobota – 21,58 percent.

Okres Poltár je región, v ktorom sa značne darí strane Smer-SD, čo vidno aj na výsledkoch referenda. V roku 2020 sa jasným víťazom volieb v okrese Poltár stala práve strana Smer-SD  soziskom27,75 percent.Silno opozične zameraným regiónom je aj okres Detva, kde bola najvyššia účasť na referende. V roku 2020 tu zvíťazil Smer-SD so ziskom 26,27 percent, nasledovaný OĽaNO so ziskom 19,54 percent a ĽSNS, ktorá získala 12,06 percent hlasov. V prípade okresu Rimavská Sobota sa naopak opäť prejavil nezáujem občanov maďarskej národnosti o hlasovanie. Pripomeňme, že v roku 2020 v tomto okrese zvíťazila Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 17,16 percent.

V obci Motyčky v okrese Banská Bystrica bola účasť 65,68 percent. („Áno“ – 98,50 percent, „nie“ – 0 percent.) Aj ďalšie obce v tomto okrese dosiahli nadpolovičnú účasť. V obci Pohronský Bukovec bola účasť 57,84 percent, obec Povrazník mala účasť 54,62 percent (100 percent hlasov bolo za „áno“) a v Strelníkoch dosiahla účasť 51,81 percent.

V okrese Brezno sa nadpolovičnú účasť oprávnených voličov podarilo dosiahnuť v dvoch obciach. Bystrá mala účasť 55,00 percent a Jarabá mala 52,38 percent. V druhej spomínanej obci hlasovali všetci zúčastnení „áno“.

V okrese Lučenec sa jedine obci Píla podarilo presiahnuť 50 percent. Účasť tu bola na úrovni 51,64 percent.

V okrese Poltár sa hranicu 50-percentnej účasti podarilo prekročiť v troch obciach: Ďubákovo  (51,42 percent), Hradište (54,78 percent) a Krná (60 percent).

Okres Revúca mal dve takéto obce: Hrlica (s účasťou 57,77 percent) a Muránska Lehota (51,25 percent).

V okrese Rimavská Sobota bolo obcí s polovičnou alebo nadpolovičnou účasťou všetkých oprávnených voličov viac: Bottovo (56,80 percent), Čierny Potok (50,80 percent), Kociha (50,59 percent, pričom 100 percent hlasov bolo za „áno“), Kraskovo (51,96 percent), Krokava (52,63 percent, z toho 100 percent za „áno“), Poproč (69,56 percent, z toho „áno“ – 93,75 percent, „nie“ – nula percent), Potok (68 percent, z toho za „áno“ hlasovalo 100 percent zúčastnených), Rimavské Zalužany (53,42 percent) a  Španie Pole (50 percent, z toho 100 percent hlasovalo za„áno“) . V prípade okresu Rimavská Sobota je ešte dôležité poznamenať, že sa delí na severnú časť, ktorá je obývaná prevažne Slovákmi, a južnú časť, kde je silné zastúpenie maďarského obyvateľstva. To vysvetľuje aj fakt, prečo sa v okrese s najnižšou účasťou vyskytlo aj viacero obcí s nadpolovičnou účasťou voličov.

V okrese Veľký Krtíš presiahla účasť hranicu 50 percent v troch obciach: Brusník (54,54 percent, z toho 100 percent za „áno“), Červeňany (51,85 percent, 100 percent za „áno“), Malá Čalomija (50,94 percent).

V okrese Krupina sa vyskytli dve obce, ktoré dosiahli či presiahli spomínanú hranicu: Ladzany (50 percent) a Selce (54,32 percent).

V okrese Žiar nad Hronom prekročila účasť hranicu 50 percent len v jednej obci. Konkrétne obec Repište mala účasť na úrovni 52,34 percent.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji dosiahla účasť na referende číslo 33,68 percent. Najnižšia účasť bola v okrese Námestovo (24,47 percent), kým naopak najvyššia v  okrese Kysucké Nové Mesto (42,99 percent).

V prípade Kysúc – a teda aj okresu Kysucké Nové Mesto – hovoríme o regióne, ktorý je výrazne ľavicový a naklonený strane Smer-SD. Aj vo voľbách v roku 2020 v tomto okrese zvíťazila strana Smer-SD (27,52 percent).Orava, kde patrí aj okres Námestovo, zase patrí k takzvaným katolíckym regiónom, kde výrazné volebné zisky dosahuje KDH. V roku 2020 zvíťazilo v tomto okrese OĽaNO (27,58 percent), pričom na druhom mieste bolo práve spomínané KDH (22,35 percent).

V okrese Kysucké Nové Mesto dosiahli účasť nad 50 percent dve obce: Dolný Vadičov – (50,32 percent) a Lopušné Pažite (50,80 percent, z toho 99,47 percent za „áno“, žiadny hlas nebol za „nie“).

V okrese Čadca dosiahli nadpolovičnú účasť obce Klubina (61,41 percent), Radôstka (50,22 percent) a Zborov nad Bystricou (56,54 percent).

V okrese Dolný Kubín bola len jedna taká obec a to Kraľovany s účasťou 53,44 percent.

V okrese Liptovský Mikuláš dosiahli nadpolovičnú účasť obce Bukovina (52,27 percent) a Vyšná Boca (56,86 percent).

V okrese Martin bolo obcí s účasťou presne alebo nad 50 percent viac: Folkušová (50 percent) Laskár (50 percent), Ležiachov (51,82 percent), Ratkovo (51,16 percent), Šútovo (54,36 percent) a Záborie (51,11 percent).

Aj v okrese Turčianske Teplice bolo niekoľko takýchto obcí: Brieštie (51,66 percent), Liešno (50,98 percent, z toho 100 percent za „áno“), Malý Čepčín (52,80 percent), Moškovec (51,72 percent), Ondrašová (60,52 percent) a Rakša (50,26 percent).

V okrese Žilina mali nadpolovičnú účasť tri obce: Čičmany (58,66 percent, z toho 100 percent za „áno“), Malá Čierna (50,74 percent), Veľká Čierna (61,45 percent).

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji dosiahla účasť na referende 26,03 percent. Najnižšia bola v okrese Kežmarok – 18,49 percent. Najvyššiu účasť zaznamenal zase okres Snina – 34,15 percent.

Okres Kežmarok sa vyznačuje odlišnými výsledkami volieb, než iné vidiecke regióny Slovenska. Voliči tam preferujú skôr konzervatívne strany s príklonom k liberálom typu KDH. V roku 2020 v tomto okrese zvíťazilo OĽaNO so ziskom 29,46 percent, nasledované Smerom-SD (14,75 percent) a ĽSNS (10,30 percent). Štvrté KDH tu malo výrazný výsledok 9,99 percent. (Pripomeňme, že KDH sa vôbec nedostalo do parlamentu.)

V okrese Bardejov mali nadpolovičnú účasť: Bogliarka (63,73 percent), Buclovany (55,02 percent), Hutka (50,56 percent), Kríže (55,38 percent, 97,22 percent za možnosť „áno“, nikto nehlasoval za „nie“), Lukavica (50,98), Nižná Voľa (54,91), Ondavka (70,58 percent), Vyšný Kručov (54,03, 100 percent za „áno“), Vyšný Tvarožec (54,08 percent, 100 percent za „áno“).

Okres Humenné mal tiež viacero takýchto obcí: Černina (52,63 percent), Gruzovce (51,88), Nechválova Polianka (58,44 percent, 100 percent za „áno“), Prituľany (67,64 percent), Rohožník  (55,55, 100 percent za „áno“), Rokytov pri Humennom (52,20), Vyšná Jablonka (65,38), Závada  (51,61 percent, 100 percent za „áno“).

V okrese Medzilaborce boli štyri takéto obce: Oľšinkov (78,26 percent, 100 percent za „áno“), Roškovce (56,58), Valentovce (67,44) Zbojné (54,47 percent, 100 percent za „áno“).

V okrese Snina nadpolovičnú účasť dosiahli: Hrabová Roztoka (65,85 percent, 100 percent za „áno“), Jalová (52,83 percent, 100 percent za „áno“), Nová Sedlica (52,05 percent, 100 percent za „áno“), Parihuzovce (73,33 percent), Pčoliné (54,04), Runina (56), Stakčínska Roztoka (58,53, 100 percent za „áno“) a Zboj (51,42 percent , 100 percent „áno“).

V okrese Kežmarok mali nadpolovičnú účasť len dve obce: Jezersko (50,68, 100 percent za „áno“) a  Zálesie (50,70).

V okrese Levoča boli dve obce s účasťou presahujúcou 50 percent: Oľšavica (52,58) a Pavľany (51,21).

Obec Obručné v okrese Stará Ľubovňa mala účasť 59,37 percent (z toho 100 percent za „áno“). Obec Šambron v tomto okrese mala účasť 50,93 percent.

Okres Stropkov mal viacero obcí s účasťou vyššou než alebo presne 50 percent: Bystrá (78,26, 100 percent za „áno“), Gribov (50,34), Korunková (58,33), Kožuchovce (68,88, z toho 100 percent za „áno“), Potoky (50 percent, z toho 100 percent za „áno“) , Potôčky (50 percent, z toho 100 percent za „áno“) a Vislava (65,31 percent, z toho 100 percent za „áno“).

Veľa obcí s nadpolovičnou účasťou na referende bolo v okrese Svidník: Cernina (50,11) Dobroslava (51,35 percent, z toho 100 percent za „áno“), Havranec (53,84, z toho 100 percent za „áno“), Kobylnice (51,35), Krajná Porúbka (67,50), Medvedie (68,42, z toho 96,15 percent za „áno“, nikto nehlasoval za „nie“), Mičakovce (51,45), Miroľa (59,57 percent, z toho 100 percent za „áno“), Mlynárovce (51,41, z toho 100 percent za „áno“), Nižná Pisaná (54,92, z toho 100 percent za „áno“), Nižný Orlík (51,35), Nová Polianka (51,72), Príkra (80 percent, 100 percent za „áno“), Rakovčík (52,83), Soboš (53,54), Šarbov (53,84, z toho 100 percent za „áno“), Šemetkovce (54,28), Štefurov (50 percent), Vagrinec (59,30), Vyšná Jedľová (53,75), Vyšná Pisaná (61,53, z toho 100 percent za „áno“).

V okrese Vranov nad Topľou boli tiež obce s účasťou nad 50 percent: Cabov (56,90), Ďapalovce (57,22), Girovce (68,08), Petkovce (51,81), Petrovce (53,38), Vavrinec (57,40, z toho 100 percent za „áno“) a Zlatník (50,81, z toho 100 percent za „áno“).

Košický kraj

Košický kraj mal účasť na referende na úrovni 22,21 percent. Najnižšia účasť bola v obvode Košice – 19,92 percent. (Z toho najmenej ľudí prišlo hlasovať v okrese Košice I. – 18,77 percent.) Druhá najnižšia účasť bola zaznamenaná v obvode (okrese) Rožňava – 19,98 percent. Najvyššia účasť bola v okrese Sobrance – 35,19 percent. Ešte relatívne vysoká účasť bola aj v okrese Michalovce – 26,63 percent.

V prípade Košíc, ktoré sú metropolou východného Slovenska vidíme podobné voličské správanie ako v Bratislave. Príslušníci elít a ľudia s vyššími zárobkami, ktorí sa koncentrujú v týchto dvoch veľkomestách, záujem o referendum nemali, čo vidíme aj na výsledkoch referenda v týchto dvoch regiónoch. Naopak, vo vidieckych častiach Košického kraja je už situácia iná. V okrese Rožňava sa opäť prejavilo zastúpenie občanov maďarskej národnosti, ktorí vo všeobecnosti o hlasovanie záujem nemali.

Pre porovnanie spomenieme ešte najsilnejšie subjekty v Košickom kraji vo voľbách v roku 2020: OĽaNO (26,28 percent), Smer-SD (17,54 percent) a Sme rodina (8,36 percent). Tu treba opäť  pamätať na to, že Košický kraj zahŕňa tak veľkomesto, ako aj malomestá a vidiek.

V prípade mesta Košice môžeme ako kuriozitu spomenúť sídlisko Luník XI., kde zaznamenali účasť 0,14 percent.Keď si pozrieme vo všeobecnosti obce známe koncentráciou rómskeho obyvateľstva, je zrejmé, že v týchto obciach bol záujem o referendum nižší oproti iným obciam.

V okrese Košice – okolie žiadna obec nemala účasť nad 50 percent.

V okrese Michalovce boli dve takéto obce:  Pusté Čemerné (54,10) a Voľa (50,98 percent, 100 percent za „áno“).

V okrese Sobrance presiahlo hranicu 50-percentnej účasti šesť obcí: Beňatina (66,44, z toho 99 percent za „áno“, nikto nehlasoval za „nie“), Husák (50,34), Choňkovce (51,05), Inovce (55,74, z toho za „áno“ hlasovalo 100 percent voličov), Koňuš (52,43) a Porostov (51,25).

V okrese Rožňava boli dve obce, ktoré prekročili 50-percentnú účasť: Dedinky (53,55 percent) a  Stratená (68 percent, za možnosť„áno“ bolo 98,52 percent, za „nie“ nehlasoval nikto).

Okres Gelnica má len jednu obec, kde bola prekročená 50-percentná účasť: Henclová (55,43).

V okrese Spišská Nová Ves, ani v okrese Trebišov nemala žiadna obec účasť nad 50 percent.

Zahraničie

Pokiaľ ide o voličov hlasujúcich v zahraničí, na referende sa zúčastnilo 62 voličov (účasť 82,66 percent, zapísaných bolo 75 voličov).

Záverečné zhrnutie

Na záver už len zhrnieme myšlienky spomínané v jednotlivých častiach našej analýzy. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že regióny s príklonom k strane Smer-SD mali o referendum väčší záujem než regióny, kde dominujú subjekty ako OĽaNO či KDH, ktoré môžeme pracovne onálepkovať ako konzervatívne subjekty s určitým príklonom k liberalizmu. Špecifická bola situácia vo veľkomestách (Bratislava a Košice) a takisto v oblastiach obývaných maďarskou národnostnou menšinou. Tieto regióny vykazovali vo všeobecnosti nižší záujem o referendum, ktoré bolo všeobecne (aj mediálne) spájané so stranou Smer-SD.

Ladislav Kováčik

spot_imgspot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás