NázoryJUDr. Martin Ribár: Lipšicovu „krvavú“ karikatúru bude riešiť Etická...

JUDr. Martin Ribár: Lipšicovu „krvavú“ karikatúru bude riešiť Etická komisia prokuratúry

-

JUDr. Martin Ribár: Lipšicovu „krvavú“ karikatúru bude riešiť Etická komisia prokuratúry

JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Dňa 19.10.2023 sme vám v statuse priniesli Rozprávku o Obraze Temnosilobijca Špeciálneho II. zo Spoločenstva Spravodlivosti JEHO jedinej – 🖼 o obraze, karikatúre, ktorú mal podľa medializovaných informácií dostať ako dar špeciálny prokurátor Daniel Lipšic od svojich kolegov – jeho podriadených prokurátorov na Úrade špeciálnej prokuratúry GP SR.

Na karikatúre je zobrazený samotný Daniel Lipšic ako „bojovník s krvavými mečmi“ oblečený v talári, a bojuje so „sedemhlavým drakom“, ktorého hlavy zobrazujú reálne osoby – dokonca aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho 1. námestníka Jozefa Kanderu, ale aj osoby, ktoré boli trestne stíhané pod dozorom špeciálnej prokuratúry – politikov Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, podnikateľa Jaroslava Haščáka, a s odseknutými hlavami podnikateľa Zoroslava Kollára (už právoplatne odsúdeného) a bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika (už právoplatne odsúdeného).

Uvedená karikatúra vzbudila v časti verejnosti, a to odbornej i laickej viaceré otázky, a to o možnom porušení nezaujatosti a nestrannosti samotného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ale aj jeho podriadených prokurátorov z ÚŠP vo vzťahu k trestným konaniam osôb vyobrazeným na karikatúre, ale aj o možnom porušení Etického kódexu prokurátora, a to nie len z dôvodu, že na karikatúre je vyobrazený aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho 1. námestník Jozef Kandera..

Etická komisia prokuratúry dostala viacero podaní ohľadom uvedenej „karikatúry“, dokonca aj od niekoho z prokurátorského stavu, ktorý uviedol:

💬„Je v súlade s morálkou a etikou, že sa špeciálny prokurátor voči obsahu karikatúry vo svojom stanovisku neohradil? Je v súlade s etikou, že špeciálny prokurátor uvedený dar vôbec prijal? Postoj špeciálneho prokurátora v danej veci považujem nielen za neslušný, nehodný prokurátora, ale aj za významne škodlivý v kontexte vytvárania, udržiavania a prehlbovania dôvery v prokurátorský stav tak, ako to má na mysli Preambula Etickej komisie prokuratúry.“

Nižšie pripájam „časť“ Etického kódexu prokurátora, aby ste si mohli vy sami prečítať tie najdôležitejšie časti tohto kódexu, a vy sami si urobiť na vec SVOJ VLASTNÝ NÁZOR..

Celé znenie Etického kódexu prokurátora nájdete tu:

https://www.genpro.gov.sk/eticky-kodex-prokuratora-1/

Milí naši sledovatelia, vyjadrite prosím vo vašich komentároch váš názor:

Aký je váš názor na samotnú „karikatúru“ ??

Aký je váš názor na to, že na karikatúre sa nachádza aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho 1. námestník Jozef Kandera ??

Aký je váš názor na to, že na karikatúre sa nachádzajú osoby, ktoré boli trestne stíhané pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry ??

ETICKÝ KÓDEX PROKURÁTORA

PREAMBULA

Prokurátor, konajúc vo verejnom záujme, ochraňujúc verejný záujem a slúžiac verejnému záujmu, je povinný striktne dodržiavať a rešpektovať právny poriadok Slovenskej republiky a konať v súlade s Etickým kódexom prokurátora tak pri výkone funkcie prokurátora, ako aj vo svojom súkromí.

Prokurátor vykonáva svoju funkciu spôsobom preukazujúcim najvyššiu formu nezávislosti, nestrannosti, profesionality, zodpovednosti, bezúhonnosti a dôveryhodnosti.

Prokurátor si uvedomuje význam funkcie prokurátora v spoločnosti a prispôsobuje svoje pracovné aj súkromné aktivity tomu, aby sa nenarušila dôstojnosť funkcie prokurátora.

Etický kódex prokurátora je záväzný pre všetkých prokurátorov.

1. LEGALITA A NEZÁVISLOSŤ PROKURÁTORA

1.3 Prokurátor … 1.3.3 zdrží sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť dôveru iných v nezávislosť prokuratúry,

1.4 Prokurátor neprijíma pozvania, dary ani iné výhody, ktorými by vzbudil podozrenie alebo pochybnosť o svojej nezávislosti.

2. NESTRANNOSŤ PROKURÁTORA

2.1 Nestrannosť prokurátora je jedným zo základných princípov práce prokurátora. Prokurátor je povinný vykonávať svoje služobné povinnosti nestranne a pristupovať k osobám, s ktorými prichádza do styku a k veciam, ktoré vybavuje, nezaujato a objektívne, pričom koná bez akýchkoľvek vplyvov a predpojatosti. Prokurátor v tejto súvislosti najmä:

2.1.1 zdrží sa vyjadrovania názorov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nestrannosť, či už prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, písomných prejavov alebo verejných vystúpení,

2.1.2 zdrží sa verejných prejavov a pripomienok, ktoré by mohli zmariť konanie alebo negatívne ovplyvniť priebeh alebo výsledok konania,

2.1.3 v trestnom konaní v plnom rozsahu rešpektuje princíp prezumpcie neviny, verejne nevyslovuje presvedčenie o vine alebo nevine osoby, ktorá je podozrivá, obvinená alebo obžalovaná, s výnimkou oficiálnych vyjadrení v rámci súdneho konania.

4. DÔVERYHODNOSŤ PROKURÁTORA

4.1 Prokurátor je povinný dodržiavať pravidlá etického správania pri výkone svojej funkcie, ako aj v súkromnom živote, a tým prispievať k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry.

4.2 Prokurátor je povinný zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré môže negatívne ovplyvniť dôveryhodnosť jeho osoby a prokuratúry.

5. ZDVORILOSŤ A SLUŠNOSŤ PROKURÁTORA

5.1 Prokurátor vystupuje pri výkone svojej funkcie, ako aj v súkromnom živote zdvorile, slušne a ohľaduplne k svojmu okoliu.

5.2 Prokurátor sa správa slušne a korektne aj ku kolegom zastávajúcim opačné názory. Problémy pomenúva jasne a vecne, pri ich riešení používa vecnú argumentáciu bez kritizovania osoby kolegu, ktorý zastáva opačný názor. Takto sa správa aj k ďalším zamestnancom prokuratúry a akýmkoľvek osobám, s ktorými príde pri výkone svojich služobných povinností do styku.

5.7 Prokurátor sa vyvaruje takej prezentácie svojej osoby, ktorá by narúšala dôveryhodnosť a dôstojnosť jeho profesie a prokurátorského stavu.

Zdroj:

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

4 Komentáre

  1. chce mi niekto tvrdiť že tá karikatúra porušuje tieto ustanovenia ale Lipšic samotný ich dovtedy neporušoval?

    To podanie je rovnako trápne ako tá karikatúra sama.

    niekto zavraždí sto ľudí, a vy ho začnete stíhať za to že niekto nakreslí karikatúru o tom ako on zabil pár ludí? (toto nie je prípad Lipšica, ale len ukážka trapnej hlúposti)

  2. Špeciálnu prokurvatúru je potrebné premenovať : Nie je to nezávislý orgán, ale nenávistný orgán.

  3. Je to choré a zvrátené presne tak, ako celá naša doba, takže tá karikatúra je len obrazom dnešnej falošnej a pokryteckej doby. Znevažovať predsedu vlády, ministra obrany, či generálneho prokurátora je proste ovčanmi tolerované, hlavne nech je korýtko plné druhoradej potravy z teska. Zaujímavý by bol pohľad, keby tam bola aj ôsma hlava v podobe rezidentky Čaputovej, či by sa už pohlo to „falošné“ svedomie národa?!

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás