fbpx
EsejeRecenzia na dielo Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta...

Recenzia na dielo Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta Štúra

-

Recenzia na dielo Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta Štúra

Len máloktorá osobnosť v našich dejinách je tak univerzálna ako osobnosť Ľudovíta Šťúra.  Bol človekom z dobrých pomerov, ktorý sa dokázal stotožniť s biedou ľudu. Intelektuálom z nemeckých univerzít a slovanským vizionárom v jednom. Poslancom  Uhorského snemu a bojovníkom  za práva Slovákov zároveň.

Vyšlo na:

V jeho osobnosti našli vzor tak ľudáci ako aj komunisti

Zo školských lavíc si Štúra pamätáme ako jazykovedca a nápadníka Adely Ostrolúckej. Už menej známy je ako historik a futurológ slovanskej budúcnosti. Práve táto nepoznaná stránka národného velikána  je zosobnená v jeho poslednom diele s príznačným názvom Slovanstvo a svet budúcnosti.

Po jej prečítaní možno usudzovať, že Štúr bol idealista telom i dušou. Veril v dobro slovanskej duše. Zasvätil život pre slobodu slovenského národa aj keď poznal jeho temné stránky. Bol presvedčený,  že skutočná sloboda nie je v ideáloch západných revolucionárov, ale v autentickej duchovnej slobode, spočívajúcej v oslobodení ducha od materiálneho sveta

Poznal duchovné dedičstvo Európy a osvojil si jej vzdelanosť. ale nestratil autentický pohľad na svet. Ako  prezieravý muž činu  vedel, že ideál rovnosti a bratstva, ako aj socializmus kvitnúci v bulvároch západu prinesú duchovnú vyprahnutosť. Nuž, čo sa ešte dalo robiť v Uhrách? Revolučné nadšenie roku 1848 spľaslo s nástupom Bachovho absolutizmu a z Maďarov sa vykľuli noví páni Podunajskej kotliny.

Preto sa s nadšením obrátil k tomu tam velikému dubisku jež vzdoruje zhoubným časúm. Bohužiaľ len dočasne. Ludevít síce mal dokonalý prehľad  o vtedy známom svete. O Rusku a jeho temných stránkach žiaľ vedel len málo. V čase písania knihy poznal nezdar zo západu a preto upol zrak k širokým pláňam východu.

Bol sklamaný z katolíckeho duchovenstva , ktoré sa spojilo s nemeckým a maďarským živlom a preto svoje duchovné naplnenie našiel v pravoslávnej mystike ruského ľudu, veriac,  že jednota cárstva , pravoslávia a slovanstva prinesú vytúženú slobodu pre západných Slovanov. Svoje argumenty v knihe podrobne zdôvodňuje. Porovnáva a argumentuje ako skutočný znalec slovanstva. Ťažko si predstaviť čo by Štúr povedal na vývoj Európy v neskorších dekádach. 

Každopádne je publikácia Slovanstvo a svet budúcnosti inšpiráciou pre slavianofilov a zaujímavým spisom pre každého kto si chce rozšíriť poznanie o svete našich velikánov.

Recenzoval Dominik Petruška

Knihu nájdete aj na našom online kníhkupectve: Ludevít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti (kniha) – INLIBRI

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás