fbpx
NázorySudkyňa Jelinková: Medzi sudcami to vrie! Mazáková Súdna rada...

Sudkyňa Jelinková: Medzi sudcami to vrie! Mazáková Súdna rada to má nahnuté

-

Sudkyňa Jelinková: Medzi sudcami to vrie! Mazáková Súdna rada to má nahnuté

Marionety konajúce na pokyn a odvádzajúce desiatky tým, ktorí ich posadili na stoličku. Tak takéto označenia členov súdnej rady nominovaných vládou a parlamentom považujú sudcovia za neprípustné! Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková napísala ďalší komentár v blogu v Denníku N, v ktorom kritizuje pomery v Súdnej rade SR, vplyv organizácie Za otvorenú justíciu a vplyv politicky dosadených sudcov, ktorí odďaľujú Slovenskú republiku od vyspelého sveta demokracie a právneho štátu.

Dudzíková kritizuje niektorých kolegov zo súdneho stavu za napĺňanie osobných ambícií, ktoré nemajú nič spoločné s objektívnym stavom očistenia justície.

Vyjadrenie organizácie Za otvorenú justíciu

Sudkyňa vo svojom blogu publikovala stanovisko združenia Za otvorenú justíciu, ktoré vníma ako boj a názorový konflikt medzi dvoma sudkyňami. Dudzíková pripomína, že takéto správanie poškodzuje dobré meno sudcovského stavu ako takého, pričom pripája citáciu.

„Sú sudcovia, ktorí do sudcovskej komunikácie vnášajú neznášanlivosť a eskalujú polarizáciu sudcov, kritizuje iniciatíva Za otvorenú justíciu. Nesúhlasí, že niektorí kolegovia sa pri kritike diania v justícii, na čo majú plné právo, uchyľujú k osobným urážkam a verejnému znevažovaniu tých, s ktorými nesúhlasia.“

Za neprípustné považujú sudcovia z iniciatívy napríklad to, ak členov súdnej rady nominovaných vládou a parlamentom označujú za „marionety konajúce na pokyn a odvádzajúce desiatky tým, ktorí ich posadili na stoličku“ alebo za tých, ktorí „nemôžu byť svojprávni a schopní samostatne myslieť“, pretože sú kedykoľvek z funkcie odvolateľní bez udania dôvodu. Pripomenuli, že rovnako sú kedykoľvek odvolateľní aj nominanti volení sudcami.“

Miesto nezávislých sudcov politickí nominanti

Celý problém sa odvíja od toho, že sa podľa Dudzíkovej do Súdnej rady SR dostali ľudia, ktorí sú politickými nomináciami, a aj keď možno nechtiac, ale postupujú podľa toho, akú rétoriku volia strany vládnej koalície. Vyjadrenia o naštartovaní očisty a skorumpovaných sudcoch už nie sú ničím výnimočným. Dudzíková poukazuje na to, že takýto prístup súdnictvu na Slovensku škodí.

„Tomuto vyjadreniu predchádzalo verejné vyhlásenie členky Súdnej rady SR – politickej nominantky, ktorá je zároveň členkou ZOJ, p. Javorčíkovej, že hodnotiace komisie sudcov pracujú v súčasnosti lepšie, bez falošnej kolegiality, a teda očistne. Následne sa ukázalo, že uvedené tvrdenie bolo jej subjektívnym hodnotiacim úsudkom, a nie záverom Súdnej rady SR. V súvislosti s týmto vyjadrením členka Súdnej rady zvolená sudcami požiadala o zaslanie dát k takémuto hodnotiacemu úsudku. V nadväznosti na túto žiadosť hovorkyňa ZOJ p. Valocká adresovala všetkým členom hodnotiacich komisií list, v ktorom sa o členke Súdnej rady SR zvolenej sudcami nevyjadrila s patričnou dôstojnosťou a profesionalitou. To len na margo toho, aby sme poukázali na to, kde sú korene neznášanlivosti a eskalovania napätia. Z toho interpretujem, že vyššie uvedené vyjadrenie ZOJ platí predovšetkým pre hovorkyňu ZOJ,“ uvádza v blogu Dudzíková.

Sudkyňa ďalej upozorňuje na to, že „žiaden člen ZOJ, a ani ZOJ samotná, nemá pod palcom hodnotiace komisie. A teda, pokiaľ sa má hodnotiť ich pôsobenie, je to Súdna rada SR ako kolektívny orgán, ktorému majú skladať účty,“ pripomína sudkyňa. 

Dodáva, že odporúča členke ZOJ a zároveň politickej nominantke v Súdnej rade SR, „aby svojimi verejnými vyhláseniami nevytvárala neprimeraný tlak na členov hodnotiacich komisií, a nechala ich v kľude pracovať. Svojimi vyhláseniami o tom, že až teraz sa začne poriadne hodnotiť, vytvára neprofesionálne ovzdušie a verejne tak prezentuje svoju premotivovanosť a hlad po prvých sudcoch so zlým hodnotením.“

Kolíková sa diskvalifikovala z výkonu funkcie ministerky spravodlivosti

Dudzíkova tvrdí, že ak bude podobný postup pokračovať ďalej a naďalej sa budú vyhlasovať stanoviská o „očiste“ bude sa aj Slovensko v oblasti justície postupne vzďaľovať európskym štandardom. Sudcovia čelia neúmernému tlaku aj od ministerky Kolíkovej.

Dudzíková odmieta tvrdenie ZOJ, že nedochádza k trestaniu sudcov, ktorí sa rozhodnú vysloviť svoj názor. Poukazuje pri tom aj na ministerku Máriu Kolíkovú, ktorá svojimi verejnými vyjadreniami doslova sudcov trestá.

„Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková potrestala sudcov svojim verejným vyhlásením o skorumpovaných sudcoch v justícii, čím nielenže porušila prezumpciu neviny, ale sa týmto bezprecedentným výrokom diskvalifikovala z výkonu funkcie ministerky spravodlivosti,“ uvádza Dudzíková.

Kritike sudkyne sa nevyhol ani predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. „Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák potrestal frankofónnych sudcov za realizáciu mojej slobody prejavu, ktorou som kritizovala činnosť Súdnej rady SR resp. jej pasivitu v nastavovaní zrkadla reformným krokom ministerky Kolíkovej. Ešte v rozhovore zo dňa 31.12.2021 sa predseda Súdnej rady SR chválil založením a podporou frankofónnej platformy, ako nevyhnutného predpokladu na vybudovanie základne pre prípravu sudcov na spoluprácu so zahraničím a pôsobenie v európskych štruktúrach, aby následne o 11 dní túto iniciatívu bez ďalšieho hodil cez palubu, čím len potvrdil, že nemal záujem na podpore veci ako takej, ale len na promovaní svojej osoby v súvislosti s prácou v uvedenej platforme.“

V súdnictve sa nastavila prezumpcia závislosti

Politické nominácie sudcov zvyknú byť takmer vždy kritizované a z veľkej časti prinášajú aj neblahé riziká. Sudca môže prejavovať aj nepriamu náklonnosť k politikovi, alebo jeho strane, ktorá ho do funkcie nominovala. Tým sa vytvára nekvalitné právne prostredie, kde nefunguje spravodlivosť akoby mala a dochádza k vzájomným konfliktom, ohýbaniu práva a straty možnosti kritizovať autority.

„Niekedy bolo možné verejne kritizovať autority, teraz už nie?“ Pýta sa Dudzíková v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súdnictve. Zavedenie princípu prezumpcie závislosti, teda stavu, kedy je sudca politicky závislý až do momentu, kedy sa mu nezávislosť nedokáže, pripisuje Dudzíková ministerke Kolíkovej, ktorá podľa jej názory vniesla do súdnej moci nepriaznivý vplyv politiky.

„Na záver pripomínam, že ministerka Kolíková svojou ostatnou ústavnou zmenou založila vo vzťahu k členom Súdnej rady SR prezumpciu závislosti od subjektov nominujúcich ich do funkcie. Z bohatej judikatúry Súdneho dvora EU aplikovanej aj v SR vyplýva vysoká miera toxicity v prípade absencie zdania nezávislosti a nestrannosti členov Súdnej rady SR od výkonnej a zákonodarnej moci. Nie od moci súdnej, ako nesprávne tento vzťah ZOJ pomeruje. Preto námietky k nazeraniu verejnosti na závislosť členov Súdnej rady SR od výkonnej a zákonodarnej moci je potrebné smerovať na Ministerstvo spravodlivosti SR,“ tvrdí Dudzíková.

Prezumpcia závislosti sa podľa sudkyne Dudzíkovej v prípade niektorých členov Súdnej rady SR napĺňa v praxi aj dnes, a to najmä v prípadoch, keď sa témy z koaličnej rady dostanú právnym úskokom a znásilnením paragrafov na stôl Súdnej rady SR.

Autor článku: Diana Zaťková. Článok vyšiel na: www.hlavnydennik.sk

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás