fbpx
NázoryJUDr. Martin Ribár: Opäť ďalší rozsudok ESĽP v neprospech...

JUDr. Martin Ribár: Opäť ďalší rozsudok ESĽP v neprospech Slovenska na obzore – Kavečanský vs. Slovensko

-

JUDr. Martin Ribár: Opäť ďalší rozsudok ESĽP v neprospech Slovenska na obzore – Kavečanský vs. Slovensko

JUDr. Martin Ribár – predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Opakovane sme vám dali do pozornosti rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovensku. Vo viacerých statusoch a článkoch ohľadom stavu trestných konaní na Slovensku som uvádzal, že rozhodnutí ESĽP v neprospech Slovenska bude pribúdať.

Pred pár dňami sme vám priniesli prehľad sťažností, ktoré boli vláde SR zo strany ESĽP oznámené v ostatnej krátkej dobe – celkovo 7 týkajúce sa trestných konaní, vláda sa k uvedených sťažnostiam musí vyjadriť do septembra 2023.

Dňa 21. júla 2023 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) oznámil sťažovateľovi Kavečanskému, že k jeho sťažnosti podanej 17. októbra 2022 sa má najneskôr do 10. novembra 2023 vyjadriť slovenská vláda

– jedná sa už o DRUHÚ sťažnosť p. Kavečanského, ku ktorej sa má vyjadriť vláda!!

Sťažnosť sa týka prehliadky a zaistenia výpočtovej techniky v priestoroch notárskeho úradu sťažovateľa, ktorá bola vykonaná bez prítomnosti sťažovateľa, jeho advokáta alebo jeho zamestnankyne.

Písomný príkaz na vykonanie prehliadky nebol pred vykonaním prehliadky doručený sťažovateľovi alebo osobe oprávnenej konať v jeho mene.

Sťažovateľ sa sťažoval na Ústavnom súde SR podľa článkov 6 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor), že prehliadka a zaistenie výpočtovej techniky, ktorá obsahovala pravdepodobne aj údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana notárskeho tajomstva, boli nezákonné.

Ďalej sa sťažoval, že príkazy na prehliadku neboli dostatočne odôvodnené a neobsahovali žiadne relevantné dôvody alebo záruky proti zásahu do profesijného tajomstva.

Dňa 1. júna 2022 Ústavný súd SR (IV. ÚS 286/2022) odmietol ústavnú sťažnosť, ktorá bola jediným dostupným vnútroštátnym prostriedkom nápravy ako predčasnú vzhľadom na to, že trestné konanie voči sťažovateľovi stále prebieha.

ESĽP stranám (vláde SR a sťažovateľovi) kladie podľa článku 8 Dohovoru otázku:

  • či prehliadka notárskeho úradu sťažovateľa a zaistenie výpočtovej techniky boli v súlade so zákonom a nevyhnutné v zmysle článku 8 ods. 2 Dohovoru
  • či vnútroštátna legislatíva a prax poskytovala sťažovateľovi dostatočnú ochranu pred svojvoľnými zásahmi do jeho práv zaručených článkom 8 Dohovoru
  • či mal sťažovateľ vo vzťahu k svojim právam zaručeným článkom 8 Dohovoru k dispozícii účinný prostriedok nápravy tak, ako to vyžaduje článok 13 Dohovoru.

Milí naši sledovatelia, vyjadrite prosím v komentároch Váš názor:

  • Bude podľa vášho názoru pribúdať rozhodnutí ESĽP v neprospech SR ohľadom trestných konaní vedených na Slovensku v ostatnej dobe? Ak si myslíte, že áno – z akého dôvodu?
  • Aká je vaša dôvera v spravodlivosť v trestných konaniach vedených na Slovensku?

Zdroj: Za právny štát

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás