NázoryEXKLUZÍVNE Kováčik z väzenia pre eReport: Aj ja som...

EXKLUZÍVNE Kováčik z väzenia pre eReport: Aj ja som bol „poctený“ ponukou benefitov

-

EXKLUZÍVNE Kováčik z väzenia pre eReport: Aj ja som bol „poctený“ ponukou benefitov

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik pre eReport odpovedal na otázky z väzenia. Najvyšší súd SR (NS SR) ho odsúdil na osemročný trest s minimálnym stupňom stráženia. Súd potvrdil, že je vinný z korupcie pri prepustení bosa skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku, avšak nevidel dostatok dôkazov na to, aby ho odsúdil aj za podporovanie zločineckej skupiny. Jeho advokát Erik Magál mu doručil otázky reportérty Miriam Šramovej, na ktoré pre eReport odpovedal písomne. Kováčik naprek tomu, že skončil vo väzbe, ako prálevolatne odsúdený zločinec, trvá na svojom: „Moje stanovisko stále ne menné – som nevinný.“

Kováčik sa vo svojich odpovediach na naše otázky vyjadril k viacerým horúcim témam, predovšetým sa rozhovoril o spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikoch. Vrátil sa aj a začiatok, teda k obdobiu, kedy nastúpila vláda premiéra Igora Matoviča (OĽANO).

„To, že musím uvoľniť miesto špeciálneho prokuratúra pre inú osobu bolo zrejmé už dlhšiu dobu. Po voľbách 2020 to už bola iba otázka, kedy sa tak stane, za akých podmienok a kto bude mojim nástupcom. Mne bolo vznesené obvinenie, bol som vzatý do väzby a kvôli Lipšicovi (Daniel Lipšic, šéf Úradu špeciálnej prokuratúry – ÚŠP, pozn. red.) bol zmenený zákon, aby mohol vykonávať funkciu špeciálneho prokurátora. Ostatné už vidíte sami, čo sa tu od tej doby deje,“ uviedol pre eReport špeciálny exprokurátor.

 • Ako vnímate po ľudskej stránke samotné rozhodnutie NS SR, ako sa cítite s ohľadom na to, že popierate vinu za spáchané skutky napriek právoplatnému rozhodnutiu o vašej vine?

Zjednodušene povedané – potvrdiť prvostupňový rozsudok sudkyne Záleskej (Pamela Záleská – sudkyňa Špecializovaného trestného súdu – ŠTS , pozn. red.) sa nedalo, pretože to bola číra katastrofa. Oslobodiť ma nebolo možné, a to vzhľadom na obrovský politický a mediálny tlak. Tak sa našla stredná cesta – predmetný rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý časť rozsudku oslobodil a časť uznal za vinu. Čo sa týka otázky mojej viny, je moje stanovisko stále nemenné: som nevinný.

 • Čo pokladáte ako hlavný dôvod vášho odsúdenia – považujete rozhodnutie o vašej vine zodpovedajúce vykonanému dokazovaniu?

To, že som musel byť odsúdený, je už dnes snáď každému jasné. V prípade môjho oslobodenia by padli všetky ďalšie kauzy, pretože kajúcnici by boli absolútne spochybnení najmä v otázke pravdivosti ich výpovedi. V žiadnom prípade nemôžem považovať rozhodnutie NS SR o mojej vine za zodpovedajúce vykonanému dokazovaniu. Aj dokazovanie vykonané v odvolacom konaní na NS SR v dňoch 19. až 20.5.2022 bolo jednoznačne v môj prospech, ale v samotnom rozhodnutí NS SR sa to neprejavilo.

 • Pokladáte vaše odsúdenie za politicky motivované?

Stačí sa pozrieť na prvé vyjadrenie Matoviča (Igor Matovič, minister financií a líder OĽANO, pozn. red) po nástupe do funkcie premiéra a Mikulca (Roman Mikulec – pozn. red.) do funkcie ministra vnútra k mojej osobe. Taktiež ďalších politikov voči mojej osobe… A tam nájdete úplne jasnú a jednoznačnú odpoveď na vašu otázku – áno, bolo to aj politicky motivované

 • Ak by ste mali uviesť tri kľúčové argumenty ohľadom vašej neviny a teda nesprávnosti uznania vašej viny, ktoré by to boli?

Moja vina je postavená výlučne na výpovediach kajúcnikov Makóa (Ľudovít Makó- pozn. red.) , Zemana (Matej Zeman – pozn. red) a Böhma (František Böhm – pozn. red.). Dokazovanie bolo ukončené predčasne – vec nebola vôbec vyšetrená. Naše návrhy na doplnenie dokazovania boli zamietnuté.

 • Aký štandard nastavuje podľa Vás rozhodnutie NS SR o uznaní vašej viny všeobecne vo vzťahu aj k iným trestným konaniam, a konkrétnejšie vo vzťahu k hodnoteniam výpovedí tzv. kajúcnikov ako aj laicky povedané, že na potvrdenie viny stačí iba tvrdenie proti tvrdeniu?

Momentálne tu platí zásada, že všetko, čo povie kajúcnik je pravda, veď prečo by klamal, keď usvedčuje aj sám seba. Pravdivosť týchto tvrdení nie je potrebné overovať, pretože sa im verí. Toto je však absolútne v rozpore s doteraz platnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

 • Ako hodnotíte to, že ste odsúdený za prijatie úplatku za prepustenie Kudličku z väzby, hoci on sám odmieta poskytnutie úplatku. Jeho prepustenie z väzby prišlo po stanovení kaucie sudcom Hrubalom (Ján Hrubala, od augusta 2020 predseda ŠTS v Pezinku – pozn. red.) práve po zrušení rozhodnutia o väzbe Kudličku senátom sudcu Klimenta (Juraj Kliment, sudca NS RS – pozn. red.), ktorý prikázal sudcovi Hrubalovi sa zaoberať aj kauciou?

Výpovede svedkov v môj prospech boli vyhodnotené ako nedôveryhodné, ale prečo, tým sa už súdy nezaoberali. Sudcovia Hrubala a Kliment vypočutí neboli, a to aj napriek tomu, že to navrhoval aj sám prokurátor ÚŠP a sudkyňa Záleská. Poznamenávam, že aj moje zotrvanie v kolúznej väzbe bolo odôvodňované sudkyňou Záleskou tým, že je potrebné vypočuť aj týchto dvoch sudcov.

 • Ako hodnotíte to, že ste mali dať pokyn prokurátorke Godžovej (bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová – pozn. red) , aby nepodala sťažnosť vo veci prepustenia Kudličku na kauciu, hoci zo zákona nie je možné dávať negatívne pokyny?

Vykonaným dokazovaním bolo jednoznačne potvrdené, že som doktorke Godžovej v súvislosti s prepustením p. Kudličku z väzby na slobodu žiaden pokyn nedal. Tu zdôrazňujem, že nie nepodanie opravného prostriedku – sťažnosti prokurátorkou Godžovou, ale uznesenie dr. Hrubalu prepustilo p. Kudličku z väzby na slobodu, a to z dôvodu prijatia kaucie, ktorú stanovil dr. Hrubala. Úmyselne a cielene je tu dlhodobo doslova masírovaná verejnosť, že Kováčik zabezpečil prepustenie p. Kudličku z väzby, a to nepodaním sťažnosti proti rozhodnutiu dr. Hrubalu. Pravda je však taká, že p. Kudličku prepustil sudca Špecializovaného trestného súdu, a to dr. Hrubala.

 • Ako plánujete postupovať právne ďalej po právoplatnom rozsudku – plánujete využiť mimoriadne opravné prostriedky, a aj podanie na Ústavný súd SR? 

Rozsudok Najvyššieho Súdu SR bol dňa 24.5.2022 vyhlásený, pričom jeho písomné vyhotovenie nám nebolo dosiaľ doručené. Napriek tomu, že tento rozsudok rešpektujem, považujem ho za nesprávny a nezákonný. Preto využijem všetky zákonné oprávnenia, ktoré mám ako odsúdený k dispozícii, aby som dokázal svoju nevinu. Mimoriadny opravný prostriedok, samozrejme, podáme.

 • Plánujete sa obrátiť aj na ESĽP (Európsky súd pre ľudské práva – poz. red.)? 

Túto otázku považujem momentálne za predčasnú. Pred podaním sťažnosti na Európsky súd pre ľudské pravá existujú ešte iné možnosti ktoré plánujeme využiť.

 • Viete uviesť nejaké skutočnosti verejnosti neznáme zo zákulisia vášho procesu, naprílad k akým najväčším bizarnostiam z vášho pohľadu došlo? Z medializovanej nahrávky kajúcnika Bernarda Slobodníka vyplýva, že OČTK, akoby počítali, že sa stanete kajúcnikom, aby ste si pomohli – dostali ste nejaké priame či nepriame ponuky v tomto duchu zo strany OČTK, aby ste usvedčovaním a udávaním iných osôb získali výhody a benefity vo vašom trestnom konaní? 

Tak, ako iní obvinení, aj ja som bol vo väzbe „poctený“ návštevou s ponukou benefitov – napr. rýchle prepustenie z väzby, keď budem ochotný vypovedať o určitých veciach, resp. osobách. O týchto aktivitách polície počas mojej väzby som už vypovedal pred vyšetrovateľom úradu inšpekčnej služby, tak sa k tomu bližšie nechcem vyjadrovať. Už v deň môjho zadržania kajúcnik Slobodník a iní boli presvedčení, že aj ja budem kajúcnikom – udavačom. Prečo si to mysleli? Snáď preto, lebo sa riadili porekadlom: podľa seba súdim teba!

 • Po vašom prepustení z väzby, ste nemali obavu, že zo strany OČTK príde „rýchlo“ k nejakému novému obvineniu, aby sa vás OČTK pokúsili opätovne vziať do väzby, ako sa to stalo napr. aj advokátovi Marinovi Ribárovi, ktorého po prepustení z väzby rozhodnutím Ústavného súdu SR, po pár dňoch opätovne obvinili a chceli vziať opäť do väzby?

Táto obava tam určite bola – veď som sa nepriznal, nespolupracoval som a vo väzbe som sa nezlomil – a z doterajšej praxe som poznal niekoľko takýchto prípadov, tzv. otočenia na bráne, alebo po pár hodinách či dňoch. No u mňa to bolo iné, bol mi nasadený elektronický monitorovací náramok a mohol som sa pohybovať iba v mieste bydliska – teda doma. Vlastne moja osobná sloboda bola naďalej obmedzená, len väzobná celá bola vymenená za moje bydlisko. Aký obrovský rozdiel napríklad s kajúcnikom Zemanom, ktorému napriek útekovej väzbe bolo sudcom umožnené vycestovať do zahraničia…

 • Čo hovoríte vo všeobecnosti ako dlhoročný prokurátor na používanie a zjavné nadužívanie spolupracujúcich osôb tzv. kajúcnikov najmä v ostatných zhruba troch rokoch?

Som hlboko presvedčený a prax mi dáva za pravdu, že dochádza naozaj zjavnému nadužívaniu spolupracujúcich osôb, tzv. kajúcnikov. Som, rád že to nie je iba môj názor. Stačí si pozrieť medializované vyjadrenia odborníkov na trestné právo a zistíte, že stále viac a viac sa ozývajú kritické hlasy na postup orgánov činných v trestnom konaní najmä vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov ÚŠP pri realizácii vecí za použitia spolupracujúcich osôb – kajúcnikov.

 • Je podľa vás v poriadku, že rozhodnutie o prerušení trestného stíhania voči Matejovi Zemanovi, ktoré okrem iného znamená aj zrušenie zaistenia jeho majetku, nepodlieha súdnej kontrole?

Aj tento postup možno vyhodnotiť, ako poskytnutie benefitov za ochotu spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. K tomuto si ešte prirátajte jeho dvojnásobné prepustenie z väzby z dôvodu priznania a ochoty spolupracovať s OČTK. Naviac mu sudca umožnil vycestovať do zahraničia na dobu 10 dní, a to aj napriek tomu, že mal pôvodne útekovú väzbu. Proti tomuto prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sťažnosť nepodal.

 • Ako z vášho pohľadu hodnotíte to, že Matejovi Zemanovi – „Zemákovi“ bolo rozhodnutím vyšetrovateľa NAKA Pavla Ďurku so súhlasom prokurátora ÚŠP Michala Šúreka prerušené trestné stíhanie z dôvodu jeho spolupráce s OČTK? 

Skôr je potrebné si položiť otázku, prečo Zemanovi prokurátor ÚŠP zaistil majetok až 26.1.2022 a prečo toto rozhodnutie nebolo Zemanovi doručené pravdepodobne ešte ani dňa 20.5.2022? Taktiež je dôležitá otázka ako je možné, že Zeman po zaistení majetku dňa 26.1.2022 mohol vo februári 2022 prevádzať svoje majetkové podiely v rôznych spoločnostiach? Vyšetrovateľ NAKA a prokurátor ÚŠP mlčia! Aj toto sú tie benefity pre kajúcnikov.

 • Ako sa pozeráte na nestrannosť a nezaujatosť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica s ohľadom na jeho najmä politickú minulosť?

Toto je otázka na vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby. Ja som bol v tejto trestnej veci vypočutý ako poškodený, a to je všetko čo k tomu chcem uviesť.

 • Myslíte si, že vaše obvinenie, stíhanie a odsúdenie môže súvisieť so snahou o obsadenie postu špeciálneho prokurátora človekom lojálnym a ústretovým k dnešnej vláde?

Už v prvý deň môjho hlavného pojednávania som povedal, že Lipšic bol, je a vždy bude iba politik, nikdy nie prokurátor. Na tomto mojom stanovisku stále trvámTo, že musím uvoľniť miesto špeciálneho prokuratúra pre inú osobu bolo zrejmé už dlhšiu dobu. Po voľbách 2020 to už bola iba otázka, kedy sa tak stane, za akých podmienok a kto bude mojím nástupcom. Mne bolo vznesené obvinenie, bol som vzatý do väzby a kvôli Lipšicovi bol zmenený zákon aby mohol vykonávať funkciu špeciálneho prokurátora. Ostatné už vidíte sami, čo sa tu od tej doby deje.

 • Ako vnímate vyjadrenia Daniela Lipšica vo vzťahu k nutnosti preverenia kontaktu generálneho prokurátora Maroša Žilinku s Petrom Koščom práve vo svetle medializovaných informácií, že práve on Daniel Lipšic sa opakovane stretol s Petrom Koščom?

Pokiaľ si pamätám, sám Lipšic potvrdil tieto stretnutia. No, ak sú nejaké pochybnosti,odporúčam sa na to spýtať kajúcnika Slobodníka – najväčšieho udavača, ten to bude určite vedieť, a ak nie on, tak už mu to určite niekto povie, ako to mohlo alebo malo byť, tak ako to je, sa to deje doteraz.

 • Senát 5T Najvyššieho súdu rozhoduje vo viacerých mediálne známych trestných konaniach – ako funguje systém prideľovania spisov na NS SR, a nie je zvláštne, že práve tento senát náhodným výberom dostáva množstvo tých najsledovanejších prípadov?

Čo k tomu dodať… Aj v mojom prípade väčšina vecí skončila v senáte 5T. Moje odvolanie proti rozsudku sudkyne Záleskej skončilo náhodným výberom v senáte 5T dokonca opakovane! Taktiež došlo v mojom prípade k zmene predsedu senátu – najskôr dr. Hatala potom na verejnom zasadnutí dr. Štift. Prečo sa tak stalo nám nikto nevysvetlil. Skrátka veľa otázok aj vo vzťahu k senátu 5T, avšak žiadna odpoveď.

 • Ako ste vnímali podmienky vo väzbe v Banskej Bystrici, ktoré tak expresívne opísal advokát Ribár, ktorý bol tiež vo väzbe v Banskej Bystrici? Je bežná cela naozaj tak malá? Považujete väzbu za nátlakový prostriedok na priznanie a spoluprácu?

Kľudne sa môžem podpísať pod každé jedno slovo advokáta p. Ribára. Čo sa týka mojej väzby, tak aj táto slúžila iba ako nátlakový prostriedok na priznanie, spoluprácu, resp. zlomenie ma. Kajúcnici sa vonku veselo stretávali s rôznymi osobami, čo vyplýva z viacerých výpovedí, ale v kolúznej väzbe sme sedeli my a nie oni.

 • Ako v tomto kontexte hodnotíte prepustenie Ľudovíta Makóa a Mateja Zemana z väzby po začatí ich spolupráce s OČTK?

Z výsledkov dokazovania na NS SR zo dňa 20.5.2022 možno jednoznačne skonštatovať, že nielen Makó a Zeman ale aj Böhm boli z väzby prepustení príkazom prokurátora ÚŠP len a len z dôvodu priznania a spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Takýto dôvod na prepustenie z väzby však zákon nepozná. Prokurátor ÚŠP v príkaze na prepustenie kajúcnikov z väzby sa vôbec nezaoberal dôvodmi, pre ktoré boli títo vzatí do väzby, teda či tieto dôvody naďalej trvajú, alebo už pominuli. Prepustenie kajúcnikov z väzby preto nie je možné hodnotiť inak, iba ako nenáležité výhody a benefity, teda ako odmenu za spoluprácu – udavačstvo.

 • Nie je rozhodnutie NS SR vo vašej veci predčasné, keďže sa tak stalo pred ukončením vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby vo vzťahu k podozreniam o manipulácii vyšetrovania zo strany príslušníkov NAKA, kedy na konci dňa sa môže stať, že sa tieto podozrenia potvrdia? 

Za predčasné považujem už samotné hlavné pojednávanie na ŠTS v Pezinku. Veď už tejto dobe bolo zrejmé, že vyšetrovanie bolo neúplné a teda predčasne ukončené. Taktiež v tejto dobe už existovali veľmi vážne podozrenia z manipulácie aj mojich trestných konaní. Výsledkom týchto podozrení je aj vydanie uznesenia vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby zo dňa 18.3.2022, kde mám procesné postavenie poškodeného.

Zdroj: Miriam Šramová. Autor článku: Lukáš Krupa. Článok vyšiel na: www.ereport.sk

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás