fbpx
- Reklama -
EkonomikaEP schválil Európsky sociálny fond za 88 miliárd eur...

EP schválil Európsky sociálny fond za 88 miliárd eur na budúcich sedem rokov

-

EP schválil Európsky sociálny fond za 88 miliárd eur na budúcich sedem rokov

Vážení čitatelia,

neustále sa snažíme zlepšovať sa a prinášať vám čoraz väčšie množstvo kvalitnejších informácií. Prednedávnom sme pridali spravodajstvo z regiónov, od júna však pripravujeme podstatne zásadnejšiu zmenu - pravidelné podcasty na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej spoločnosti (ekonomika, investigatíva – vyšetrovacia žurnalistika, kultúra) či aktuálne podcasty o našej spoločnosti so zaujímavými hosťami.

Bez vašej podpory to však nebude možné. Potrebujeme technicky vybudovať podcastové štúdio a vybudovať tím pravidelných spolupracovníkov, ktorí budú pre Vás podcasty pripravovať. Zvážte teda možnosť podpory našej práce podľa vašich možností, odmeníme sa Vám kvalitným a nezávislým obsahom.

Podporte nás pravidelnou čiastkou 4, 6 či 10 eur mesačne na č. účtu:


IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu definitívne schválili podobu Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) s celkovým rozpočtom 88 miliárd eur na finančné obdobie 2021-2027.

Európsky sociálny fond+ má zohrať dôležitú úlohu pri vykonávaní akčného plánu o európskom pilieri sociálnych práv a pri riešení sociálno-ekonomických dopadov pandémie nového koronavírusu. Je vnímaný ako hlavný nástroj EÚ na investovanie do ľudí a na riešenie existujúcich nerovností.

Počas rokovaní s členskými štátmi vyjednávači EP zabezpečili ambicióznejšie investície do zamestnanosti mladých ľudí a boja proti chudobe detí – do skupín, ktoré boli koronakrízou najviac zasiahnuté.

- reklama -

Členské štáty, ktoré mali v rokoch 2017 až 2019 nadpriemerný percentuálny podiel mladých ľudí bez práce, nezapojených do vzdelávania či odbornej prípravy, by mali venovať najmenej 12,5 % svojich zdrojov z ESF+ na to, aby týmto ľuďom pomohli zdokonaliť ich zručnosti alebo nájsť si kvalitné zamestnanie. Ostatné členské štáty by pre túto skupinu mali tiež vyčleniť dostatočné zdroje, najlepšie implementáciou posilnených systémov záruk pre mladých ľudí.

Na podobnom základe by členské štáty, ktoré v rokoch 2017 až 2019 mali nadpriemerné percento detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, mali investovať najmenej 5 % svojich zdrojov z tohto fondu do priamej podpory na zaistenie rovnakého prístupu detí k programom starostlivosti o deti, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a slušnému bývaniu. Všetky členské štáty sú povinné investovať do boja proti chudobe detí.

EP presadil, že najmenej štvrtina vyčlenených finančných prostriedkov ESF+ bude venovaná opatreniam na podporu rovnakých príležitostí pre znevýhodnené skupiny vrátane marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia a občania tretích krajín. Pôjde o opatrenia na zníženie existujúcich prekážok na trhu práce, riešenie diskriminácie a nerovností v oblasti zdravia.

Do nového ESF+ bol okrem iných fondov začlenený aj súčasný Fond pre európsku pomoc najodkázanejším osobám (FEAD). Podľa nových pravidiel budú musieť všetky členské štáty vynaložiť najmenej 3 % svojich finančných prostriedkov na stravu a základnú materiálnu pomoc v snahe odstrániť všetky formy extrémnej chudoby, ktoré najviac prispievajú k sociálnemu vylúčeniu.

Po schválení v pléne europarlamentu toto nariadenie vstúpi do platnosti dvadsiaty deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás