fbpx
KomentáreFrantišek Škvrnda st.: Úspech komunistov v soľnohradských krajinských voľbách –...

František Škvrnda st.: Úspech komunistov v soľnohradských krajinských voľbách – vráti sa strašidlo komunizmu do Európy alebo príde iné?

-

František Škvrnda st.: Úspech komunistov v soľnohradských krajinských voľbách – vráti sa strašidlo komunizmu do Európy alebo príde iné?

V čase, keď sa v Európe stretávame s citeľným poklesom podpory ľavicových strán sa objavujú aj prekvapujúce výnimky. Jedna lastovička jar neprináša a význam regionálneho úspechu komunistov v soľnohradských krajinských voľbách nemožno preceňovať.

- reklama -

Môže však byť dôvodom na zamyslenie sa nad vývojom politiky v období hlbokej a mnohostrannej krízy neoliberálneho globalistického kapitalizmu i podnetom pre zintenzívnenie pôsobenia ľavicových i iných síl, ktoré sa neboja radikálne poukazovať na potrebu systémových zmien v súčasnej zle fungujúcej spoločnosti.

Stručne o Soľnohradsku, jeho dejinách a hospodárstve

Spolková krajina Soľnohradsko (v nemčine Salzburg) sa nachádza na hornatom území v strede Rakúska. Susedí so spolkovými krajinami Tirolskom (na západe a juhu), Štajerskom (Steiermerk – na východe) a Horným Rakúskom (Oberöstereich – na severovýchode). Hraničí s Nemeckom (Bavorskom – na západe) a na juhu na krátkom úseku s Talianskom. Má rozlohu o niečo viac ako 7 150 km2 a žije v ňom zhruba 560 000 obyvateľov (u nás ho teda môžeme porovnať s Trnavským, resp. Trenčianskym krajom).

Názov má krajina podľa hlavného mesta, ktorým je Salzburg (používame jeho prípustný starší preklad Soľnohrad), známy aj ako Mozartovo mesto. Uvedieme len niekoľko detailov z dejín  územia, ktoré bolo pôvodne súčasťou Bavorska. V rokoch 1328 – 1803 existovalo v rámci Svätej ríše rímskej ako samostatný malý štát – Soľnohradské kniežacie arcibiskupstvo (Fürsterzbistum Salzburg) a potom ako Soľnohradské kurfirstvo (1803 – 1806). Počas napoleonských vojen územie bolo striedavo súčasťou Rakúska a Bavorska. Po Mníchovskom mieri z roku 1816 Soľnohradsko pripadlo Rakúskemu cisárstvu. Jeho názvy a štatút sa menili (kurfirstvo a vojvodstvo) a zostala mu relatívna samostatnosť (soľnohradským vojvodom bol však rakúsky cisár). V roku 1918 sa územie stalo spolkovou krajinou Rakúska.

Dôležitú oblasť hospodárstva krajiny, ktorá je podľa výšky HDP na obyvateľa najbohatšou v Rakúsku, tvorí cestovný ruch a funguje tu zimná i letná turistika. V tejto oblasti pôsobí SalzburgerLand Tourismus GmbH, ktorej akcionármi sú krajinské združenia cestovného ruchu a samotná krajina. Soľnohradsko je v Rakúsku v počte prenocovaní na druhom mieste po Tirolsku. Zaujímavým fenoménom je aj Salzburg AG, ktorá je najväčším poskytovateľom infraštruktúry v krajine. Ponúka elektrickú energiu, vodu, zemný plyn, diaľkové vykurovanie a telekomunikačné služby a prevádzkuje aj verejnú dopravu.

Výsledky krajinských volieb

V krajinských voľbách, ktoré sa konali 23. apríla 2023, zvíťazila ÖVP (Österreichische Volkspartei – Rakúska ľudová strana) s 30,37 % hlasov (v porovnaní s voľbami v apríli stratila 7,41 %). Druhou bola FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs – Slobodná strana Rakúska) s 25,75 % (získala 6,91 %). Na treťom mieste bola SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs – Sociálnodemokratická strana Rakúska) so 17,87 % (stratila 2,16 %). Ako štvrtá sa umiestnila KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs – Komunistická strana Rakúska), za ktorú hlasovalo 11,66 % voličov (o nevídaných 11,26 % viac). Do Landtagu sa dostali ešte Zelení so ziskom 8,20 % hlasov (stratili 1,11 %). Zo strán, ktoré boli zastúpené v predchádzajúcom Landtagu, zostalo mimo neho (kvórum je 5 %) NEOS (Neue Österreich und Liberales Forum – Nové rakúske a liberálne fórum), ktoré podporilo len 4,20 % voličov (stratilo 3,07 %). Účasť na voľbách bola 70,9 % (o 5,9 % viac ako v roku 2018).

V novom soľnohradskom Landtagu bude KPÖ, po dlhej prestávke od roku 1949, zastúpená 4 z 23 poslancov. Komentáre poukazujú aj na to, že prvýkrát v dejinách Rakúska po druhej svetovej vojne dosiahli komunisti v krajinských voľbách dvojciferný výsledok.

KPÖ dosiahla úspech aj v mestských voľbách v Soľnohrade. Zatiaľ nie sú spočítané hlasy zaslané poštou. Získala 21,8 % hlasov a stala sa druhou najsilnejšou stranou v zastupiteľstve.

Zastúpenie komunistov

 v ďalších spolkových krajinách a vo veľkých mestách

Hoci sme úspech komunistov v soľnohradských voľbách označili za výnimku, doplníme, že v posledných krajinských voľbách v septembri 2021 sa dostali do krajinského zhromaždenia aj v Štajersku. Ako piati v poradí získali 5,99 % hlasov a majú 2 poslancov.

Okrem toho KPÖ zvíťazila (!) v septembri 2021 v mestských voľbách v Štajerskom Hradci (nemecky Graz) s 28,85 % hlasov (má 15 zo 48 poslancov a 3 zo 7 senátorov). Starostkou mesta je Elke Kahrová z KPÖ. Komunisti získali vo voľbách v septembri 2021 dve miesta aj v zastupiteľstve tretieho najväčšieho rakúskeho mesta Linec (nemecky Linz) – hlavnom meste Horného Rakúska.  

Na spolkovej úrovni KPÖ úspechy už roky nedosahuje. Po druhej svetovej vojne bola do roku 1956 štyrikrát zastúpená v Nationalrat (Národnej rade) ale len ako najmenšia strana. Do konca 70. rokov bola spravidla ešte štvrtou najsilnejšou stranou vo voľbách, ale do parlamentu sa už nedostala. Jej podpora výrazne upadla. Iba vo voľbách v októbri 2006 a v septembri 2013 prekonala hranicu zisku 1 % hlasov.  

V predčasných voľbách v septembri 2019 získala KPÖ podporu 0,69 % voličov. Krajinské úspechy však dosiahla až po týchto voľbách. Parlamentné voľby v Rakúsku by mali byť v roku 2024, ale ich termín zatiaľ nie je určený.

O mediálnom hodnotení úspechu KPÖ

V médiách sa uvádza, že v Soľnohradsku rakúski komunisti využili skúsenosti z politiky v Štajersku. Sústredili sa na otázky bývania a každodenného života. K problémom, ktoré strana v regióne chce riešiť, pribudlo aj zdražovanie životných nákladov.

Prieskumy preferencií naznačovali, že KPÖ má šancu dostať sa do Landtagu len krátko pred voľbami. Vedúcim kandidátky KPÖ bol charizmatický 34-ročný vyštudovaný historik Kay-Michael Dankl, ktorý by sa podľa správania dal považovať aj za protestantského pastora. Nemá však slovník staromódneho revolucionára či zasneného sociálneho romantika a neinklinuje ani k ruskej sentimentalite, hoci pripúšťa, že v KPÖ sú ruskí či putinovskí „fanúšikovia“. Hovorí, že osobne nemá nijakého známeho v Rusku. Komunistické je pre neho to, aby základné potreby obyvateľstva boli zabezpečované verejne a bez úsilia o zisk. KPÖ je jedinou stranou, ktorá chce premeniť spomenutú Salzburg AG na neziskovú spoločnosť. Nejde o úplne neznámeho regionálneho politika, lebo už štyri roky pôsobil v mestskom zastupiteľstve v Soľnohrade, kde sa zasadzoval za riešenie sociálnych otázok. Po voľbách vyhlásil, že ich výsledky sú znakom toho, že ľudia chcú inú politiku.

V pravidelnom týždennom výskume OMG-Umfrage, ktorý sa zverejnil už po voľbách, došlo tiež k prekvapujúcej zmene, keď v preferenciách vo voľbách do Nationalrat KPÖ získala 7 % podporu respondentov. Doplníme, že  FPÖ dosiahla 29 %, ÖVP 23 %, SPÖ 20 %, zelení 9 % a NEOS 8 % podporu.

Stručne o súčasnom  pôsobení rakúskych politických strán

V rakúskych médiách sa pri hodnotení výsledkov volieb okrem senzačného úspechu KPÖ zdôrazňovalo, a možno aj viac, výrazné posilnenie FPÖ, ktorú západný hlavný mediálno-politický prúd považuje za pravicovo populistickú, niekedy až pravicovo extrémistickú stranu. Už sa takmer zabudlo na „sankcie“ EÚ-14 proti Rakúsku v roku 2000. 14 členov vtedajšej EÚ sa rozhodlo obmedziť na minimum bilaterálne vzťahy s rakúskou koaličnou vládou ÖVP – FPÖ. „Obávali sa“, že xenofóbne a rasistické vyjadrenia predstaviteľov FPÖ by sa mohli prejaviť vo vládnej politike.

Výsledky volieb v Soľnohradsku sa porovnávajú s výsledkami volieb v Dolnom Rakúsku (ktoré tvorí veľkú časť hranice so Slovenskom). Konali sa 29. januára 2023. Zvíťazila v nich jasne ÖVP s 39,93 % hlasov (ale stratila 9,70 %) pred FPÖ s 24,19 % podporou voličov (získala 9,43 %) a SPÖ s 20,65 % hlasov(stratila 3,27). Do Landtagu sa dostali ešte Zelení s 7,59 % (získali 1,16 %) a NEOS s 6,67 % (získali 1,52 %). KPÖ mala len 0,38 % hlasov (vo voľbách roku 2018 nekandidovala). Po voľbách sa vytvorila veľká koalícia ÖVP, FPÖ a SPÖ, o ktorej sa uvažuje aj v Soľnohradsku.    

Médiá poukazovali aj na dlhodobý pokles sily ÖVP a SPÖ (v Soľnohradsku mala najslabší volebný výsledok po druhej svetovej vojne). Napriek silne konzervatívnej orientácii ÖVP prináša „silám stredu“ nielen v Rakúsku, ale aj na „zjednotenom Západe“ nepokojný spánok rast podpory FPÖ, ktorá by mohla vyhrať parlamentné voľby na budúci rok. Bolo by to prvýkrát v rakúskych politických dejinách od roku 1956, keď táto strana vznikla.  

Nebudeme ďalej analyzovať rakúsku politickú scénu, na ktorej bolo veľa škandálov, do ktorých sú rôzne namočené ÖVP, SPÖ i FPÖ. Jeden z posledných škandálov viedol k zmene na poste kancelára, keď po obvinení z korupčného správania abdikoval v októbri 2021 Sebastian Kurz (v roku 2017 sa stal vo veku 31 rokov najmladším predsedom vlády na svete) z ÖVP. Na jeho miesto nastúpil na krátko Alexander Schallenberg (diplomat, predtým minister zahraničných vecí), ktorého nahradil v decembri 2021 Karl Nehammer (predtým minister vnútra).

Narastá tlak zjednoteného Západu na zrušenie neutrality Rakúska?

Rakúsko je už dlhšie tŕňom v oku najmä USA a NATO kvôli svojej politike neutrality, ktorá má však stále silnú podporu medzi obyvateľstvom. Podľa údajov na stránke Statista.com vo výskume v marci 2022 (teda už po začiatku ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine) bola neutralita pre 70 % Rakúšanov veľmi dôležitá a pre 21 % dôležitá. Vo výskume na konci 2022 bola neutralita významná pre 70 % Rakúšanov a len 16 % považovalo za lepší vstup do NATO. Rakúsko sa v minulosti viackrát stalo terčom útokov rusofóbnych síl. V súčasnej ukrajinskej kríze sa Viedeň drží línie EÚ, ale odmieta dodávať zbrane na Ukrajinu.

Aktuálne sa tutlá aféra, keď Taliansko podľa agentúr APA a EFE prevážalo cez územie Rakúska húfnice M 109 americkej výroby na Ukrajinu. Zneužilo pri tom úniové pravidlo, podľa ktorého preprava vojenského materiálu medzi štátmi EÚ nepodlieha schvaľovaniu v tranzitnej krajine. Rím tvrdil, že húfnice smerujú do Poľska, ale neskôr taliansky minister pre vzťahy s parlamentom Luca Ciriani povedal stanici RAI, že húfnice išli na Ukrajinu.

Záver

V súvislosti s voľbami v Soľnohradsku niektoré komentáre zdôrazňovali, že v súčasnej politickej, bezpečnostnej a najmä sociálno-ekonomickej situácii dosahujú úspechy strany na kraji politického spektra – najmä pravicové, ale aj ľavicové. Dlhodobejšie „pechorenie sa“ strán rôzneho zamerania v strede politického spektra prináša trpké ovocie. Na Slovensku bolo tragickým výsledkom tejto tendencie vo voľbách vo februári 2020 víťazstvo nevyhraneného, prehnane populistického OĽANO, ktorého poslanci a odborníci boli akoby pozbieraní na zastávkach autobusov či železničných staniciach.

Uvidíme, čo politické strany predložia sklamaným, frustrovaným a už aj ubíjaným slovenským voličom v septembri. A ak sa pozeráme za hranice, využiť sa pri tom dajú aj niektoré závery z rakúskeho politického života. Sú oveľa vhodnejšie ako kdejaké anglosaské vzory, neoliberálne a progresívne opičenie po ktorých nám len škodí.  

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

1 COMMENT

  1. … na Slovensku keď církevná babka veriteľka počuje slovo komunista, tak sa 2x prekrižuje, jej syn komunistu pretiahne dubovú palicú a vnuk rovno zasyčí, že komunista je fašista. Slušnosť v nenávisti ku spravodlivosti pak progresívno a veselo propaguje dezinformačná a dehistorická narkóza, vďaka mocnému prúdu kapitálu pre súčasných goebelsovcov v podobe TV expertov, análitikov a monokratov, ktorí masírujú mozgy babke, synovi aj vnukovi a tí sa zasa radostno účastnia spartakiádných osľáv výročia mediálných žump.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás