fbpx
- Reklama -
DomáceJudita Laššáková: V demokratickom zriadení musia byť inštitúcie nezávislé...

Judita Laššáková: V demokratickom zriadení musia byť inštitúcie nezávislé od politickej vôle

-

Judita Laššáková: V demokratickom zriadení musia byť inštitúcie nezávislé od politickej vôle

Z môjho pohľadu je Slovenská republika už iba formálny právny štát

Pripravované zmeny z dielne vládnej koalície v oblasti práva a spravodlivosti polarizujú našu spoločnosť. Spolu s opozíciou a nespokojnými občanmi sa proti stavia aj časť odbornej verejnosti. Svoj názor na túto tému vyslovila aj právnička Judita Laššáková. 

Na základe niektorých nedávnych rozhodnutí generálneho prokurátora Maroša Žilinku plánuje vládna koalícia okresať právomoci generálnej prokuratúry v prospech špeciálnej. Čo môže verejnosť očakávať od týchto zmien?  

- reklama -

Nič dobré! Na začiatok by som chcela upozorniť na to, že rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR, ktoré boli vykonané, boli uskutočnené v súlade so zákonom. V prípadoch, o ktorých hovoríme, nejde o žiadnu svojvôľu generálneho prokurátora, ale o jeho povinnosť konať. Do éteru sa, žiaľ, dostali názory, ktoré nemajú nič spoločné s právom. Často ide o hrubé zavádzanie verejnosti. Zákon je postavený tak, že generálny prokurátor, ktorý sa v jednej z vecí dokonca vylúčil a rozhodoval jeho dnes už prvý námestník pán Kandera, rozhodnúť musí, inak by sa dopustil porušenia zákona on, prípadne Generálna prokuratúra SR. 

Dnes je veľkou témou § 363 Trestného poriadku. Pri vypočúvaniach, ktorými prešiel aj Maroš Žilinka, sa ho na tento paragraf pýtali aj poslanci. Je zvláštne, že kandidátov na post generálneho prokurátora konfrontovali poslanci práve s touto otázkou. Ak hovoríme o tom, že generálny prokurátor musí postupovať podľa platných zákonov, možno by bolo dobré opýtať sa poslancov, či vedia, že generálny prokurátor nemá možnosť meniť zákony. Tie majú možnosť meniť práve poslanci. Je nesporným faktom, že mnohí z nich sú tam prvýkrát, lenže to ich neospravedlňuje! Ak sa im ten paragraf nepáči, mali ho zmeniť, pretože žiadna iná inštitúcia to v kompetencii nemá, iba a výlučne Národná rada SR a jej personálny substrát, ktorým sú poslanci. 

Je pravdou, že mnohí politici a vláde spriaznené médiá tvrdia, že Slovenská republika má prokuratúru postavenú podľa „sovietskeho“ modelu. Kontrolnú otázku by si však mohli položiť aj samotní voliči: stali by sme sa súčasťou Európskej únie, ak by sme neprevzali aquis (európske právo)? Asi nie, keďže aj inštitút Súdnej rady SR sme museli vložiť dokonca do Ústavy SR, len aby sme spĺňali podmienky na vstup do EÚ. 

Už dávnejšie som vyjadrila názor, že Maroš Žilinka je chyba vo vládnom matrixe. Skrátka je to človek, ktorý neposluhuje režimu, ktorý tu nastolila už minulá vláda, teda Matovičova vláda, a Hegerova vláda v tejto politike vyžadovania poslušnosti ďalej a, žiaľ, aj úspešne pokračuje. Nie je možné akceptovať mediálne a politické lynčovanie osoby úradníka preto, lebo dodržiava zákon. Na druhej strane je neakceptovateľné ani to, aby si nejaká inštitúcia uzurpovala právo rozhodovať o niečom, čo do jej kompetencií nepatrí. Toto je záruka pre občanov, ktorá je napísaná v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, že„štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Zdá sa, že toto ustanovenie nehovorí nič ani predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi, ktorý si zmyslel, že môže prehodnocovať alebo sa akýmkoľvek formálnym spôsobom vyjadrovať k rozhodnutiu Generálnej prokuratúry SR ako predseda Súdnej rady SR. Sloboda prejavu a sloboda slova je garantovaná občanom, nie úradníkom z titulu ich funkcie. Tí môžu iba a výlučne to, čo im zákon dovoľuje. Súdna rada SR nemá kompetenciu vyjadrovať sa stanoviskom ku krokom Generálnej prokuratúry SR!

Nechcem nikoho strašiť, ale od tejto vlády nemôžu občania čakať nič dobré. A ak im prejde ich zámer, tak na Slovensku sa s potleskom prijme diktatúra, ktorú nezastaví už žiadna inštitúcia. Bývalej vláde sa totiž podarilo zničiť aj jednu zo zásadných právomocí Ústavného súdu SR. Podotýkam, že samotní ústavní sudcovia sa tým vôbec netrápili a pripustili to, ale to je už odpoveď na inú otázku.

Špekuluje sa aj o zrušení inšpekcie ministerstva vnútra. Jej právomoci má údajne prevziať nový útvar, ktorý by mal spadať výlučne do kompetencie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Akým spôsobom môže táto prípadná zmena ovplyvniť ďalšie fungovanie Policajného zboru SR? 

Každá inštitúcia je natoľko nezávislá, nakoľko je neodvolateľný jej personálny substrát. Republikové štátne zriadenie je natoľko nezávislé, nakoľko nezávislé sú jeho inštitúcie. V demokratickom zriadení musia byť inštitúcie nezávislé od politickej vôle. Ani policajt neprisahá vernosť policajnému prezidentovi, ani ministrovi, ale Slovenskej republike.

Ak sa budú vytvárať úrady a agentúry ad hoc (pre tento prípad), môže sa stať, že v budúcnosti sa do vedenia niektorej takto vytvorenej inštitúcie dostane niekto „vďačný“ za svoje vymenovanie a bude robiť rozhodnutia, aby sa „zapáčil“ tým, ktorí ho tam dosadili. Nelichotivých príkladov máme už aj dnes niekoľko. Toto je však cesta do pekla. Inšpekcia ministerstva vnútra musí byť nezávislá, aby mohla vykonávať funkciu, na ktorú bola zriadená. V prípade, že bude spadať pod paralelný súdny systém, ktorý sa tu vďaka špeciálnej prokuratúre a Špecializovanému trestnému súdu vyvinul, tak si sami vytvoríme doslova a do písmena úderku, ktorá bude likvidovať nepohodlných a režimu neprispôsobivých.

Policajný zbor SR nesmie a nemôže prechádzať čistkami každou vládou, ktorá sa ocitne na čele výkonnej moci v štáte. Poviem to inak. Policajný zbor musí vykonávať svoju prácu aj vtedy, ak by bola Slovenská republika vojensky okupovaná. To znamená, že aj v prípade, ak by sa tu nachádzali cudzie vojská, policajti sú povinní dohliadať na dodržiavanie zákona a vyšetrovať trestné činy. Vraždy a iné porušenia zákona nie je možné tolerovať nikdy! Ak sa však uvažuje nad nejakým novým útvarom, ktorý by spadal výlučne do kompetencie vyššie uvedených orgánov, môžeme hovoriť o paralelnom právnom systéme, ktorý bude vyžadovať poslušnosť od policajtov, ktorí namiesto na dodržiavanie zákonov budú dohliadať na to, aby sa nedostali do konfrontácie so svojimi nadriadenými.

Jeden plastický príklad. Ak bude policajt vyšetrovať trestnú činnosť osoby spriaznenej s vládou, môže sa stať, že nový útvar začne vyšetrovať tohto policajta, niečo nájde prípadne, ako sa hovorí, ak nenájde, tak vyrobí. Nový útvar dá návrh na obžalobu, s ktorou sa prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry stotožní, podá ju na Špecializovaný trestný súd a ten dotyčného policajta vyšetrujúceho osobu, ktorú nemal, odsúdi. Otázka potom bude znieť, koľko policajtov bude strážiť zákon a vyšetrovať trestnú činnosť, ak tým riskuje vlastné odsúdenie a stratu slobody…?

V kuloároch sa špekuluje aj o tom, že do náplne činnosti tohto novodobého útvaru by sa malo dostať aj vyšetrovanie trestnej činnosti verejných činiteľov. V takomto prípade môžeme hovoriť o tom, že táto paralelná sústava špeciálnych a špecializovaných orgánov bude autonómnym systémom, ktorý bude mať absolútnu moc nad verejnými funkcionármi. To je v demokratickom zriadení v 21. storočí absolútne neakceptovateľné. Žiaden útvar, orgán, ale ani úrad nemôžeme posudzovať podľa osoby, ktorá momentálne danú funkciu zastáva. Je nutné sa pozerať na daný úrad a jeho kompetencie, nie hľadieť na osobu, ktorá tam v súčasnosti sedí. Poviem to takto. Je vrcholom barbarstva vytvárať úrady kvôli nejakej osobe a rovnako je neakceptovateľné rušiť nejaký úrad, ak je verejná mienka nespokojná s osobou, ktorá túto funkciu zastáva. 

Hovorí sa aj o možnosti zriadenia Najvyššieho špeciálneho súdu SR. Do akej miery je jeho prípadné vytvorenie akceptovateľné? 

Môj názor je taký, že zrušené by mali byť aj Špecializovaný trestný súd a aj Úrad špeciálnej prokuratúry. Čiže z môjho pohľadu je takýto súd úplne zbytočný.

Vládna koalícia údajne zvažuje aj o skrátení kolúznej väzby na tri mesiace. Jej prípadné predĺženie v mimoriadnych prípadoch bude pravdepodobne môcť len novovytvorený Najvyšší špeciálny súd SR. Aký je váš názor v tomto smere? 

Súčasná dĺžka kolúznej väzby je pozostatok z minulosti, tzv. Lex Černák (Mikuláš Černák). Jej dĺžka bola umelo predlžovaná, aby štát mal dostatočný priestor a čas pripraviť všetky potrebné dôkazy na odsúdenie jednej osoby. Toto považujem za absolútne neakceptovateľné, pretože štát kvôli svojej nemohúcnosti predĺžil väzbu potenciálne každému z nás. Čiže skrátenie väzby je výrazný krok smerom k lepšiemu. Lenže možnosť jej predlžovania je rovnako krok, prípadne až dva späť. Štát, ktorý má k dispozícii celý aparát orgánov na to určených a platených z daní nás všetkých, má vyvinúť také úsilie, aby svoju úlohu (zadržanie osoby, jej vzatie do väzby a vykonanie dôkazov) stihol v termíne. Ak vás súri termín, viete, že musíte konať. Ak však viete, že máte čas niekedy až päť rokov, činnosť nevyvíjate. Samozrejme, v mimoriadne komplikovaných prípadoch sa môže zdať odôvodnená väzba aj v trvaní šesť mesiacov. Avšak treba si uvedomiť, že ide o extrémny zásah do práv stále ešte nevinného človeka, a preto by museli byť dôvody takého dlhého zaistenia naozaj opodstatnené a raritou ako šafrán.

Myslíte si, že tieto plánované zmeny podporí nakoniec aj hnutie Sme rodina?

Podľa výkonov, sľubov a následných činov tohto hnutia nie je možné predvídať, ako sa zachová. Ak sa vládna koalícia dohodne, že splní hnutiu Sme rodina jeho požiadavky (exekučné amnestie a nájomné byty), bude to pre občanov Slovenska veľmi drahý obchod. Z hľadiska právnej istoty na Slovensku viac než katastrofálny. 

Bude podľa vás Slovenská republika po týchto plánovaných zmenách ešte stále právnym štátom? 

Z môjho pohľadu je Slovenská republika už iba formálny právny štát. Materiálnym právnym štátom, kde sa zákony uplatňujú a dodržiavajú, nie sme už dávno. Hystéria okolo Covidu a zmeny, ktoré v právnom poriadku Slovenskej republiky vykonala táto vláda spolu s poslancami a prezidentkou, ktorá tieto zmeny a všakovaké opatrenia nenapadla na Ústavnom súde SR, keď ešte mohla, nás dostali na scestie. Nie je možné si klamať! Materiálnym právnym štátom nie sme. Chyba sa stala už dávno a, žiaľ, nie jedna. Bola to súhra viacerých faktorov, ktoré preverili náš systém a teraz vidíme, kam až to môže zájsť, ak sa spojí nekvalitné informovanie verejnosti prostredníctvom takzvaných mienkotvorných médií, prekonaný volebný zákon a populistickí politici, ktorí namiesto služby občanov preferujú svoj vlastný záujem. Budúca vláda, ale aj budúce personálne obsadenie zákonodarnej moci budú musieť tieto chyby napraviť. Dá sa to, len bude nutné aj voličov presvedčiť, aby volili hlavou, a nie srdcom a podľa nálady. Služba štátu je dôležitá, ale musia ju vykonávať ľudia, ktorí myslia na celok, a nie na seba. Uvidíme, ako sa nám to v budúcich voľbách podarí, ak teda nejaké ešte budú…

Zhováral sa: Matej Mindár

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

Vážení priaznivci Veci Verejných

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu.

Vo Veciach verejných stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme onedlho.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity.

Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať Veci verejné.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..

Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

 

INLIBRI - online kníhkupectvo

spot_imgspot_img

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás