fbpx
DomáceČaputovej prejav hodnotí Pellegrini kladne. Svoj prejav mal aj...

Čaputovej prejav hodnotí Pellegrini kladne. Svoj prejav mal aj Heger, ktorý vidí v Čaputovej spojenca a očividne nie len on

-

Čaputovej prejav hodnotí Pellegrini kladne. Svoj prejav mal aj Heger, ktorý vidí v Čaputovej spojenca a očividne nie len on

Novoročný príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej 

      Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania, 


      želám Vám príjemný sviatočný deň. Prajem Vám do roku 2022 predovšetkým zdravie, a tiež, aby ste boli šťastní a spokojní v kruhu svojich najbližších. Nový rok je ako nepopísaný list, ktorý oddnes začíname zapĺňať našimi každodennými životmi a udalosťami. 


      Dnes uplynulo 29 rokov, odkedy sa Slovenská republika stala samostatným štátom. Samostatne kráčame radostnými, aj náročnými etapami dejín a prostredníctvom nich budujeme našu štátnosť. Aj teraz sme postavení pred situáciu, akú sme doteraz neriešili.


      V dnešnom príhovore však nebudem hovoriť o tom, čo ste počuli už veľakrát, o očkovaní a potrebe dodržiavať opatrenia. Chcem hovoriť o tom, čo je predpokladom zvládnutia akejkoľvek krízy, aj tej pandemickej. A to je súdržnosť spoločnosti. Žijeme náročné obdobie, ktoré si od nás vyžaduje zdravý rozum, disciplínu a ohľaduplnosť. 


      Máme za sebou ťažký rok, ale aj rok, v ktorom sme sa v nových podmienkach už trochu naučili žiť a prispôsobiť sa zmenám. Rok, v ktorom sme zažívali s niektorými ľuďmi odcudzenie a s niektorými sme naopak vytvorili nové zblíženia. 


      Vyrastajú nám deti, ktoré nepoznajú tváre svojich učiteliek v škôlke, pretože sú zahalené rúškami. Vyrastajú žiaci, ktorí si museli privyknúť na dištančné vyučovanie a ktorým dva roky bezstarostnej mladosti už nikto nevráti. Seniorov obmedzila táto situácia v tom  najcennejšom, stretávaní sa s deťmi a vnúčatami. Množstvo ľudí sa ocitlo v existenčných problémoch. Ale najväčším smútkom nás napĺňa fakt, že tisíce ľudí chýbali svojim blízkym pri vianočnom stole a pri vstupe do nového roka.


      Ako každá kríza, aj táto je príležitosťou. Možno nás dokáže posilniť, možno si obyčajné veci, ktoré nám teraz nie sú dopriate, budeme vážiť oveľa viac. Aj to je jedna z nádejí, ktoré máme príležitosť naplniť. Je to šanca byť lepšími, než predtým.


      Už dnes by som chcela vyzdvihnúť, ako mnohí z vás dokázali prekonať samých seba, vyrovnať sa s kritickými okolnosťami, ponúknuť mimoriadne nasadenie či dokonca obetovať svoje zdravie alebo životy pri záchrane iných. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí ste nestratili ľudskosť, ktorí ste prejavovali solidaritu a ktorí ste nestratili nádej, že má zmysel pokúsiť sa znovu zjednotiť naše Slovensko. 


      Ukazuje sa, že najsilnejší sme práve tam, kde dokážeme byť zodpovední, ohľaduplní a empatickí z vlastných pohnútok, z vlastného presvedčenia. A naopak, v momentoch, kedy sa dostanú k slovu sebeckosť, nevraživosť, či dokonca nenávisť, sme odrazu najzraniteľnejší. Atmosféru v spoločnosti v takej chvíli zaťažuje nielen samotná pandémia, ale ju kontaminujeme aj my sami – predsudkami, vzájomným opovrhovaním, bezohľadnosťou.


      „Všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať ako jednotlivci ani ako národy“, povedal na svojej návšteve Slovenska pápež František.


      Čeliť najväčšej novodobej zdravotnej hrozbe môžeme iba ako ľudstvo, ako spoločenstvo – a to si vyžaduje príspevok každého z nás. Každý z nás je dôležitý. Vyžaduje si to zhodu v cieľoch i východiskách – akokoľvek sa v iných veciach môžeme názorovo rozchádzať, v tomto by sme mali byť zajedno. Všetci chceme byť zdraví, všetci chceme opäť žiť svoje bežné životy. Prosím, pokúsme sa nájsť zhodu v tejto kľúčovej veci. 


      Moja druhá prosba znie: Skúsme sa riadiť vlastným srdcom, svedomím, zachovať si ľudskú tvár. Nedajme sa vyprovokovať prejavmi nenávisti. Vráťme sa k overeným pravdám – napríklad nerobme iným to, čo nechceme, aby iní robili nám.


      Inšpirovali ma slová kňaza Martina Kramaru, že by možno pomohlo k zlepšeniu spoločenskej atmosféry a našich vzájomných vzťahov, ak by sme sa oslobodili od poddanského chápania slobody a vzťahu k moci, či k spoločnosti. Pri poddanskom zmýšľaní vnímame všetky obmedzenia iba ako údel, ktorý nám bol daný zhora. 


      Oproti tomu kráľovská, alebo tiež zrelá občianska sloboda vychádza z možnosti konať sebavedome a slobodne, tak ako si to vyžaduje nielen náš záujem, ale aj záujem spoločenstva, ktorého sme súčasťou. Slobodne si niečo vyberáme a slobodne sa niečoho zriekame. Zodpovednosť, slušnosť, či ohľaduplnosť, ku ktorým sa prikláňame z vlastnej vôle, nepociťujeme ako diktát nariadení. Napokon ani samotná demokracia nestojí na vynucovaných direktívach, ale na prirodzenej autorite pravidiel, ktoré sú výsledkom spoločenskej dohody. Rozmýšľajme teda kráľovsky, nie nevoľnícky. Náš život je vždy spojený s istými obmedzeniam a naše chápanie, náš spôsob reakcie na okolnosti do veľkej miery určuje naše prežívanie.


      Ak dokážeme potlačiť trecie plochy a  konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí. Aby bolo Slovensko lepším miestom pre život, pre nás, aj pre naše deti. Nedávno počas návštevy Škótska, ale aj pri iných príležitostiach, som mala možnosť hovoriť so slovenskými študentmi. Ako dôvod, prečo sa mnohí z nich nechcú zatiaľ vrátiť na Slovensko, uvádzajú ani nie tak finančné ohodnotenie, ale skôr zlú a konfliktnú atmosféru u nás doma.


      Kultivujme preto ľudskosť, dávajme na ňu dôraz už v školách. Pestujme si vzťahy v komunitách, v rodinách. Budujme súdržnosť a precíťme jej hodnotu v najbližšom okolí, aby sme ju vo forme nášho osobného vkladu preniesli na úroveň celej krajiny. Aby naše Slovensko mohlo byť silné, odolné a suverénne mohlo čeliť všetkým výzvam. 


      Na prahu nového roku 2022 zo srdca prajem všetkým vám, milí občania, aby sme nestratili vieru v ľudskosť a dobrosrdečnosť. Aby sme schopnosťou spolupracovať a spájať svoje sily naplnili nádej, ktorá sa pred nami v novom roku otvára.

Novoročný príhovor predsedu vlády SR Eduarda Hegera 

Mojím novoročným prianím je, aby sme sa ako krajina zomkli a boli jednotní. Mám životné krédo, ktoré mi pomáha v politickom živote. Často ho spomínam aj verejne:


      „Stavajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme. My to zvládneme!“


      Potrebujeme to pre úspešné zvládnutie pandémie, pre realizáciu dôležitých reforiem. Potrebujeme to pri pokračovaní očisty spoločnosti od korupcie a zneužívania moci. Potrebujeme to pre lepšie Slovensko.


      Mojím ďalším želaním je, aby sme do hodnotenia dnešnej vnútropolitickej situácie vniesli viac nadhľadu a faktov, menej emócií a skreslených informácií, hoci žijeme bezprecedentné a psychicky veľmi náročné časy. Vláda však na ne reaguje a počas pandémie poskytuje podnikom a domácnostiam pomoc, aká tu doteraz nikdy nebola. Aj v roku 2021 sme pomáhali s výpadkami tržieb, s nájmami, s udržovaním zamestnanosti i kúpnej sily domácností. Pomáhali sme reštauráciám, ľuďom v kultúre, pomáhali sme každému, kto sa v dôsledku pandémie ocitol v núdzi.


      Ak som spomenul robustnú štátnu pomoc počas pandémie, treba vidieť aj to, čo ju limitovalo. Je to výška nášho dlhu. Verejný dlh bol vysoký, už keď sme prevzali vládnu zodpovednosť.


      Postupné, ale presvedčivé ozdravovanie verejných financií je moje tretie novoročné želanie. Slovensko musíme urobiť odolnejším voči krízam.


      Mám ďaleko od toho, aby som tvrdil, že sme ideálnou vládou. Ale s plnou vážnosťou hovorím, že sme najlepšou možnou vládou z politických síl, ktoré sú dnes na scéne. My nekradneme, nehádame sa o korisť. My pracujeme pre ľudí.


      Všetci by sme si priali, aby v roku 2022 skončila pandémia a svet zažil obrovskú úľavu, ale to dnes nikto nevie garantovať. Najlepší kompas v živote je byť realistom. Vírus s označením Covid-19 mutuje a po delte tu máme omikron. Infekčnejší, rýchlejší a v krátkom čase zistíme, či aj nebezpečnejší.


      Tak mi dovoľte, zaželať vám v novom roku veľa imunity. Najlepšie tej, ktorú získate očkovaním treťou dávkou.


      Mojím posledným premiérskym želaním je, aby rok 2022 nebol horším ako ten predchádzajúci. Ale výrazne lepším. Verím, že to bude rok rozvoja a rastu.


      Želám Slovensku, aby urobilo ďalší pokrok v reformách, aby sa rozbehli nové investície, aby sme nestratili životný elán a naučili sa žiť v pandémii s čo najmenšími stratami i s nižšou mierou konfliktov.


      Pretože sme silnejší, keď sa vieme dohodnúť. Prajem vám šťastný nový rok, nech je rokom zdravia, úspechov a radosti.

Premiér vidí v prezidentke spojenca v upokojovaní spoločenskej atmosféry 

      Bratislava 1. januára (TASR) – Apel prezidentky, aby sme sa nedali vyprovokovať k nenávisti, z nás robí spojencov v upokojovaní spoločenskej atmosféry. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na novoročný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. 


      Premiér ocenil, že v tejto oblasti majú s hlavou štátu rovnakú rétoriku. „Spoločnosť dnes potrebuje spájať sily a mať lepšie vzájomné pochopenie, pretože to je jediná správna cesta z akejkoľvek krízy, nevynímajúc pandémiu či boj za spravodlivosť. Ja tomu hovorím pestovanie kultúry úcty, ona hovorí o kultivovaní ľudskosti,“ komentoval premiér. Obaja majú podľa neho na mysli to isté, slobodné, demokratické Slovensko, kde ľudia radi žijú. 


      Prezidentka v novoročnom príhovore vyzvala k súdržnosti, ľudskosti a pestovaniu vzťahov v komunitách i rodinách. Ide podľa nej o cestu k silnému, odolnému Slovensku, ktoré môže suverénne čeliť všetkým výzvam. Ako uviedla, ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí.

Hlas-SD vníma príhovor prezidentky ako výzvu na zjednotenie spoločnosti 

Bratislava 1. januára (TASR) – Mimoparlamentný Hlas-SD vníma novoročný príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej ako výzvu na zjednotenie rozdelenej spoločnosti v boji s pandémiou.


      „Vnímal som to ako morálny apel, aby politický diktát a tlak moci pri prijímaní opatrení nahradila dobrovoľnosť a zodpovednosť každého jedného človeka za svoj život, ako aj život svojich blízkych,“ uviedol líder Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini.


      V novoročnom príhovore zverejnenom na sociálnej sieti Pellegrini poďakoval všetkým, ktorí v prvej línii pomáhajú zachraňovať životy ľudí. Kritizoval vládu, ktorej hlavným naratívom sú podľa neho mocenské riešenia a obmedzovanie slobody. Volá po vecnej diskusii. „Zanikajú akékoľvek vecné riešenia, ktoré by mohli posunúť SR o krok ďalej,“ podotkol.


      Prezidentka v novoročnom príhovore vyzvala k súdržnosti, ľudskosti a pestovaniu vzťahov v komunitách i rodinách. Ide podľa nej o cestu k silnému, odolnému Slovensku, ktoré môže suverénne čeliť všetkým výzvam. Ako uviedla, ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

1 Komentár

  1. Celoročný Anglosaský Lokaj Tretej Genovej Skládky Imunity Slobody Demokratúry Sekty Hoaxu Obžerstva Exitu Globseku NATA Ohambia Hanby.

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás