NázoryVčera dostala prezidentka odpoveď od ľudu, ktorému sľúbila slúžiť...

Včera dostala prezidentka odpoveď od ľudu, ktorému sľúbila slúžiť a dnes od Rudolfa Huliaka, ktorý sa stal krstným otcom zrodu ľudom zvolenej legitímnej vlády

-

Včera dostala prezidentka odpoveď od ľudu, ktorému sľúbila slúžiť a dnes od Rudolfa Huliaka, ktorý sa stal krstným otcom zrodu ľudom zvolenej legitímnej vlády

Čo nás nezabije, to nás posilní. Vláda Roberta Fica bude potrebovať veľa sily a podpory od občanov, pretože útok na jeho ešte ani nevymenovanú vládu prezidentkou bol iba prvým v poradí. Alea iacta est – kocky sú hodené, vieme kto je kto na politickej šachovnici Slovenska. Rudolf Huliak napriek vysokým volebným preferenciám nebránil vzniku vlády, ktorú sme si zvolili, vedomý si toho, že každý deň prolongovania prezidentkinej suity poškodzuje záujmy štátu a tým aj nás všetkých. Vo štvrtok 26. a v piatok 27. októbra 2023 sa v Bruseli v budovách Rady Európskej únie uskutoční summit, kde bude záujmy Slovenskej republiky obhajovať Robert Fico a nie Ľudovít Ódor.

Vládnuce mimovládne organizácie, ktoré boli zriadené na boj proti niečomu a nie za niečo, už pracujú na plné obrátky, aby ďalej poškodzovali obraz Slovenska v zahraničí s tým, že v Európskej únii majú na to vybudovanú dobre živenú živnú pôdu v koordinácii s médiami, ktoré uverejňujú články, ktorých originály sú často napísané tu na Slovensku. Proste všeobecne známy svetový modus operandi. Budeme mať podpredsedu parlamentu, ktorého otec verejne prehlásil, že „bez Sorosových 20 miliónov dolárov by možno neporazili Mečiara“. Podpredsedom Európskeho parlamentu je zástupca Slovenskej republiky, ktorý potvrdil, že ako študent aktivista sa zúčastnil tohto boja proti Mečiarovi, kde nadobudol bohaté skúsenosti, ktoré v plnom rozsahu využije na boj proti Ficovej vláde. Prvý sa o Huliakovi vyjadril ako o „starostovi z Očovej“, aj ten druhý v televíznej relácii len tak zvrchu niečo o ňom „fľochol“, pre nich proste „spodina“, povedala by Magdaléna Vasáryová, ktorej sa takisto podarilo zastupovať Slovensko v zahraničí. Všetci z lásky k ľudu… Ako maďarskí  poslanci  Európskeho parlamentu z opozičnej strany Momentum, z ktorých hlavná hviezda Cseh Katalin bojuje proti Maďarsku ako proti svojmu najväčšiemu nepriateľovi za odopretie poskytnutia právom prináležiacich peňazí svojej vlasti, je za zrušenie práva veta národným štátom – teda aj Maďarsku a súhlasí s federalizáciou Európy.

                          

Róbert Fico oznámil, že vláda podľa amerického vzoru pripraví zákon, ktorý zabezpečí transparentnosť finančných tokov politických mimovládnych organizácií zo zahraničia. Môžeme očakávať, že reakcie budú identické ako v Gruzínsku, kde mimovládky zorganizovali mohutné demonštrácie na spôsob „Za slušné Slovensko“, s profesionálne vyrobenými rovnakými plagátmi, transparentami a píšťalkami ako povinnými rekvizitami, na čo sme zvyknutí aj doma.

Gruzínska vláda stiahla návrh zákona o zahraničných agentoch, prítomných v krajine, ktorý vyvolal násilné organizované protesty z dôvodu ustanovení, že mimovládne organizácie a združenia, ktoré poberajú viac ako 20 percent svojich príjmov zo zahraničia, to musia oznámiť orgánom Tbilisi a zaregistrovať sa ako zahraniční agenti v krajine. Je zrejmé, že tento zákon, o obsahu ktorého väčšina demonštrantov nevedela, bol jednoduchou zámienkou na útok na vládu, na čo musíme byť pripravení aj my.

Deň pred vypuknutím protestov pricestoval do Tbilisi námestník amerického ministra zahraničných vecí ToddRobinson, ktorý začal okamžite zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny útokom na príslušný zákon. Ukrajinský prezident Volodymyrzelenskyj sa tiež postavil na stranu demonštrantov a vyhlásil:„Neexistuje žiadny Ukrajinec, ktorý by neprial úspech nášmu priateľovi Gruzínsku . Demokratický úspech . Európsky úspech.“

Prezidentka Gruzínska SalomeZurabishviliová, naturalizovaná Gruzínka, ktorá v roku  rokoch 1972-1973 nastúpila na Kolumbijskú univerzitu, kde ju ZbigniewBrzezinski, v tom čase riaditeľ Trilaterálnej komisie, školil v sovietskej politike a diplomacii studenej vojny, sa prihovorila účastníkom protestov priamo z New Yorku, odkiaľ im vyjadrila  podporu.

Gruzínsky ústavný súd pred pár dňami rozhodol, že prozápadná prezidentka krajiny SalomeZurabišviliová svojimi zahraničnými cestami bez vládneho povolenia porušila ústavu. Vyhovel tak návrhu vládnucej strany Gruzínsky sen a otvoril cestu k procesu jej odvolania.

„Gruzínska prezidentka SalomeZurabišviliová počas zahraničných pracovných návštev v dňoch 31. augusta, 1. septembra a 6. septembra 2023 vykonávala zastupiteľské právomoci v oblasti medzinárodných stykov bez súhlasu gruzínskej vlády, čím porušila ústavu,“ vyhlásil predseda ústavného súdu Merab Turava. Medzi cestami, s ktorými gruzínska vláda nesúhlasila, je aj naplánovaná návšteva Česka 10. až 12. decembra.

Predseda parlamentu Šalva Papuašvili uviedol, že parlament bude hlasovať o odvolaní Zurabišviliovej, avšak vládna strana už skôr pripustila, že bez podpory časti opozície snaha nemá šancu uspieť. Odvolanie hlavy štátu musí podporiť 100 zo 150 poslancov, vládnuca strana ich má 85.

Mimovládne organizácie, podporované zo zahraničia, zápasia s demokratickým deficitom a zastupujú ekonomické a politické záujmy svojich finančníkov.Vzhľadom na svoju ústavnú identitu chce každý suverénny štát v rámci právneho štátu vykonávať kontrolu nad pokusmi o vplyv zo zahraničia s odvolaním sa na demokratický princíp legitímne zvolenej vlády ako jedinej, ktorá je zodpovedná za riadny chod svojho štátu.

Čo je americká FARA – Zákon o registrácii zahraničných agentov, 22 USC § 611 a nasl.

FARA je štatút zverejňovania, ktorý vyžaduje, aby osoby v Spojených štátoch, ktoré konajú ako agenti zahraničných splnomocnencov a zapájajú sa do určitých špecifických činností, pravidelne zverejňovali svoj vzťah so zahraničným splnomocnencom, ako aj zverejňovanie aktivít, príjmov, a platby na podporu týchto činností. Všeobecným účelom zákona je zabezpečiť, aby americká verejnosť a jej zákonodarcovia poznali zdroj informácií, ktoré majú ovplyvniť verejnú mienku, politiku a zákony USA, čím sa uľahčí informované vyhodnotenie týchto informácií vládou a americkým ľudom. 

Zákon vyžaduje, aby sa každá osoba alebo organizácia (americká alebo zahraničná), ktorá je zástupcom zahraničného splnomocnenca, zaregistrovala na ministerstve spravodlivosti, ak je zapojená do určitých definovaných činností v USA, a aby zverejnila zahraničného splnomocniteľa, pre ktorého agent pracuje, vykonávané činnosti, ako aj príjmy a výdavky na podporu týchto činností.

Zahraničnými predstaviteľmi môžu byť vlády, politické strany, osoba alebo organizácia mimo Spojených štátov amerických (okrem občanov USA) a akýkoľvek subjekt, organizovaný podľa zákonov cudzej krajiny alebo ktorý má hlavné miesto podnikania v cudzej krajine.

Zástupcom zahraničného splnomocnenca je každá osoba, ktorá koná v Spojených štátoch „ako zástupca, zástupca, zamestnanec alebo dobrovoľník, alebo akákoľvek osoba, ktorá koná v akejkoľvek inej funkcii na príkaz, žiadosť alebo pod vedením či kontrolou zahraničného splnomocniteľa alebo osoby, ktorej činnosti sú priamo alebo nepriamo kontrolované, riadené, kontrolované, financované alebo dotované celkom alebo z väčšej časti zahraničným splnomocniteľom,“ a ktorá sa zapája do určitých politických alebo kvázi politických aktivít.

FARA sa vzťahuje na všetky „osoby“ vrátane jednotlivcov, korporácií a združení, ale poskytuje aj výnimky z registrácie, a to pre osoby, ktorých aktivity sú „v dobrom vierovyznaní v náboženských, školských, akademických alebo vedeckých činnostiach alebo vo výtvarnom umení. .“ FARA tiež oslobodzuje od registrácie niektoré ďalšie súkromné ​​a nepolitické aktivity, ako sú určité žiadosti o finančné prostriedky na lekársku pomoc alebo na „jedlo a oblečenie na zmiernenie ľudského utrpenia“.

Zákon o registrácii zahraničných agentov (FARA) ukladá požiadavky na zverejnenie a ďalšie zákonné povinnosti pre každého jednotlivca alebo subjekt, ktorý sa stane „zástupcom zahraničného splnomocniteľa“, pokiaľ neplatí výnimka.

„Agent“ sa zvyčajne identifikuje pomocou praktických ukazovateľov, ako sú zmluvný jazyk, riadky podávania správ, toky platieb a výpisy, nachádzajúce sa v emailoch, interných súboroch a pracovnom produkte, ktoré naznačujú, že jedna strana pracuje pre druhú.

„Agent“ je jednotlivec alebo subjekt, ktorý koná „v rámci Spojených štátov amerických“ na príkaz, žiadosť alebo kontrolu buď (1) „zahraničným splnomocnencom alebo (2) osoba, ktorej činnosti sú priamo alebo nepriamo kontrolované, financované alebo dotované úplne alebo z väčšej časti „zahraničným splnomocnencom“. Fyzická aleboi právnická osoba sa môže stať „agentom“ aj bez zmluvného vzťahu alebo formálnej dohody so zahraničným splnomocnencom“.

V súčasnosti platný a účinný Zákon o registrácii a zverejňovaní zahraničných agentov („FARA“) ukladá požiadavky na zverejnenie a ďalšie zákonné povinnosti pre každého jednotlivca alebo subjekt, ktorý sa stane „zástupcom zahraničného splnomocniteľa“, pokiaľ neplatí výnimka.

Pôvodne bol prijatý v roku 1938 ako legislatívna reakcia na rozsiahle aktivity zahraničnej propagandy v USA počas a pred 2. svetovou vojnou. Odvtedy bol 10 krát zmenený a doplnený, pričom k najvýznamnejšej generálnej oprave došlo v roku 1966.

FARA je kodifikovaná v 22 USC § 611 a nasl. a jej vykonávacie pravidlá sa nachádzajú v 28 CFR § 5.1. a nasl. Ministerstva spravodlivosti, ktoré vydalo aj jeho vykonávacie pravidlá.

Mimovládne organizácie organizované na politické účely dostávajú obmedzené daňové oslobodenie len pre príjmy získané z príspevkov vyžiadaných od širokej verejnosti, z členských príspevkov alebo z fundraisingových podujatí. Zákony USA vo všeobecnosti regulujú organizácie tým, že vyžadujú pravidelné verejné zverejňovanie – prostredníctvom podávania daňových priznaní vláde – o financovaní, aktivitách a vedení organizácie. 

Spojené štáty americké majú mnoho zákonov a nariadení o otázkach vrátane prisťahovalectva a víz, financovania kampaní a lobovania, financovania terorizmu a prania špinavých peňazí, ktoré môžu ovplyvniť mimovládne organizácie; tieto zákony sa však vzťahujú na každého a na všetky organizácie, nielen na mimovládne organizácie.

Zákon o federálnej volebnej kampani zakazuje cudzím štátnym príslušníkom viesť kampaň za politického kandidáta v akýchkoľvek federálnych, štátnych alebo miestnych voľbách v USA. Podobne môžu americkí žiadatelia porušiť tento zákon prijímaním, žiadaním alebo prijímaním zahraničných príspevkov. V tejto súvislosti je cudzí štátny príslušník každý, kto nie je občanom USA a nemá zelenú kartu. V roku 1974 bol zákon novelizovaný tak, aby vytvoril Federálnu volebnú komisiu a ďalej reguloval výdavky na kampane.

Záverom: Americký prokurátor vzniesol obvinenie spolu riaditeľov ithink-tanku Maryland za to, že pôsobil ako neregistrovaný zahraničný agent. 17. júla 2023 kancelária amerického prokurátora pre južný okres New York vzniesla obvinenie Gal Luftovi za úmyselné zlyhanie pri registrácii podľa zákona o registrácii zahraničných agentov.

Dana Bystrická

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás