fbpx
- Reklama -
DomáceJán Baránek sa stretol s premiérom! Predostrel mu veci,...

Ján Baránek sa stretol s premiérom! Predostrel mu veci, ktoré považuje za „urgentné a akútne“

-

Ján Baránek sa stretol s premiérom! Predostrel mu veci, ktoré považuje za „urgentné a akútne“

Nečakané sa stalo skutočnosťou. Analytikovi Jánovi Baránekovi sa podarilo stretnúť sa na niekoľko hodín s premiérom Eduardom Hegerom. Informácie zo stretnutia poskytol aj verejnosti, cez svoje konto na sociálnej sieti. My Vám správu ponúkame v plnom znení.

Stretnutie vyvolal sám analytik

„Priatelia, včera som sa stretol s premiérom Hegerom. Stretnutie som vyvolal ja, lebo som považoval za potrebné povedať premiérovi niektoré veci, ktoré považujem za urgentné, akútne a pre Slovensko a všetkých, zdôrazňujem všetkých, jeho občanov dôležité. Dôležitým motívom bolo pre mňa aj to, aby som urobil všetko, čo z mojej pozície urobiť viem a môžem. Napíšem krátky súhrn toho, o čo sme sa s premiérom rozprávali,“ začína svoj príspevok na Facebooku analytik Ján Baránek.

„Verím, že to ani premiér nebude brať ako indiskrétnosť z mojej strany, ale podľa mňa, dôvody sú tak naliehavé, že chcem, aby o nich vedela aj verejnosť. Musím dodať, že napriek tomu, že som silným kritikom postupov tejto vlády počas Covid krízy, zámerne nepíšem pandémie, stretnutie bolo veľmi korektné, až priateľské, dúfam, že aj konštruktívne. To však ukáže budúcnosť. Stretnutie trvalo skoro dve hodiny, ale uvediem iba hlavné témy. Pokiaľ vám tu niečo bude chýbať, možno sme o tom hovorili a iba to tu nespomínam,“ uviedol ďalej svoj dlhší text.

Dôvody vyvolania stretnutia

- reklama -

„Motívom toho, že som vyvolal toto stretnutie, bol najmä fakt, že považujem za svoju povinnosť urobiť všetko preto, aby situácia na Slovensku bola stabilizovaná, aby neumierali zbytočne ľudia a aby opatrenia vlády pri riešení Covid krízy neboli pre časť obyvateľov likvidačné, ako aj to, aby sme zachovali nedotknuteľnosť prirodzených práv a základných ľudských práv. Iný motív som nemal, ani kariérny, ani finančný, skrátka žiadny. Oponovať totiž mainstreamovému názoru na Covid krízu so sebou neprináša benefity, ale len a len problémy. Napriek tomu som toto stretnutie vyvolal, keďže som bol od začiatku pri všetkom zásadnom politickom dianí, ktoré sa odohrávalo či už v ČSSR v r. 1989, ČSFR (1190-92), alebo v SR od r. 1993. Musím dodať, že vychádzam, z predpokladu, že môj pohľad na problém Covid krízy a problémy ľudí sú iné, ako pohľad člena, resp. šéfa exekutívy,“ informuje politický analytik.

Zvyšok príspevku ponúkame čitateľovi v plnom znení, bez zásahov.

Tak rozdelené Slovensko ešte nebolo

V prvom rade som premiéra upozornil na fakt, že tak rozdelené Slovensko, ako je dnes, som ešte nezažil. Vrátane obdobia tzv. socializmu. Deliaca čiara animozity, nenávisti, pohŕdania a ostrakizácie, dnes ide naprieč rodinami, vo vnútri cirkví, zmazáva hranice politických preferencií a dokonca, čo je signfikantné, aj hranice frontu kultúrnej vojny, vedenú neomarxistami. Vyzval som premiéra, aby zohrával aj úlohu mediátora v tomto konflikte s tým, že mám obavu, že dnes už je tento konflikt tak výrazný, že sa nám nepodarí usporiadať vzťahy v spoločnosti do stavu spred Covid krízy. Deklaroval som aj svoj osobný názor, že za tento stav sú zodpovední tak politici, ako aj niektoré média. Tzv. „hate speech“ tu začal aplikovať ako prvý bývalý premiér, ktorý hovoril o „štekajúcich psoch“, dezolátoch a pod., pričom mu výdatne asistovali minister obrany, ako aj minister vnútra.

„Hate speech“ od členov vlády a médií

Premiérovi som predostrel aj príklady. Takisto som ho vyzval, aby eliminoval, minimálne u členov vlády, do budúcnosti takéto prejavy nenávisti, ale aby apeloval aj na médiá. Ako príklad môžem uviesť občiansku vojnu vo Rwande, ktorú de facto vyvolali najmä médiá. To na margo spoluzodpovednosti médií za šírenie animozity, dnes medzi tzv. vaxermi a antivaxermi, rúškarmi a anti-rúškarmi, svedkami Covidovými a popieračmi, atď… Je nemysliteľné, aby celoštátny denník huckal jednu skupinu obyvateľov proti druhej, ktorá sa odmieta očkovať, slovami, cit.: „Mali by kvičať ako svine na bitúnku!“, a podobne. Príklad Rwandy je samozrejme už extrémny, ale pravdivý. Totiž – my nemôžeme žiť v presvedčení, že niečo sa stať nemôže len preto, lebo je to u nás, na Slovensku!!!

Je potrebné informovať aj o rizikách očkovania

Vyzval som premiéra, aby zo svojej pozície vyzval médiá na úplné informovanie o všetkých problémoch súvisiacich s Covid krízou, vrátane možných rizík očkovania. Najmä tým, aby aspoň vo verejno-právnom médiu dostala slovo aj druhá skupina vedcov a odborníkov, ktorá má na problém očkovania iný názor, ako skupina mediálne preferovaná. Pri tejto príležitosti som sa ho opýtal, prečo by verejnosť mala veriť odborníkom, ktorí priviedli Slovensko do stavu, že máme 12500 úmrtí na Covid! Pri tejto argumentácii som striktne vychádzal z toho, že bývalý premiér Matovič sa pri svojich rozhodnutiach vždy odvolával na odborníkov a žiadny z nich neprotestoval. Jednoducho, potrebujeme aj iný názor, alternatívny. Upozornil som ho napríklad na existenciu tzv. košického protokolu, ktorý sa ukázal ako účinný pri liečbe ochorenia Covid 19, ktorého autori sú doc. MUDr. Pavol Török, CSc. a doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Baránek navrhol, že osloví odborníkov s iným názorom

Navrhol som premiérovi, že oslovím relevantných odborníkov a zorganizujem pre neho skupinu poradcov, ktorí majú vo väčšej, resp. menšej miere odlišné názory od mainstreamových odborníkov na to, ako postupovať v Covid kríze. Premiér mi prisľúbil, že bude nad mojim návrhom uvažovať a oznámi mi svoj postoj.

Ďalej som mu navrhol, aby ako premiér vyzval riaditeľa verejnoprávnej RTVS na zorganizovanie debaty odborníkov, či už k postupom v samotnej Covid kríze, alebo v súvislosti s očkovaním. Samozrejme, nie odborníkov, ktorí si navzájom budú „kopať do otvorených dverí“, ale aj odborníkov, ako MUDr. Lakota, prof. MUDr. Hrušovský, doc. MUDr. Török, MUDr. Mesík, MUDr. Bukovský, MUDr. Peková, prof. MUDr. Beran, ale samozrejme aj právnikov, ako napr. doc. JUDr. Drgonec, atď… Samozrejme, je jasné, že premiér nemôže zasahovať vysielania RTVS, ale môže na zorganizovanie takejto diskusie vyzvať jej riaditeľa.

Baránek upozornil, ako konanie vlády vnímajú občania

Ďalej som premiéra upozornil na vnímanie niektorých opatrení a aktivít exekutívy verejnosťou. Predostrel som mu svoj názor, že časť verejnosti prijala napr. „protiopatrenie“ ministra zdravotníctva proti nálezu ústavného súdu, kedy namietané pravidlá ešte sprísnil, ako zlomyseľnosť. Samozrejme, dostal som ubezpečenie, že takto to nebolo. V poriadku, ale ide o to, ako to časť verejnosti prijala. Podobne, zavádzanie cestných pruhov na hraniciach „pre očkovaných“ nie je možné prirovnávať k praxi na hraniciach Schengenu, resp. na hraniciach EÚ, kde sú vyhradené pruhy pre obyvateľov priestoru EÚ. Nemôžeme si totiž mýliť a zamieňať geograficko-politické usporiadanie a ochranu hraníc, s nárokovateľnými občianskymi a ľudskými právami občanov Slovenska a ich segregáciu na základe zdravotníckeho výkonu. Takisto som deklaroval svoj názor, že nárokovanie si prirodzených a základných ľudských práv nemôže byť vydávané ako „odmena“, resp. „benefit“ pre zaočkovaných. Toto je totiž zákerná manipulácia propagandy, ktorá zneužíva neznalosť obyvateľov SR a snaží sa tieto ľudské práva, resp. niektoré z nich, vydávať ako „odmenu“ za zaočkovanie sa. Takýto postup je absolútne neprijateľný a fašizoidný. Pripomenul som, že niečo podobné som v minulosti videl, už len v doznievajúcom stave, v Juhoafrickej republike.

Kolaterálne úmrtia

Otvoril som aj tému kolaterálnych úmrtí v Covid kríze. Žiaľ, k tejto téme neexistujú zrejme relevantné dáta. Povedal som však premiérovi, že ide len a len o to, aby sme, napríklad, na záchranu života jedného Covidového pacienta, neobetovali dve kolaterálne úmrtia. Osobne toto považujem za jednu z najdôležitejších otázok v tejto kríze. Tu samozrejme treba zohľadňovať aj reálnu, nie reklamnú a mediálno-hysterickú, smrtnosť delta variantu, ktorá je podľa mne dostupných údajov nižšia, ako pri predchádzajúcej variante Corona vírusu. Na margo toho musím otvorene povedať, že vedenie tohto štátu s veľkou pravdepodobnosťou nemá presné štatistické údaje či už o reálnom počte úmrtí na Covid 19, ako aj o počte úmrtí a reálnom počte závažných vedľajších účinkov po očkovaní. Príčiny toho sú však veľmi, veľmi komplikované, vrátane možných zlých údajov priamo z nemocníc a pod.

Fatálny vplyv celoplošného testovania

V tejto súvislosti som vyjadril svoje presvedčenie o fatálnom vplyve celoplošného testovania, ktorého následkom bolo zvyšovanie počtu mŕtvych. V tomto premiér Heger so mnou nesúhlasil.

Nedostatočná pomoc zo strany štátu

Nebudem sa rozpisovať o téme nedostatočnej pomoci zo strany štátu najmä minulý rok a marginalizácii strednej triedy. Sú to všeobecne známe skutočnosti. Takisto o nezmyselnom míňaní spoločných peňazí na očkovaciu lotériu. Tu som premiérovi pripomenul, že denne umrie na Slovensku v priemer 106 ľudí na rakovinu a choroby obehovej sústavy.

Záver? Nemožno teraz povedať

Definitívny záver momentálne neviem povedať. Musím počkať, ako premiér Heger zareaguje na moju ponuku vytvorenia tímu odborníkov s názormi, ktoré momentálne mainstream zosmiešňuje, resp. zatajuje. Tu bola na mieste premiérova poznámka, či títo odborníci nemajú pošramotené renomé. Ak majú je to vina len a len médií, ktoré nie osvetou a informovaním, ale propagandou, týchto odborníkov zosmiešňujú, až dehumanizujú, resp. útočia na nich ad hominem. Pre úplnosť však treba povedať, že tento typ komunikácie začal realizovať ako prvý bývalý premiér.

Odpovede dá iba čas

Verím, že našim spoločným cieľom, mňa ako občana, Eduarda Hegera ako premiéra, je extrémne polarizované Slovensko aspoň do istej miery upokojiť, zamedziť zbytočným stratám na životoch, zbytočným krachom prevádzok, podnikateľov a pod., a nedovoliť flagrantné porušovanie Ústavy SR, ako aj porušovanie ľudských práv občanov SR. Odpovede dá iba čas. Je však potrebné si uvedomiť, že času nie je veľa a na jeseň sa môžeme ocitnúť v situácii, kedy si budeme musieť vybrať – zdravý rozum, kritické myslenie, ochranu prirodzených a ľudských ľudský práv, samozrejme zdravia, alebo ďalšiu deštrukciu právneho štátu, zvyšovanie miery polarizácie Slovenska, silnejúce hysterizovanie zo strany médií s logickým vyústením – anarchia, nepokoje, násilie a úpadok právneho štátu. Mne a verím, že aj premiérovi Hegerovi, nejde o nič iné, ako sa vyhnúť druhej možnosti.

Zdroj: hlavnydennik.sk

Autor: Petra Demková

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme onedlho.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

 

INLIBRI - online kníhkupectvo

spot_imgspot_img

8 KOMENTÁRE

  1. Z môjho pohľadu trošku naivné. Ja tak isto dávam hlavnú vinu tejto vládnúcej koalícii za 12500 obetí vírusového ochorenia v dôsledku nepovinného / povinného testovania občanov Slovenska. A mnohí z nich mohli žiť, nebyť zlyhania primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorú riadilo účelovo MZ. Občanov lekári (česť výnimkám) prestali riadne vyšetrovať a liečiť. Stali sa z nich telefonisti. A to má takisto na svedomí okrem tých lekárov aj vláda, vrátane tých odborníkov na „vakcíny“. Držím palce, pán Baránek!

  2. Pánovi Baránkovi ďakujem za iniciatívu stretnúť sa s premiérom, i keď nerobím si veľké nádeje, že on niečo posúdi a navrhne rozumné riešenie, ze ho upozornil na to, ako vnímame my celú túto situáciu ako anarchiu a že my, občania moc možností nemáme okrem protestov. Nech si premiér uvedomí akú podporu má vláda od občanov, ani 20%. Za takýchto okolností vláda nás nemôže viesť, nech sa radšej vzdajú vládnutia, lebo takto to bude zo dňa na deň horšie. Jednoducho vláda na to viesť národ nemá a na pokus omyl už nie je čas.

  3. Čudujem sa mu. Považoval som ho doteraz za vzdelaného a rozhľadeného a inteligentného človeka. Neviem o čom sa mohol baviť s Jegor poskokom a členom “ Chuntovlády“, ktorá tu tvrdo zaviedla Covid aparteid. Musí to byť zúfalstvo a frustrácia najvyššieho stupňa, keď sa ponížil tak že sa dal do styku s takouto spodinou spoločnosti. GRC

  4. Mal sa ho spytat na jedno. „Kedy konecne odtiahnete do zabudnuta, kreteni“.
    Tento Matovicov hovorca ho asi tak pocuval ako ja ženu pri nakupoch.
    Zaver: nic sa nezmeni, karavana ide dalej. Ale dakujem panovi Barankovi.

  5. Nevadí, pokus tu bol, ale salarabanda to určite nepochopí, žijú v úplne inej realite. Zrážka s tou skutočnou ich bude neskutočne bolieť, ale kto chce kam…

  6. Clen Babkovlady Deep State USA nerozhoduje z VOLE Vlastnej ani NARODU. Je v MOCI Diktatu cize Lokaj bez pravomoci vykonávať veskeru Zodpovednu funkciu. Tudis podskok. VLASTIZRADCA p Baranek. Vasa iniciativa mala smerovat na Ambasadu USA. Ci nechcu uz po papuli,aby laskavo sa zdekovali,kym je CAS.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás