NázoryJUDr. M. Ribár: „Upratuje sa“ vo veľkom Z odboru...

JUDr. M. Ribár: „Upratuje sa“ vo veľkom Z odboru špeciálnych činností inšpekcie boli odobraté utajované spisy odposluchov proti Čurillovcom

-

JUDr. M. Ribár: „Upratuje sa“ vo veľkom Z odboru špeciálnych činností inšpekcie boli odobraté utajované spisy odposluchov proti Čurillovcom

JUDr. Martin Ribár – advokát a predseda OZ ZA DEMOKRACIU A PRÁVNY ŠTÁT

Opakovane sa venujem téme podozrení z manipulácií trestných konaní a podozrení z inštruovania vypočúvaných osôb, z ktorých sú podozriví „naši chlapci“ Čurillovci a ich operatívni pracovníci.

Vždy uvediem, že aj na „našich chlapcov“ sa vzťahuje prezumpcia neviny, vždy uvediem, že podozrenia z manipulácií trestných konaní sa netýkajú IBA mediálne známych prípadov a politicky či ekonomicky exponovaných osôb, ale týkajú sa MNOHÝCH trestných konaní a tieto podozrenia je nutné riadne vyšetriť, je právom verejnosti a verejným záujmom zistiť, či k manipuláciám došlo, alebo nie.

LEN.. pred časom, 1.7.2023, sa Pavol Ďurka, „superpolicajt“, jeden z právoplatne obvinených „našich chlapcov“ stal šéfom odboru na Úrade inšpekčnej služby – tej Inšpekčnej služby, ktorá vyšetruje jeho samého, a jeho kolegov „našich chlapcov“ Čurillovcov.

Dokonca aj policajné odbory poukazovali na KONFLIKT ZÁUJMOV u Pavla Ďurku, a pochybnosti o tom, či nebude ovplyvňovať konanie vedené pro jemu samotnému a jeho kolegom „našim chlapcom“…

Teda laicky povedané, či nebude „upratovať a zametať“ dôkazy proti jemu samotnému a jeho kolegom Čurillovcom, a zisťovať, aké dôkazy proti nim boli zadovážené inšpekciou – tímom Oblúk.

Zo špeciálneho pracoviska odobralo vedenie inšpekcie v utorok dňa 10.10.2023 dlhodobo utajované spisy proti „elitným“ vyšetrovateľom z NAKA „našim chlapcom“.

„Upratuje sa“ vo veľkom?? – likvidujú „naši chlapci“ so správnym morálnym kompasom možné dôkazy proti nim?? Zisťujú, aké dôkazy sú proti nim?? Za pomoci im spriaznených osôb??

Zaujímavé sú TOTIŽ mená osôb z vedenia inšpekčnej služby, ktoré sa na uvedenom podieľajú – riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Peter Juhás a jeho zástupca Juraj Svitok…

Zarážajúce a aj tragikomické je, že aj pán Peter Juhás a aj pán Juraj Svitok sa opakovane spomínajú v „odposluchoch“ Čurillovcov, ako tí, ktorí im mali „minimálne“ pomáhať…

Dotknutí pracovníci z odboru špeciálnych činností inšpekcie, ktorým boli utajované spisy odobrané, riaditeľ odboru mjr. Mgr. Martin Littera, spolu so zástupkyňou odboru mjr. JUDr. Martinou Holosovou sa obrátili listom priamo na premiéra Ódora, ktorý je súčasne aj ministrom vnútra.

📄„Dnes (10.10.2023) sa dostavil na odbor špeciálnych činností zástupca riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pán Svitok, ktorý v našej neprítomnosti, teda v neprítomnosti vedenia tohto odboru, na základe predloženého písomného pokynu zástupcu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby pána Svitoka vzal všetky spisy týkajúce sa vyhotovovania zvukových záznamov z akcií špecializovaného tímu Oblúk k sebe za účelom údajnej kontroly nadriadeným, a to aj napriek tomu, že v súvislosti s týmito spismi už bola vykonaná hĺbková kontrola útvarom kontroly Úradu inšpekčnej služby a zároveň je v tejto súvislosti vedených aj niekoľko trestných konaní.” píšu v liste Ódorovi.

V uvedenom liste Ódorovi ako ministrovi vnútra okrem iného uvádzajú: “Takáto situácia sa nikdy počas našej činnosti na odbore špeciálnych činností nestala, zdôrazňujeme, že nespochybňujeme právo nadriadeného vykonať kontrolu v týchto spisoch, avšak mal tak urobiť za našej prítomnosti a na našom pracovisku . V dôsledku uvedeného konania, ktoré považujeme za absolútne účelové, nebude možné do budúcna vylúčiť akúkoľvek manipuláciu s uvedenými spismi a rovnako tak nebude možné vylúčiť ani to, že sa s týmito spismi oboznámili neoprávnené osoby.“

Milí naši sledovatelia, je veľmi pravdepodobné, že „naši chlapci“ sa snažia po sebe „poupratovať“, zmanipulovať dôkazy, ktoré boli nazhromaždené proti nim, čo môže:

1. sťažiť, ba dokonca znemožniť riadne vyšetrovanie vedené proti „našim chlapcom“

2. znamenať „likvidáciu“ dôkazov o tom, že Čurillovci manipulovali trestné konania a inštruovali vypočúvané osoby

3. znamenať, že osoby, ktoré boli nezákonne stíhané, obvinené, či dokonca už aj odsúdené na základe zmanipulovaných dôkazov či inštruovaných výpovedí zo strany „našich chlapcov“ prídu o možnosť preukázať, že dôkazy proti nim boli zmanipulované

Opakovane uvádzam, že VEREJNOSŤ má právo vedieť, či došlo k manipuláciám trestných konaní a inštruovaniu vypočúvaných osôb, a ak áno, aby boli všetky osoby podieľajúce sa na manipuláciách a inštruovaní vypočúvaných osôb potrestané.

Osoby dotknuté a nezákonne stíhané zmanipulovanými dôkazmi sa musia o manipuláciách voči nim dozvedieť a musia mať právo na spravodlivý proces bez manipulácie dokazovania, a to všetko, aby nedošlo k odsúdeniu nevinných osôb, a aby nedošlo k justičným omylom⚖

Milí naši sledovatelia, vyjadrite prosím v komentároch Váš názor:

Urobí v tejto veci nejaký krok premiér Ódor, ktorý je stále úradujúci minister vnútra ?

Aký je váš názor na odobratie spisov týkajúcich sa odposluchov Čurillovcov odboru špeciálnych činností inšpekcie ?

Je podľa vás nutné riadne vyšetriť podozrenia voči „našim chlapcom“ Čurillovcom ?

Dozvie sa podľa vás niekedy verejnosť čo je obsahom uvedených odposluchov „našich chlapcov“ ?

Zdroj:

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás