fbpx
- Reklama -
KomentáreMarián Klenko: Poznámka k „návrhu“ na rušenie úradov práce

Marián Klenko: Poznámka k „návrhu“ na rušenie úradov práce

-

Marián Klenko: Poznámka k „návrhu“ na rušenie úradov práce

Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík nedávno vyjadril názor, že štát by malzrušiť úrady práce. Podľa predsedu liberálne orientovanej politickej strany Sloboda a solidarita takáto inštitúcia nie je potrebná, lebo nezamestnaní si môžu hľadať prácu aj sami. S prepustením zamestnancov, ktorí pôsobia naúradoch práce spája úsporu na výdavkovej strane štátneho rozpočtu.

Súčasné vedenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR takýto návrh jednoznačne odmietlo. Ďalší vývoj však môže priniesť opätovné otvorenie tejto témy. Požiadavka na minimálny štát je štandardnou súčasťou politickej výbavy (nielen) liberálne orientovaných politických strán a stav verejných financií môže viesť politikov k prijímaniu pomerne radikálnych úsporných opatrení.

Poskytovanie služieb zamestnanosti je pritom štandardnou súčasťou moderného sociálneho štátu. Medzi opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti dokonca patrí aj tvorba a realizácia programov, ktoré sú spojené s dotovaním pracovných miest. V európskych podmienkach sa na realizácii služieb zamestnanosti podieľa špecializovaná sociálna správa, ktorá vykonáva činnosti spojené s informovaním o voľných pracovných miestach a sprostredkovaním zamestnania, rekvalifikáciou, či realizovaním cielených opatrení pre mladých uchádzačov o zamestnanie alebo rizikové skupiny evidovaných nezamestnaných. V tomto kontexte je legislatívne vymedzená aj pôsobnosť  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré– okrem iného, vypracúva a realizuje celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financovaných z Európskeho sociálneho fondu.

- reklama -

Na Slovensku medzi kompetencie úradov práce nepatrí len poskytovanie služieb zamestnanosti, ktoré sú spojené s podporou a pomocou účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce, ale do ich pôsobnosti patrí, napríklad, pomoc v hmotnej núdzi, posudková činnosť a poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP, či zabezpečovanie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.Prípadné odčlenenie služieb zamestnanosti od agendy sociálnych vecí a rodiny a následné vzdanie sa vykonávania služieb zamestnanosti zo strany štátu  by nemuselo predstavovať takú rozsiahlu úsporu, ako očakávajú zástancovia tohto opatrenia. Agendu sociálnych vecí a rodiny by naďalej vykonávala inštitúcia financovaná z verejných zdrojov.

Niektorí politici, médiá, ale aj časť verejnosti spochybňuje skutočný záujem nezamestnaných na hľadaní práce. Tento kontroverzný naratív sa určitým spôsobom premieta aj do administratívnej praxe.Úrady práce sú v slovenských podmienkach (aj) akýmsi orgánom dohľadu nad evidovanými nezamestnanými, ktorý ich kontroluje a formálne vynucuje, aby sa preukazovali tým, že si hľadajú zamestnanie.

Úvahy o prehodnocovaní pôsobnosti úradov práce by mali smerovať skôr k posilneniu individuálnej práce s klientom, a to najmä s dlhodobo nezamestnanými, efektívnym aktivitám s rizikovými skupinami uchádzačov o zamestnanie a tiež k prepojeniu zaužívanej administratívnej praxe s komunitnou a terénnou sociálnou prácou.To by však prioritou nemohla byť úspora personálnych kapacít a už vôbec nie finančných prostriedkov.

V prevládajúcom ekonomickom systéme však ide o peniaze „až“ v prvom rade. A o človeka spravidla na poslednom mieste.

Marián Klenko

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme onedlho.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

 

INLIBRI - online kníhkupectvo

spot_imgspot_img

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás