fbpx
- Reklama -
NázoryDušan Piršel: Môže byť štát manažovaný ako firma ?

Dušan Piršel: Môže byť štát manažovaný ako firma ?

-

Dušan Piršel: Môže byť štát manažovaný ako firma ?

Vážení čitatelia,

neustále sa snažíme zlepšovať sa a prinášať vám čoraz väčšie množstvo kvalitnejších informácií. Prednedávnom sme pridali spravodajstvo z regiónov, od júna však pripravujeme podstatne zásadnejšiu zmenu - pravidelné podcasty na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej spoločnosti (ekonomika, investigatíva – vyšetrovacia žurnalistika, kultúra) či aktuálne podcasty o našej spoločnosti so zaujímavými hosťami.

Bez vašej podpory to však nebude možné. Potrebujeme technicky vybudovať podcastové štúdio a vybudovať tím pravidelných spolupracovníkov, ktorí budú pre Vás podcasty pripravovať. Zvážte teda možnosť podpory našej práce podľa vašich možností, odmeníme sa Vám kvalitným a nezávislým obsahom.

Podporte nás pravidelnou čiastkou 4, 6 či 10 eur mesačne na č. účtu:


IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

V ostatnom čase vnímam od niektorých politikov názor, že štát sa dá  úspešne riadiť ako firma. Taktiež počúvam a čítam  ako štát nedokáže niekedy úspešne manažovať firmy vo svojej správe .

A tak si kladiem často otázku. Je to problém manažérov, vlád, národnej kultúry alebo ide o principiálnu nezlučiteľnosť efektivity a štátneho manažovania?

Myslím si, že je mylné tvrdenie, že viest štátne inštitúcie by mali úspešní manažéri z privátneho sektoru, ktorých treba dobre zaplatiť.

- reklama -

Niektoré  schopnosti takýchto manažérov by sa však dali využiť aj vo vláde. Napríklad presvedčivé vodcovstvo, zodpovednosť a dlhodobé plánovanie.

Zastávam však názor čo sa riadenia firiem týka, že na to je obchodný zákonník, a je až
neúctou, ak niekto na jeho roveň dáva Ústavu.

Obchodný zákonník určuje spôsob fungovania firiem, avšak nie ich zamestnancov.

Nedáva im slobody a nezaručuje im práva. Zamestnanci sa skôr opierajú o Zákonník práce, ktorý zase majiteľom korporácií veľmi nevonia.

Nad tým všetkým je však zákon zákonov – Ústava SR, a na základe tej funguje náš štát. Myslím si, že štát je oveľa komplexnejší a takmer všeobsiahly mechanizmus zabezpečujúci demokraciu .

Vyjadrenia o tom, žeštát treba riadiť ako firmu netreba brať na ľahkú váhu, ale práve naopak
treba spozornieť a razantne odmietať takéto nazeranie na demokraciu.

Tá nemusí byť vždy najefektívnejšia a najlacnejšia, o čo sa snažia vlastníci firiem, ale veď demokracia čosi stojí.

Na druhej strane si však myslím, že používanie moderných manažérskych systémov v riadení štátu by bolo potrebné .

Štát nie je o dosahovaní  zisku (aj keď niektorí  politici  zisk pri riadení štátu určite dosahujú) ale aspoň  o dlhodobom vyrovnanom rozpočte. Tak, ako to funguje vo väčšine rodín.

Stačí  sa však pozrieť na dnešný  štátny dlh mnohých krajín. Takíto politici zjavne nedokážu kvalifikovane  riadiť možno ani trafiku, nieto ešte celý štát.

Dobrým vlastníkom môže byť len ten, kto má silnú motiváciu a je jasne identifikovateľný, teda aj jasne zodpovedný za prípadný neúspech.

Pripúšťam, že niekedy štát treba naozaj riadiť ako firmu. Môže to platiť   najmä v čase krízy.

Dušan Piršel

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

2 COMMENTS

  1. Mnohé pochybnosti a úvahy v článku majú opodstatnenie v súčasnom stave našej spoločnosti, keď sa síce vo všetkých možných tvaroch a súvislostiach používa magické slovo „demokracia“, ale v skutočnosti náš systém nie je demokratický. Chýbajú najpodstatnejšie atribúty demokracie, v prvom rade najmä nezávislosť zákonodarnej a výkonnej moci (a aj súdnictva, tiež kontroly, prokuratúry, polície, …). Politické strany prevzatím moci po voľbách „obsadia“ výkonnú moc aj zákonodarnú moc, robia si zákony pre seba, a stávajú sa na volebné obdobie prakticky totalitnými diktátormi, ktorých „vládnuci ľud“ nemá šancu korigovať…

    Pri takýchto podmienkach absencie „vyššieho nadriadeného“ si každý manažérsky truhlík „trúfa“ riadiť spoločnosť ako firmu, veď riadiť firmu tak, že sám si podľa svojvôle stanovujem plány a pravidlá (zákony) je manažérsky raj…

    Ale treba si uvedomiť, že ak chceme hovoriť o demokracii, kde ľud má vládnuť ľudu (sám sebe!), je najlepším prirovnaním model akciovej spoločnosti, v ktorej celé osadenstvo firmy, všetci pracovníci firmy, sú súčasne spoločným dielom aj akcionármi tejto firmy, z tohto titulu majú najvyššiu moc vo firme, a teda zvrchovane určujú pravidlá fungovania firmy a rozhodujú o tom, ako chcú aby ich firma fungovala! A manažéri v akciovej spoločnosti sú len na to, aby čo najlepšie splnili predstavy akcionárov…

    Aby to podľa modelu akciovej spoločnosti fungovalo, primárne stačí aby sa vybudovala štruktúra, ktorá bude trvalo zabezpečovať vytváranie spoločného väčšinového názoru a vôle voličov (akcionárov) pekne zdola od volebných okrskov, cez obce, okresy až po národnú radu. Žiadne politické strany, len zbor poslancov, ktorý v pyramidálnej štruktúre z názorov a vôle ľudu vygeneruje pokyny pre výkonnú moc (manažérov) na všetkých úrovniach spoločnosti (ako najvyšší zvrchovaní neobmedzení akcionári)…

    Kvalitní manažéri firmy, analógia súčasnej štátnej správy (od vlády až po miestne úrady), by v zmysle pravidiel (nie iba obchodného zákonníka, ale celej legislatívy štátu!) mali na starosti správu spoločnosti, podľa pravidiel a plánov daných voličmi (akcionármi), a v prípadoch potreby odchýlok od daných plánov by si vyžiadali rozhodnutie národnej rady (akcionárov) o zmene plánu, zmene pravidiel… Myslím, že by to bolo celkom životaschopné, a pritom by sa eliminovali súčasné absurdity, že manažéri (štátni úradníci) si neobmedzene sami rozhodujú čo chcú robiť a s akými pravidlami…

  2. Dobrý večer. Tlieskam Vášmu komentáru. Chýbajú nám autority a smerujeme k chaosu. S dokonalou úctou. Piršel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás