fbpx
- Reklama -
KultúraPred 210. rokmi sa narodil Samo Chalupka, autor slávneho...

Pred 210. rokmi sa narodil Samo Chalupka, autor slávneho MOR HO!

-

Pred 210. rokmi sa narodil Samo Chalupka, autor slávneho MOR HO!

Vážení čitatelia,

neustále sa snažíme zlepšovať sa a prinášať vám čoraz väčšie množstvo kvalitnejších informácií. Prednedávnom sme pridali spravodajstvo z regiónov, od júna však pripravujeme podstatne zásadnejšiu zmenu - pravidelné podcasty na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej spoločnosti (ekonomika, investigatíva – vyšetrovacia žurnalistika, kultúra) či aktuálne podcasty o našej spoločnosti so zaujímavými hosťami.

Bez vašej podpory to však nebude možné. Potrebujeme technicky vybudovať podcastové štúdio a vybudovať tím pravidelných spolupracovníkov, ktorí budú pre Vás podcasty pripravovať. Zvážte teda možnosť podpory našej práce podľa vašich možností, odmeníme sa Vám kvalitným a nezávislým obsahom.

Podporte nás pravidelnou čiastkou 4, 6 či 10 eur mesačne na č. účtu:


IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Pred 210 rokmi, 27. februára 1812 sa narodil v Hornej Lehote evanjelický farár, učiteľ, autor básnickej zbierky Spevy, z ktorej medzi najznámejšie patria historické spevy ako Mor ho!, Bitka pri Jelšave alebo Turčín Poničan. Zomrel 19.5.1883 v Hornej Lehote. Výročie pripomína Spolok Martina Rázusa.

Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku a Anny Fruniovej. Vzdelanie získaval u otca, neskôr navštevoval gymnázium v Gemeri a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 na bratislavskom lýceu filozofiu a teológiu, kde v 1829 patril k iniciátorom vzniku Spoločnosti českoslovanskej, neskoršieho ohniska štúrovcov. Chalupka pôsobil spočiatku ako knihovník, neskôr sa stal podpredsedom tejto spoločnosti. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 vydal do Poľska ako dobrovoľník a v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po uzdravení pôsobil najprv ako vychovávateľ v Demänovej, no už v roku 1833 pokračoval v štúdiu na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni. V roku 1834 pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom, 1836 farár v Gemerských Tepliciach a po otcovej smrti v roku 1840 zaujal jeho miesto v rodnej Hornej Lehote, kde pôsobil až do svojej smrti.

Od mladosti sa angažoval v slovenskom národnom hnutí; 1837 člen tajného mladoslov. spolku Vzájomnosť, 1844 štúrovského spolku Tatrín, 1861 spolutvorca Memoranda národa slovenského a 1863 spoluzakladateľ Matice slovenskej. Jeho básnická dikcia zásadne ovplyvnila ďalšie smerovanie slovenskej poézie na báze ľudovej piesne, balady a historickej epiky, ale aj v oblasti používania literárneho jazyka, ako jeden z prvých tvoril v stredoslovenčine. Zaradil sa k hlavným reprezentantom romantizmu, v ňom rozvinul najmä ľudový jánošíkovský, ale aj protiturecký motív. V historickom speve Mor ho! zobrazil hrdinský odpor Slovákov v boji proti Rimanom, ktorý sa často aktualizoval v našich dejinách počas boja za národ.

- reklama -

Debutové básne mu vyšli v almanachu Plody v roku 1836. V jeho dielach sa objavuje zobrazovanie slovenskej prírody, Slovenska a jeho krajov, ale tiež jeho vlastenectvo, vernosť rodnej krajine a ľudu a uvedomenie si neslobodného postavenia jeho krajanov. Vo svojej tvorbe však, podobne ako napr. Ján Botto, využíval ľudové piesne a slovenskú ľudovú poéziu všeobecne. V 40. rokoch 19. storočia sa pridal k hnutiu Ľudovíta Štúra, no trval na väčšom uznaní nárečia svojho kraja, v čom ostal celé roky neústupný, aj keď už bola uzákonená nová slovenská gramatika a pravopis (svedčí o tom i jeho jediná básnická zbierka Spevy). Písal vlastenecké básne, lyrické básne, básne angažované za politický program národného oslobodenia, ale tiež je i tvorcom historickej epiky a historického spevu. Jeho lyrika aj historická epika je zhrnutá v zbierke Spevy z roku 1868. Tá je inšpirovaná ľudovou piesňou a preniká ňou pátos boja za národné oslobodenie.

Venoval sa aj tvorbe duchovnej poézie a ľudovýchovnej spisbe (náboženskými piesňami prispel do Zpěvníka evanjelického, 1842) . Zbieral aj básne keď chodil po dedinách Slovenských.

Diela

Poézia• 1829 – Repertorium dispositionum, rukopis s básnickými náčrtmi a veršami• 1834 – Koníku moj vraný, báseň (uverejnené v Fejerpatyho novom i starom vlasteneckom kalendári)• 1834 – Nářek slovenský, báseň (uverejnené v Fejerpatyho novom i starom vlasteneckom kalendári)• 1834 – Píseň vojenská, báseň (uverejnené v Fejerpatyho novom i starom vlasteneckom kalendári)• 1864 – Mor ho!, báseň• 1868 – Spevy, básnická zbierka; obsahovala napr. diela:o Likavský väzeň (pôvodný názov Jánošíkova náumka)o Kráľohoľskáo Brankoo Kozák (pôvodný názov Syn vojny)o Turčín Poničano Boj pri Jelšave o Odboj Kupov• Vojenská, báseň• Juhoslovanom, báseň• Bolo i bude, báseň• Večer pod Tatrou, báseň• Při návratu do vlasti, báseň• Smutek, báseň• Toužba po vlasti, báseň• Má vlast, báseň• Turčín Poničan, báseň•

Preklady• 1843 – Pálenka otrava, preklad diela švajčiarskeho spisovateľa Heinricha Zschokkeho Brandweinpest

Pamiatky• rodný dom s pamätnou tabuľou v Hornej Lehote• literárna pozostalosť a korešpondencia v LAMS• názvy ulíc v slovenských mestách

Mor ho! v podaní recitátorov veľmi vzdialených generácií:

Kubko: https://www.youtube.com/watch?v=mknsIGUl1CA

Viliam Záborský: https://www.youtube.com/watch?v=GmGHQ9Z-HoY

Čítajte: https://zlatyfond.sme.sk/autor/47/Samo-Chalupka

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás