fbpx
- Reklama -
EsejeĽudovít Števko: Súmrak právneho štátu - voľné pokračovanie Byť...

Ľudovít Števko: Súmrak právneho štátu – voľné pokračovanie Byť kajúcnikom sa oplatí: Čurillovci – chránená zver

-

Ľudovít Števko: Súmrak právneho štátu – voľné pokračovanie Byť kajúcnikom sa oplatí: Čurillovci – chránená zver

Vážení čitatelia,

neustále sa snažíme zlepšovať sa a prinášať vám čoraz väčšie množstvo kvalitnejších informácií. Prednedávnom sme pridali spravodajstvo z regiónov, od júna však pripravujeme podstatne zásadnejšiu zmenu - pravidelné podcasty na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej spoločnosti (ekonomika, investigatíva – vyšetrovacia žurnalistika, kultúra) či aktuálne podcasty o našej spoločnosti so zaujímavými hosťami.

Bez vašej podpory to však nebude možné. Potrebujeme technicky vybudovať podcastové štúdio a vybudovať tím pravidelných spolupracovníkov, ktorí budú pre Vás podcasty pripravovať. Zvážte teda možnosť podpory našej práce podľa vašich možností, odmeníme sa Vám kvalitným a nezávislým obsahom.

Podporte nás pravidelnou čiastkou 4, 6 či 10 eur mesačne na č. účtu:


IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Špecializovaný vyšetrovací tím Oblúk Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý pod pôvodným vedením mjr. Diany Santusovej vyšetroval obvinených čurillovcov pre podozrenie z nelegálneho ovplyvňovania svedkov a manipulácií v trestných konaniach,zrušili z rozhodnutia povereného policajného prezidenta Štefana Hamrana a povereného riaditeľa inšpekcie Roberta Mika. Trestne stíhaní vyšetrovatelia NAKA Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Štefan Mašin a Milan Sabota sú po dvoch týždňoch pobytu vo väzení na slobode.„Naši chlapci“ nielenže sú späť, ale Ján Čurilla dokonca funkčne poskočil na zástupcu riaditeľa NAKA v Bratislave.Z vôle ministra vnútra a policajného prezidenta je rozhodnuté. Anabáza veliteľky tímu Oblúk Diany Santusovej sa skončila v štýle očakávanej špinavej hry: „Vyhoďme ju u kola von!“

- reklama -

Hamranove dôvody zrušenia špecializovaného vyšetrovacieho tímu „pre nesúlad jeho ďalšej existencie s príslušným interným predpisom Ministerstva vnútra SR“ a preto, že ho nevedeli kontrolovať boli úbohé a smiešne. Skutočným dôvodom bolo zmariť prípadné ďalšie vyšetrovacie úkony tímu Oblúk a dostať sa k dôkazom kompromitujúcim čurillovcov z NAKA a zrejme aj ich ochrancov vo vysokých policajných a štátnych funkciách, ktoré zabezpečila niekoľkomesačnou prácou mjr. Santusová. Strach z odhalenia znásobený panikou aktérov tohto obrovského škandálu je najhorší strach, ktorý vedie k zúfalým činom.

Peripetie desivého prípadu nezákonností a krivenia spravodlivosti nadobudli ucelený obraz vo vyše stostranovom anonymizovanom uznesení Generálneho prokurátora Slovenskej republiky v trestnej veci obvinených pplk. Mgr. Jána Čurillu a spol…Prirodzene, delikátne informácie o kriminálnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní získané a overené z legálneho odpočúvania Slovenskej informačnej služby (SIS) boli známe z tajného stretnutia desiatich najvplyvnejších osôb v štáte na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ministrom vnútra Romanom Mikulcom už v polovici mája 2021, lenže v plnej nahote sa ten bezprecedentný marazmus pošliapavania práva, interpretovaný ako vojna policajtov, dostal na verejnosť v plnej nahote uznesením generálnej prokuratúry až v prvom februárovom týždni r. 2022

Uznesenie podpísané JUDr. Katarínou Halčákovou v zastúpení generálneho prokurátora bolo (povedané v laickej reči) vlastne kvalifikovanou odpoveďou na sťažnosti obvinených Čurillu&comp. Kto sa prehrýzol týmto usvedčujúcim dokumentom musel byť zhrozený. Nie z vulgarizmov, ktorými sa hemží primitívny slovník odpočúvaných policajtov NAKA, ale z rozsahu ich kriminálnej činnosti

 spočívajúcej v hrubom manipulovaní trestných konaní s cieľom za každú cenu zadržať, obviniť a vziať do väzby Santusovú aj nominantov opozície. Na tento účel vymýšľajú obvinenia a využívajú trestne stíhaných spolupracujúcich svedkov, hoci aj zločincov z podsvetia, ktorí za prísľub beztrestnosti dosvedčia všetko, čo od nich požadujú ich vyšetrovatelia.

„Nositelia očisty spoločnosti“, ako nazvala čurillovcov prezidentka Čaputová, spriadali realizačný návrh na stíhanie Santusovej a členov tímu Oblúk príznačným spôsobom – vymýšľali aký trestný čin by im mohli prišiť, či korupčný trestný čin, či trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Vlastne na tom veľmi nezáležalo,dôležité bolo,aby bol na vykonávanie dozoru príslušný Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Prepis zvukového záznamu zo 16.07.2021 svedčí aj o obavách účastníkov debaty. Čurilla hovorí: „Len, aby sme, ja len to, že aby sme neprepálili. Vieš? Aby sme dačo neboli takí, že nakoniec skončíme my jak najväčší kokoti, poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany, že bez dôkazov a bez ničoho zrazu eh totok, lebo sme chceli vedieť, čo kto na nás vypovedá.“ Tento prepis svedčí o motíve konania vyšetrovateľov NAKA a o absencii akýchkoľvek dôkazov preukazujúcich trestnú činnosť príslušníkov Úradu inšpekčnej služby.

K obavám čurillovcov prispela aj informácia portálu Aktuality.sk, že sa internetom číri správa podľa ktorej sa údajne chystá zadržanie 14 ľudí: „elitných vyšetrovateľov“ rozkrývajúcich trestnú činnosť v kauzách Mýtnik, Očistec,Judáš, atď., aj predstaviteľov špeciálnej prokuratúry– Daniela Lipšica, Petra Kysela, Ondreja Repu a Michala Šúreka. Bola to fáma, ale zaúčinkovala. Nasledovala víkendová horúčkovitá činnosť „vyšetrovateľskej elity“ NAKA: vymýšľali si ďalšie obvinenia, antidatovali úradné záznamy, falšovali podpisy svojich kolegov, prispôsobovali výpovede udavačov, zháňali podpisy a pečiatky nadriadených, aby mohli zadržať Santusovú skôr ako ich zadrží ona. Vyplýva to z prepisu zvukového záznamu, kde neznámy muž hovorí: „ … keby sme sa zbavili aspoň hentej kokotiny. Tej prijebanej inšpekcie.“ Čurilla sa pýta: „No a čo minister?“ Neznámy muž odpovedá: „Dobre, ide za ním teraz riaditeľ ú í es a idú vymyslieť, že či sa im podarí zastaviť tú pani.“ (Santusovú). Čurilla na to so smiechom reaguje: „Šak keď nie, nech dá echo, my ju zastavíme do piči“. Neznámy muž pokračuje: „Povedal, že máme robiť“. Iný muž sa pýta: „Ale dobre, ale robiť ju, alebo robiť robotu“? Neznámy muž odpovedá: „ …že ju môžeme spraviť.

Zvukový záznam z 18.07.2021: Muž s anonymnou skratkou AB hovorí: „Je to piča. Takto číha (nezrozumiteľné slová) každý len čaká, či spravíš chybu.“Čurilla doplní: „Potom už fakt, že oné spraviť len to, že normálne, jak podozrivú ju zadržať a zaistiť jej spis (má ísť o vyšetrovací spis ČVS:UIS171/OISZ-2021). A čo tam vlastne v tom spise majú, aby sme vedeli, čo tam motajú.“ Zvukové záznamy jednoznačne nasvedčujú, že cieľom vydania uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 bolo kriminalizovať členov vyšetrovacieho tímu Oblúk a zmariť tak vyšetrovanie realizované na ÚIS vyšetrovacím tímom Oblúk pod ČVS:UIS-171/OISZ-2021, pričom obvinení konali s vedomím ministra vnútra SR a vtedajšieho prezidenta policajného zboru. „Toto bude ródeo, akože to nám povedal aj minister, že ja viem, že to bude, že ja viem, že to bude masaker, ale že, že musíme ich zastaviť. Robte čo treba.“ „Len to, že by sa malo prípadne voľačo robiť, o tom sme, to sme my prebrali s prezidentom a ministrom.“

Zvukový záznam z 19.07.2021 a jeho prepis je dokladom, že vtedajší prezident policajného zboru má evidentnú snahu zabrániť prípadnému zadržaniu vyšetrovateľov NAKA.Muž so skratkou C.M. hovorí: „Jediné, čo ma tu drží, lebo už by som dávno povedal, že za takýchto podmienok tu robiť akože proste nebudem. Keď nevidíš pocit, že by sa ťa zastal prezident alebo…(nezrozumiteľné slová). Čurilla na to reaguje: „To počkaj, to počkaj, to zas musím povedať, že my môžeme byť radi, že, že, že, že je tu. Pretože on teraz, čo robí ohľadne toho čo že, že nás majú realizovať, čo ten chlap robí ty kokot… My sme tu chránená zver teraz, my môžeme byť radi.“

Za zmienku stojí zvukový záznam zo 17.07.2021: „Kamaráta máme ináč nového, riaditeľa ú í es. (P. Scholtza). Teraz je tam a sťahuje nám záznamy (kamerové) z parkoviska. Že ju (mjr. Mgr.Santusovú) ide kopnúť do piče. Hneď ako to pôjde, že ju ide odstaviť od roboty. Takže ten, ten spolupracuje s nami úzko.“Nezákonné monitorovanie vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk aj plánovaná ďalšia nezákonná činnosť obvinených dokazuje ďalší prepis zvukového záznamu, kde sa Ďurka pýta: „Teraz tam je piča v robote?“Dunčko odpovedá: „Nie, popozeráme ešte, neviem však. Vieš, buď zistíme, že je v robote. Čo nám to, ako vieš, nič nám, nič nám to nepomôže.“Na to Ďurka reaguje: „Zapálime jej auto. Kanistrom.“

Prokurátorka Generálnej prokuratúry JUDr. Halčáková rozhodne nezastáva názor, že takéto rozhovory predstavujú štandardnú komunikáciu medzi „elitnými vyšetrovateľmi“ NAKA, teda príslušníkmi policajného zboru, ako je to často uvádzané v médiách a prezentované aj súčasným prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky.Úlohou príslušníkov polície je spolupôsobiť pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pri ochrane majetku, odhaľovať závažné trestné činy a zisťovať ich páchateľov a nie plánovať zapaľovanie vozidiel, prepichovanie pneumatík a nezákonné sledovanie občanov SR, tak ako to vyplýva z vyššie analyzovaných objektívnych dôkazov. Ak príslušníci NAKA, ktorí sa takto vyjadrovali a plánovali nezákonné postupy voči iným osobám, majú byť skutočne elitou PZ, tak vyjadrujem obavu o spravodlivé presadzovanie práva a uplatňovanie zákonnosti „elitnými policajtmi“ v rámci trestných konaní a vo svojej podstate aj obavu o zachovanie princípov právneho štátu v tejto krajine.

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás