fbpx
DomáceRezort vnútra podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov týkajúcich sa...

Rezort vnútra podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov týkajúcich sa policajtov postavených mimo služby

-

Rezort vnútra podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov týkajúcich sa policajtov postavených mimo služby

BRATISLAVA 17. novembra (SITA) – Ministerstvo vnútra (MV) SR podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov týkajúcich sa policajtov postavených mimo služby. „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podalo voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV z dňa 16.11.20223 odvolanie (plk. Mgr. Branko Kišš),“ informoval rezort vnútra. Doplnil, že ministerstvo je presvedčené o tom, že v danom prípade civilný súd nemal právomoc vec prejednávať, a teda ani rozhodnúť o neodkladnom opatrení. „Súd má právomoc na preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí počas trvania služobného pomeru policajta vrátane postupu pri jeho vydávaní iba v režime správneho súdnictva. Je neprípustné, aby sa nevyužitie prostriedkov súdnej ochrany v rámci správneho súdnictva nahrádzalo napr. určovacími žalobami alebo žalobami na plnenie v občiansko-právnom konaní, prípadne nariaďovaním neodkladných opatrení,“ argumentuje MV SR a dopĺňa, že ak súd po preskúmaní obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zistí, že civilný súd v predmetnej veci nemá právomoc, nemožno takémuto návrhu vyhovieť.

„MV SR má jasné zákonné odôvodnenie, pri ktorom nie je povinné žiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov, pretože v tomto prípade nejde o typický pracovno-právny úkon. Zo zákona o štátnej službe príslušníkov PZ nevyplýva žiadna výnimka,“ vraví štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. V predmetnom prípade sa spor týka vzťahu založeného na zákone o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, a tiež Železničnej polície. Ako vysvetľuje MV SR, daný zákon je predpis verejnoprávnej povahy a ide o takzvaný lex specialis pre vznik, zmenu a skončenie štátnej služby. „Služobný pomer príslušníka Policajného zboru nemá znaky súkromno-právneho pomeru, ale vždy mal a má znaky verejno-právneho pomeru vzhľadom na jeho charakter a právnu povahu zvláštnosti štátu ako „zamestnávateľa“ policajta a súčasne nositeľa verejnej moci,“ priblížil rezort. Dodal tiež, že aplikácia Civilného sporového poriadku, a teda i právomoc civilného súdu sú vylúčené, vzhľadom na to, že v zákone o štátnej službe príslušníkov polície nie je obsiahnuté výslovné splnomocnenie pre civilný súd konať v spore vyplývajúcom zo štátnej služby príslušníka PZ.

„MV SR opakovane trvá na tom, že súd prvej inštancie mal preto rozhodnúť tak, že konanie zastaví a vec postúpi príslušnému orgánu, teda v tomto prípade žalovanému – MV SR. MV SR bude taktiež podávať voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV (Pplk. JUDr. Štefan Mašin) odvolanie,“ uzavrelo ministerstvo.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás