fbpx
NázoryVYHLÁSENIE  POLITICKEJ STRANY SMER – SLOVENSKÁ SOCIÁLNA DEMOKRACIA K MIESTNEJ...

VYHLÁSENIE  POLITICKEJ STRANY SMER – SLOVENSKÁ SOCIÁLNA DEMOKRACIA K MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ  SAMOSPRÁVE

-

VYHLÁSENIE  POLITICKEJ STRANY SMER – SLOVENSKÁ SOCIÁLNA DEMOKRACIA K MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ  SAMOSPRÁVE

Politická strana SMER – slovenská sociálna demokracia uznáva nezastupiteľnú úlohu miestnej a regionálnej samosprávy v slovenskej demokratickej spoločnosti. Oceňuje racionálny a zodpovedný prístup samosprávy ku všetkým výzvam z krízových období.

O vzťahu SMERU – SSD k miestnej a regionálnej samospráve svedčí dvanásťročná história kvalitného sociálneho dialógu a celého radu významných spoločných rozhodnutí v období, kedy SMER – SSD pôsobil ako vládna strana. Aj v opozičnom pôsobení SMER – SSD vždy reagoval na oprávnené záujmy samosprávy.

SMER – SSD si plne uvedomuje, že vláda, ktorá vzíde z predčasných volieb sa bude musieť vysporiadať s deformáciami spôsobenými vládnutím z rokov 2020 – 2023. Útoky na verejnú správu, rozbitie systému finančných vzťahov štátu a územnej samosprávy, nesystémové zmeny v lokalizácii rezortných štruktúr v regiónoch (súdna mapa, rušenie nemocníc, zmeny v systéme riadenia štátnej správy v oblasti životného prostredia, nová stavebná legislatíva, ale aj ďalšie zmeny bez akejkoľvek odbornej diskusie a samozrejme bez účasti územnej samosprávy), toto všetko bude po voľbách vyžadovať novú éru partnerstva a spolupráce štátu s územnou samosprávou a ich reprezentatívnymi organizáciami.

SMER – SSD v prípade účasti v novej vláde nadviaže na všetky dobré skúsenosti a praktiky z rokov 2006 – 2020. Rovnako sa verejne zaväzuje, že mieni

  1. presadzovať silnejšie postavenie reprezentatívnych organizácií miestnej a regionálnej samosprávy  vo všetkých štruktúrach a mechanizmoch sociálneho dialógu a garantovať týmto organizáciám rovnocenné postavenie so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a vlády;
  2. garantovať také postavenie reprezentatívnych organizácií územnej samosprávy, ktoré im umožní efektívne vplývať na všetky rozhodnutia vlády SR a Národnej rady SR (finančné, inštitucionálne, legislatívne) týkajúce sa územnej samosprávy; žiadny návrh legislatívy alebo iný návrh týkajúci sa územnej samosprávy nebude predložený na rokovanie príslušného orgánu bez predbežného prerokovania takéhoto návrhu s predstaviteľmi územnej samosprávy, vláda SR ani výbory Národnej rady SR  nebudú rokovať o takýchto návrhoch bez prítomnosti predstaviteľov územnej samosprávy s možnosťou aktívneho vstupu do diskusie a predkladania alternatívnych návrhov; vláda SR a predstavitelia reprezentatívnych organizácií územnej spolupráce sa dohodnú na okruhu a obsahu rozhodnutí, na ktoré sa bude vzťahovať absolútne právo veta samosprávy – bez súhlasu územnej samosprávy nebudú takéto návrhy prerokované v príslušných orgánoch;
  3. garantovať existujúci finančný model financovania miestnej a regionálnej samosprávy; akékoľvek zmeny na návrh vlády SR alebo reprezentatívnych organizácií územnej samosprávy musia spĺňať garancie uvedené v bode 1 a 2. tohto Vyhlásenia;
  4. garantovať presun maximálne možného a zvládnuteľného objemu finančných zdrojov z európskych fondov (2021 – 2027) na obce, mestá a samosprávne kraje s príslušnými legislatívnymi zmenami a výrazným zjednodušením čerpania európskych fondov, podmienok povoľovacích konaní rôzneho druhu a mechanizmu verejného obstarávania.

V Bratislave, 26. septembra 2023

                                                                                         Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

                                                                                                        predseda    

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás