fbpx
DomáceKoalícia si vytvorila nový VOLEBNÝ ZÁKON. Len, aby neznamenal...

Koalícia si vytvorila nový VOLEBNÝ ZÁKON. Len, aby neznamenal ich definitínu policitkú potupu a koniec na politickej mape

-

Koalícia si vytvorila nový VOLEBNÝ ZÁKON. Len, aby neznamenal ich definitínu policitkú potupu a koniec na politickej mape

      Bratislava 2. januára (TASR) – Predvolebné prieskumy sa budú môcť zverejňovať aj tri dni pred voľbami. Skrátenie tzv. volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý v sobotu (1.1.) nadobudol účinnosť.


      V zákone, schválenom v pléne Národnej rady SR 2. decembra 2021, sa upraví i paragraf, týkajúci sa prekážky práva voliť. Po novom sa ustanovuje, že „prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak“. Orgány verejného zdravotníctva budú povinné na účely vyznačenia prekážky práva voliť oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


      Zmena reaguje i na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí i na aplikačnú prax.


      Zákon zavádza nárok na odmenu pre členov každej volebnej komisie. Všetky volebné komisie, vrátane okrskových, budú musieť zasielať zápisnicu o výsledku volieb elektronicky a písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie doručiť obci, respektíve úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách. Obce budú povinné vo všetkých volebných miestnostiach zabezpečiť internetové pripojenie.


      V dvoch najväčších slovenských mestách, Bratislave a Košiciach, sa má zvýšiť minimálny počet členov okrskových volebných komisií na sedem. Pre obce, v ktorých žije zákonom stanovený minimálny podiel príslušníkov národnostnej menšiny, plynie povinnosť zverejniť informáciu o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností aj v menšinovom jazyku.


      Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane prejde z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti z ministerstva vnútra na okresné úrady. Politické strany či koalície politických strán a hnutí budú po novom niesť objektívnu zodpovednosť za vedenie volebnej kampane svojich kandidátov.


      Politické strany zároveň budú môcť v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a miest a obcí, ktoré sa budú konať v jeden deň, vynaložiť na volebnú kampaň najviac 1,5 milióna eur. Ak sa nebudú konať v rovnaký deň a rovnakom čase, limit má byť 750.000 eur.


      Okrem toho budú banky povinné zriadiť tzv. transparentný účet, ak o to kandidujúci subjekt, ktorý má takúto povinnosť, požiada. Ministerstvo vnútra bude mať tiež možnosť identifikovať darcu finančných prostriedkov.


      Do zákona sa dostal aj pozmeňujúci návrh poslanca Ondreja Dostála (SaS), ktorým sa doterajšia definícia „kandidát bez politickej príslušnosti“ mení na „nezávislý kandidát“. Táto zmena nadobudne účinnosť od apríla 2022.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás