fbpx
- Reklama -
DomáceNR SR: Čo nám včerajší parlamentný deň. Časť schôdze...

NR SR: Čo nám včerajší parlamentný deň. Časť schôdze sa uskutočnila v utajenom režime

-

NR SR: Čo nám včerajší parlamentný deň. Časť schôdze sa uskutočnila v utajenom režime

Vážení čitatelia,

neustále sa snažíme zlepšovať sa a prinášať vám čoraz väčšie množstvo kvalitnejších informácií. Prednedávnom sme pridali spravodajstvo z regiónov, od júna však pripravujeme podstatne zásadnejšiu zmenu - pravidelné podcasty na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej spoločnosti (ekonomika, investigatíva – vyšetrovacia žurnalistika, kultúra) či aktuálne podcasty o našej spoločnosti so zaujímavými hosťami.

Bez vašej podpory to však nebude možné. Potrebujeme technicky vybudovať podcastové štúdio a vybudovať tím pravidelných spolupracovníkov, ktorí budú pre Vás podcasty pripravovať. Zvážte teda možnosť podpory našej práce podľa vašich možností, odmeníme sa Vám kvalitným a nezávislým obsahom.

Podporte nás pravidelnou čiastkou 4, 6 či 10 eur mesačne na č. účtu:


IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Poslanci vzali na vedomie správu RVR za minulý rok 

      Bratislava 21. júna (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie správu o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) za rok 2021. Vyplýva z nej, že rada vydala v minulom roku 330 rozhodnutí, udelila 12 licencií na rozhlasové a 17 na televízne vysielanie, ktoré umožnili vznik 14 nových programových služieb. Rada tiež zaevidovala takmer 600 sťažností a uložila 67 sankcií za porušenie zákona, z nich 45 vo forme pokuty v celkovej výške 68.979 eur.


      Hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková priblížila, že z vyše 500 sťažností, ktoré RVR v predchádzajúcom roku prešetrila, sa viac ako 90 percent týkalo obsahu vysielania, zvyšné licenčnej agendy (napr. nevyužívania frekvencií alebo vysielania bez platnej licencie). V prípade obsahu vysielania sa sťažnosti v prevažnej väčšine týkali objektivity a nestrannosti spravodajstva a publicistiky. „Opodstatnená bola jedna desatina z preskúmaných sťažností,“ informovala Michelčíková. „Najviac porušení zákona – 31 – Rada v roku 2021 konštatovala v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a maloletých.“

- reklama -


      Pripomenula, že v roku 2021 pristúpila RVR k niekoľkým krokom, ktoré posilnili transparentnosť jej fungovania – začala zverejňovať podkladové materiály na jej zasadnutia vrátane zvukových záznamov z nich a naživo prenášať výberové konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií.


      Špecifický monitoring, ktorý RVR v minulom roku uskutočnila, bol zameraný na vysielanie spravodajských a publicistických príspevkov týkajúcich sa témy šírenia nového koronavírusu, očkovania proti nemu a iných protipandemických opatrení. „Korešponduje to s jednou z hlavných orientácií RVR v jej medzinárodnej agende, ktorou je oblasť boja proti dezinformáciám,“ pripomenula hovorkyňa.

Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti SIS a VS 

      Bratislava 21. júna (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2021 a správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2021. Obom správam sa plénum venovalo v utorok dopoludnia v neverejnom režime.


      Zo správy Vojenského spravodajstva má okrem iného vyplývať, že počet kybernetických útokov na infraštruktúru Ministerstva obrany (MO) SR sa medzi rokmi 2020 a 2021 zvýšil o tretinu. Uviedol to minister Jaroslav Naď (OĽANO) po prerokovaní správy. Informoval tiež, že vzhľadom na nedávne vyhostenie ruských diplomatov eviduje VS zmenu realizácie záujmových aktivít ruských spravodajských služieb u nás.


      Riaditeľ SIS Michal Aláč uviedol, že poslanci sa ho v pléne pýtali najmä na aktuálnu bezpečnostnú situáciu či boj proti terorizmu, ale aj na ostatné kapitoly správy. Deklaroval, že tajná služba naďalej monitoruje činnosť príslušníkov iných spravodajských služieb na Slovensku, ktorá ohrozuje záujmy SR. SIS pritom podľa jeho slov úzko spolupracuje aj so zahraničnými partnermi.

Slovenská informačná služba (SIS) naďalej monitoruje činnosť príslušníkov iných spravodajských služieb na Slovensku, ktorá ohrozuje záujmy SR. SIS pritom úzko spolupracuje aj so zahraničnými partnermi. Uviedol to šéf tajných Michal Aláč po tom, ako v utorok dopoludnia oboznámil poslancov Národnej rady (NR) SR so správou o činnosti SIS za rok 2021. Poslanci sa podľa jeho slov pýtali na všetky kapitoly správy, najmä na aktuálnu bezpečnostnú situáciu či boj proti terorizmu. Dodal, že správu zverejní SIS na svojom webe potom, ako k nej parlament príjme uznesenie. 


      Aláč uviedol, že v súvislosti s najväčšími hrozbami SIS informovala zákonných príjemcov o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Ukrajine. Dodal, že pozorne monitorovala situáciu v Afganistane i na poľsko-bieloruských hraniciach. SIS mala informovať aj o činnosti pri ochrane hospodárskych záujmov. Ozrejmil, že monitorovala aj energetickú bezpečnosť, pričom poskytla informácie príjemcom zo zákona.


      Čo sa týka odhalenia ruských agentov na Slovensku, podľa Aláča SIS poskytla všetky informácie orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Dodal, že nemá prístup k spisu a nepozná stav vyšetrovania. Nekonkretizoval, či má tajná služba „rozpracované“ ďalšie osoby a ani či sú z politického spektra. Nepriblížil ani vývoj práce ruských agentov po vyhostení diplomatov. Deklaroval, že činnosť príslušníkov iných spravodajských služieb na Slovensku služba ďalej monitoruje. „Či došlo k nárastu alebo poklesu činnosti, alebo k zmene ich foriem a metód činnosti, k tomu sa nebudem vyjadrovať,“ uviedol s tým, že je zrejmé, že zahraniční agenti hľadajú iné spôsoby získavania informácií.


      Vzhľadom na dezinformácie odporúča verejnosti čítať informácie s porozumením. V súvislosti s doteraz prijatými opatreniami podotkol, že vždy treba zohľadniť ochranu záujmu štátu a na druhej strane aj slobodu slova a prejavu. Za potrebné považuje nájsť citlivú hranicu pri zásahoch štátu.


      SIS zaznamenala podľa jeho slov aj výrazné aktivity v oblasti envirokriminality zo strany záujmových osôb, ktoré poškodzovali životné prostredie. Čo sa týka ohrozenia chránených lokalít prípadnou výstavbou Aláč podčiarkol, že SIS je informačná služba a keď poskytne zákonnému príjemcovi informácie, nemá možnosti ho donútiť konať.


      V súvislosti so situáciou v SIS vzhľadom na obvinenie bývalého šéfa tajných či jeho prvého námestníka Aláč poznamenal, že prijal organizačné a manažérske opatrenia na zamedzenie takýmto situáciám. „Snažím sa vykonávať všetky činnosti tak, aby som tomu zabránil,“ uviedol s tým, že ak by prípadnú činnosť príslušníkov v rozpore so zákonom zaznamenal, bude konať. Dodal, že tajná služba musí byť pripravená aj na kontrolu smerom dovnútra.


      Na otázku, či SIS ďalej monitoruje prípadné pokusy o manipuláciu trestných konaní odpovedal, že nemôže prezradiť objekt spravodajského záujmu. SIS si podľa neho splnila povinnosť a informovala OČTK i zákonných príjemcov o podozreniach.


      V súvislosti s kauzou Gorila vyhovela SIS podľa neho všetkým dožiadaniam, ktoré spĺňali zákonné náležitosti. Čo sa týka medializovanej informácie, že nevyhovela dožiadaniu špeciálnej prokuratúry, podotkol, že nešlo o dožiadanie, ale o osobný list, v ktorom mal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vyjadriť svoj právny názor. „Ja mám iný právny názor, ale nešlo o procesné dožiadanie,“ podotkol šéf tajných.


      Neutajovanú verziu Správy o činnosti SIS za rok 2021 zverejnila informačná služba na svojom webe v utorok podvečer. 

Rozvedení rodičia by si mohli starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu 

      Bratislava 21. júna (TASR) – Rozvedení rodičia by sa mohli na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby im podmienky určil súd. Umožniť to má zavedenie nového inštitútu – spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.


      „Fundamentálnym základom je tu vo všeobecnosti súhlas oboch rodičov a skutočnosť, že sa vedia bez konfliktov vzájomne bez ingerencie súdu o všetkom vo veci ich dieťaťa dohodnúť,“ priblížil rezort spravodlivosti. Novou právnou úpravou sa má zamedziť, aby súd za každých okolností určoval, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.


      Všetky formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné. „Na to, ako súd rozhodne, je najpodstatnejšie to, aby bol chránený najlepší záujem dieťaťa v danom konkrétnom prípade,“ zdôraznil predkladateľ návrhu.


      Novela má upraviť aj spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. „Náhodný výber sudcu bude zachovaný pri prvom výbere, teda v momente, keď sa práva a povinnosti maloletého dieťaťa stali prvýkrát predmetom úpravy zo strany súdu,“ spresnilo ministerstvo.


      Okrem iného sa navrhuje sudcovi aj povinnosť nariadiť pojednávanie v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. „Platná právna úprava, podľa ktorej pojednávanie netreba nariaďovať, môže nabádať sudcu k tzv. rozhodovaniu od stola bez nariadenia pojednávania,“ argumentuje MS SR.


      Rezort spravodlivosti navrhuje účinnosť legislatívy od 1. decembra 2022.

Sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia má byť bezplatné 

      Bratislava 21. júna (TASR) – Sprístupňovanie informácií prostredníctvom infozákona na účely opakovaného použitia bude bezplatné. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Súčasťou zmien je transpozícia európskych smerníc.


      V rámci aplikovania smernice EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora sa má tiež rozšíriť personálna pôsobnosť na tzv. verejné podniky a rozšíriť sa má vecná pôsobnosť na „osobitné“ kategórie informácií. Napríklad na informácie s vysokou hodnotou či výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Rozšíriť by sa mal aj zákaz tzv. výhradných dohôd.


      Výnimku z povinnosti aplikácie bezplatného opakovaného použitia informácií budú mať subjekty verejného sektora vytvárajúce príjmy, ktorými pokrývajú podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich úloh. Tiež múzeá, galérie, knižnice a verejné podniky.


      Ministerstvo spravodlivosti avizovalo, že má predložiť aj časť novely reflektujúcu na požiadavky programového vyhlásenia vlády. Rozdelenie novely na dva materiály rezort zdôvodňuje vysokým počtom pripomienok v tzv. národnej časti a z dôvodu urgentnej potreby vykonať transpozíciu európskej smernice v čo možno najkratšom čase.


      Nová legislatíva má byť účinná od 1. augusta.

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás