fbpx
- Reklama -
EkonomikaVláda: Deficit rozpočtu má budúci rok vzrásť na 6,44...

Vláda: Deficit rozpočtu má budúci rok vzrásť na 6,44 % HDP

-

Vláda: Deficit rozpočtu má budúci rok vzrásť na 6,44 % HDP

Bratislava 14. októbra (TASR) – Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda.

- reklama -

Deficit očistený o dočasné vplyvy budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 % HDP, čo je blízko odhadu aktuálneho roka (2,9 % HDP). V ďalších rokoch by podľa plánu malo schodkové hospodárenie SR postupne klesnúť na 3,4 % HDP v roku 2024 a 2,7 % HDP v roku 2025.

Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,579 miliardy eur a výdavky 58,451 miliardy eur, s deficitom na úrovni 7,9 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu majú podľa návrhu predstavovať 26,699 miliardy eur a výdavky 35,041 miliardy eur. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má v budúcom roku dosiahnuť 8,3 miliardy eur.

V súvislosti s energetickou krízou rozpočet na budúci rok počíta s výdavkami na kompenzačné opatrenia v celkovom objeme 3,4 miliardy eur. Z toho v kapitole ministerstva hospodárstva ide o výdavky v sume 1,4 miliardy eur, v kapitole ministerstva práce 900 miliónov eur, v kapitole všeobecná pokladničná správa 940 miliónov eur. Pre železničné spoločnosti a Slovenskú správu ciest patriace pod ministerstvo dopravy sa rozpočtuje suma 160 miliónov eur.

Ministerstvo financií zároveň navrhuje do konca apríla 2023 nevyplácať odmeny zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v pracovnom pomere okrem nárokovateľnej odmeny. Ušetriť sa tým má približne 100 miliónov eur. „Tieto prostriedky spolu tvoria zdroje na kompenzačné opatrenia súvisiace s energetickou krízou v celkovom objeme 3,5 miliardy eur,“ vyčíslil rezort financií.

Už v tomto roku očakáva MF pokles verejného dlhu, ktorý sa má po dvoch rokoch rastu znížiť na úroveň 59,4 % HDP z vlaňajších rekordných 62,2 % HDP. V budúcom roku by mal dlh klesnúť pod hranicu 58 % HDP. Tomuto vývoju podľa ministerstva výrazne pomôže vysoká očakávaná inflácia aj využitie naakumulovaných likvidných zdrojov.

Na obranu štátu má v roku 2023 ísť 2,45 miliardy eur, čo predstavuje 2,01 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Okrem rozpočtu Ministerstva obrany (MO) SR suma zahŕňa aj výdavky na medzirezortné programy a ostatné obranné výdavky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda.

„Výdavky kapitoly MO SR budú v roku 2023 tvoriť 99,6 percenta celkových výdavkov na obranu. V roku 2023 sú rozpočtované v sume 2,45 miliardy eur, z toho v kapitole všeobecná pokladničná správa (VPS) je zabezpečených 353 miliónov eur. Bežné výdavky tvoria 72,5 percenta, predovšetkým platy vojakov a tovary a služby, v tom najmä oprava a údržba leteckej a pozemnej techniky, nákup náhradných dielov do techniky a nákup munície,“ uvádza sa v materiáli.

Medziročný nárast výdavkov MO SR predstavuje 609 miliónov eur. Výdavky ministerstva ovplyvnil oproti rozpočtu na rok 2022 najmä nárast kapitálových výdavkov, rast výdavkov na tovary a služby, ktoré smerujú predovšetkým na opravu a údržbu vzdušnej a pozemnej techniky, nákup náhradných dielov do techniky a doplnenie zásob munície. Viac potrebuje rezort aj na bežné transfery najmä na príspevky do medzinárodných organizácií.

Ako pripomína materiál, najväčšími projektmi, na ktoré má Ministerstvo obrany SR uzatvorené vykonávacie zmluvy, sú nákupy stíhacích lietadiel F-16, húfnic Zuzana 2, bojových obrnených vozidiel 8×8 a 3D rádiolokátorov s rôznym dosahom.

Výdavky na obranu vo výške 2,01 percenta HDP sú plánované aj v rokoch 2024 a 2025. Sú tak v súlade s politickým záväzkom v NATO do roku 2024 vynakladať na obranu aspoň dve percentá HDP.

Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by malo ísť v roku 2023 takmer 4,5 miliardy eur. Výdavky na túto oblasť medziročne rastú o 481 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila v piatok vláda.

Výdavky na regionálne školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na rok 2023 predstavujú sumu 2,77 miliardy eur. „Medziročne rastú najmä z dôvodu zmien v odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov o 310 miliónov eur ako aj navýšenia normatívnych finančných prostriedkov o 40 miliónov eur. Výdavky sú určené na pokrytie nárastu počtu žiakov a na zvýšenie cien energií,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. Výdavky z plánu obnovy vo výške 276 miliónov eur sú určené na dostupnosť, rozvoj, a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. Tieto výdavky budú slúžiť na posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, prispejú na rozšírenie kapacít materských škôl a základných škôl, podporu digitalizácie či zavedenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie od troch rokov.

Pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitoly rezortu školstva sa na rok 2023 navrhujú osobné výdavky v sume 2,1 miliardy eur, z toho mzdy v sume 1,56 miliardy eur pre 84.218 zamestnancov. Medziročný nárast osobných výdavkov zohľadňuje valorizáciu platov z roku 2022 a zabezpečenie finančných prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov vyplývajúcu z kolektívneho vyjednávania od 1. januára a od 1. septembra 2023 v celkovej sume osobných výdavkov 310 miliónov eur. Z toho mzdy v sume 229 miliónov eur. V návrhu rozpočtu je zapracované aj dofinancovanie normatívnych výdavkov z roku 2022 v sume 34,2 milióna eur, z toho mzdy 25,3 milióna eur.

Vysoké školstvo je financované viacerými kapitolami štátneho rozpočtu. V kapitole ministerstva školstva sú rozpočtované prostriedky pre 20 verejných vysokých škôl. Prostriedky na oblasť vysokého školstva na rok 2023 predstavujú sumu takmer 1,08 miliardy eur. Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou rezortu školstva na nasledujúci rok v sume 575 miliónov eur, v tom mzdy 424 miliónov eur s priemerným mzdovým výdavkom 2013,91 eura pre 17.526 zamestnancov. „Verejné vysoké školy budú používať na financovanie svojej hlavnej činnosti okrem prostriedkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vlastné zdroje a zdroje vo výške 188 miliónov eur a zdroje získané z podnikateľskej činnosti vo výške 59,1 milióna eur,“ píše sa v návrhu rozpočtu. V roku 2023 sa predpokladá alokácia zdrojov na pôžičky pre študentov v celkovej sume 7,37 milióna eur.

Oblasť vedy a techniky bude v roku 2023 disponovať zdrojmi vo výške 563 miliónov eur. Vo výdavkoch sú zapracované výdavky z titulu financovania členských príspevkov do medzinárodných organizácií a časť výdavkov na realizáciu aktivít Vesmírnej kancelárie.

Celkové výdavky na šport sú rozpočtované na rok 2023 v sume 108 miliónov eur. Tieto smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch kapitol a Fondu na podporu športu. Významným zdrojom určeným na financovanie športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier vo výške 45 miliónov eur. V roku 2023 je v rozpočte kapitoly alokovaný transfer pre Fond na podporu športu v sume 20 miliónov eur.

spot_imgspot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás