KomentáreProgramové vyhlásenie vlády je kompromisom troch vládnych strán

Programové vyhlásenie vlády je kompromisom troch vládnych strán

-

Programové vyhlásenie vlády je kompromisom troch vládnych strán

Koniec amaterizmu a chaosu

Po týždňovom rokovaní schválili koaliční poslanci v utorok 21. novembra 2023 na tretej schôdzi Národnej rady SR Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2023-2027. S heslom „lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“ si štvrtá vláda Roberta Fica (Smer-SSD, Hlas-SD a SNS) dala za cieľ prinavrátiť Slovensku dôstojné miesto a postavenie v rámci domácej a zahraničnej politiky. Jej hlavnou prioritou je nielen presadzovanie národno-štátnych záujmov suverénnej Slovenskej republiky, ale aj zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie jej občanov a obnovenie princípov právneho štátu. Pri uplatňovaní základných práv a slobôd plánuje posilniť slobodu slova a prejavu. Zároveň sa zaviazala, že nijakým spôsobom nebude pretláčať žiadnu ideológiu. V nábožensko-cirkevných otázkach presadzuje status quo. Zaviazala sa však k podpore tradičnej slovenskej kultúre, ochrane slovenčiny ako štátneho jazyka vo verejnej sfére a k pestovaniu zdravého národného povedomia.

Chaos, amaterizmus a prenasledovanie politickej opozície

Štvrtá vláda Roberta Fica v úvode Programového vyhlásenia vlády vo všeobecnosti konštatuje, že Slovenská republika sa od roku 2020 prepadla medzi najchudobnejšie krajiny v Európskej únii, pričom životná úroveň jej obyvateľov sa zhoršovala nielen v porovnaní s európskym priemerom, ale aj v porovnaní so susednými štátmi. Vládni predstavitelia v skratke pripomínajú ako bývalá štvorkoalícia svojim amatérskym a chaotickým vládnutím„spravovala“ naše verejné financie. Bývalý premiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO – teraz Slovensko), sa tak dnes už v žiadnom prípade nemôže vyhovárať na svojich predchodcov ani na covidovú a ukrajinskú krízu. Namiesto konštruktívnych riešení sme boli svedkami tri a pol ročných hádok medzi ním a Richardom Sulíkom (SaS) a účelových obvinení bývalých nominantov Smeru-SSD. Situácia zašla až tak ďaleko, že na istý čas bol väzobne zaistený aj bývalý minister vnútra a súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD). Podobný osud mal postihnúť aj

Roberta Fica (Smer-SSD). O jeho väzobnom stíhaní rozhodoval parlament. Dvaja vtedajší koaliční poslanci Romana Tabak (OĽaNO, SME Rodina, neskôr nezaradená) a Katarína Hatráková (OĽaNO, neskôr nezaradená), nehlasovali za jeho vydanie orgánom činným v trestnom konaní. V prípade jeho väzobného stíhania, by výsledok nedávnych parlamentných volieb mohol dopadnúť úplne inak. Vládu by s vysokou pravdepodobnosťou skladalo Progresívne Slovensko, ktoré by chcelo so svojou politikou posunúť náš štát smerom k ešte väčšiemu individualizmu a progresivizmu.

Ekonomický rast so sociálnymi istotami

Vráťme sa však naspať k Programovému vyhláseniu vlády. Koalícia si veľmi dobre uvedomuje, že verejné financie Slovenskej republiky, sú v porovnaní so začiatkom roku 2020 rozvrátené. Na základe týchto objektívnych skutočností dnes štát čelí vysokému deficitu a rekordne rastúcemu dlhu. Kvôli tomu je tiež ohrozené aj čerpanie životne dôležitých finančných zdrojov z fondov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Vláda Roberta Fica takisto uprednostňuje silný sociálny a právny štát, založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva pred nepremyslenou radikálnou konsolidáciou verejných financií, ktorá by priniesla ďalšie zhoršenie nepriaznivého stavu Slovenskej republiky. Oproti pravicovým ekonómom si ľavicovo-národná koalícia uvedomuje, že rýchla konsolidácia verejných financií ešte viac znižuje životnú úroveň slovenských občanov. Preto sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala k obnoveniu dôstojného sociálneho dialógu so svojimi sociálnymi partnermi a samosprávami. Na druhej strane si samozrejme dobre uvedomuje, že musí podniknúť potrebné kroky na to, aby sa Slovensko stalo moderným a efektívnym štátom kladúci dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát.

Zákonnosť namiesto politického revanšu a zastavenie nelegálnej migrácie

Na základe skúseností s nekalými praktikami vlád OĽaNO si súčasná koalícia dala za cieľ zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele. Týmto dala jasne najavo, že odmieta politicky motivované procesy voči vopred určeným osobám. Vo vzťahu k pretrvávajúcej nelegálnej migrácii presadzuje razantnú reakciu, ktorej cieľom má byť ochrana občanov Slovenskej republiky pred jej negatívnymi dopadmina vnútornú bezpečnosť. Vláda Slovenskej republiky deklarovala budúcnosť Slovenska v Európskej únii a NATO. No na druhej strane sa stavia proti bruselskej iniciatíve nahradiť jednomyseľnosť pri prijímaní zásadných rozhodnutí väčšinovým hlasovaním. Takisto nebude súhlasiť s pokusmi zaviesť povinné migračné kvóty. Ako sama deklaruje tieto návrhy nezodpovedajú jej  predstavám o suverénnom členstve Slovenska v Európskej únii a potrebe chrániť jeho národno-štátne záujmy.

Mier na Ukrajine

K vojne na Ukrajine sa zaviazala pokračovať v podpore takých riešení, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva. Podporuje tak jej nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu. Týmto tak dáva jasne najavo, že nepodporuje kroky Ruskej federácie. No na druhej strane si na základe objektívnych faktov uvedomuje, že vojenské riešenie tohto konfliktu je v nedohľadne a vedie k obrovským ľudským tragédiám. Bude preto podporovať tie iniciatívy medzinárodného spoločenstva, ktoré budú viesť k prímeriu a mierovým iniciatívam, predovšetkým na pôde Európskej únie.

Politické mimovládky

Štvrtá vláda Roberta Fica v tejto oblasti deklaruje štandardizáciu demokratického politického systému a zdravej súťaži politických strán. Napriek tomu, že uznáva aj úlohu mimovládnych organizácií, nechce už viac finančne podporovať politicky zamerané subjekty. Jej hlavným argumentom sa stal objektívny fakt, že mnohé z nich sú financované aj zo zahraničia s cieľom zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Sú akousi predĺženou rukou na presadzovanie záujmov nielen konkrétnych štátov, ale aj rôznych mimovládnych organizácií ohlasujúcich napríklad aj rôzne ideológie, ktoré odmieta väčšina slovenskej spoločnosti. Svojou činnosťou na Slovensku netransparentným spôsobom ovplyvňujúdemokratickú politickú súťaž. Koalícia vychádza v tomto smere z predchádzajúcich skúseností. Politické mimovládky stáli napríklad aj za pádom Vladimíra Mečiara, čo priznal aj otec súčasného predsedu Progresívneho Slovenska Martin Šimečka. Pred piatimi rokmi zneužili tiež vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Na základe toho vtedajší koaliční politici, predovšetkým z Mostu-Híd, podľahli tlaku verejnosti a dotlačili premiéra Roberta Fica, aby podal demisiu. Politicky motivovaný tretí sektor ovplyvňoval politickú a laickú verejnosť aj v roku 2017 pri zrušení tzv. Mečiarových amnestií. Podobných prípadov je však oveľa viac. Súčasná koalícia sa však nebráni naďalej finančne podporovať tie mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť. Vláda sa tiež zaviazala nadstaviť koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky pri plnom rešpektovaní členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, NATO a ďalších významných medzinárodných organizáciách. Oproti vládam Igora Matoviča a Eduarda Hegera, nebude Slovenská republika vo vazalskom a servilnom postavaní voči zahraničiu. Naopak ako suverénny štát bude tvrdo presadzovať svoje národno-štátne záujmy na medzinárodnej a európskej pôde. 

Hospodárska politika

Vládna koalícia si v rámci politiky hospodárskeho rastu veľmi dobre uvedomuje, že strategickým hospodárskym programom Slovenskej republiky je zvyšovanie jej konkurenčnej schopnosti v európskom a globálnom rozmere. Ako mála a otvorená ekonomika sa tak musí prispôsobiť súčasným trendom a výzvam, ktoré dokážu v dlhodobom horizonte zabezpečiť rast životnej úrovne jej obyvateľov. Vstupom nových technológií sa mnohé pracovné odvetvia stanú nadbytočnými. Je preto úlohou štátu zabezpečiť plynulý prechod našej ekonomiky na ekonomiku s vyššiu pridanou hodnotou. Zároveň si vláda uvedomuje, že nie je možné sa vo všetkom spoliehať na spontánne trhové sily. Deklaruje preto, že zodpovednosťou a úlohou silného štátu je v rámci hospodársky politiky garantovať všetky komponenty potrebné pre hospodársky rast. Jedným zo základných predpokladov trvalo udržateľného rozvoja a konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky sú aj dostupné a bezpečné dodávky všetkých druhov energií a surovín. Vláda Slovenskej republiky chce týmto spôsobom napraviť škody spôsobené vládami OĽaNO. Igor Matovič a Eduard Heger viac uprednostňovali záujmy susedných štátov. Národno-štátne záujmy Slovenska posúvali pod rúškom pandémie Covidu-19 a vojny na Ukrajine na vedľajšiu koľaj. Vďaka ich neschopnosti napríklad známa Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hron v októbri 2022, odstavila na vopred nespresnený čas primárnu výrobu hliníka.

Energetická politika

V oblasti energetiky má štvrtá vláda Roberta Fica záujem opätovne posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry. Jej cieľom je efektívne a operatívne tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru. Týmto spôsobom chce pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku. Tým, že budú lacnejšie ceny energií, dokáže podnikateľské prostredie efektívnejšie konkurovať svojim zahraničným konkurentom. Cenovo dostupnejšie ceny energií pre domácnosti pomôžu bežným občanom lepšie sa vyspodriadať s poklesom ich životnej úrovne.

Cestovný ruch a šport

Na podnet predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka si dala vládna koalícia v sektore cestovného ruchu za prioritu podporiť rast jeho podielu na národnom hospodárstve. Deklaruje preto, že má záujem nastaviť udržateľné a najmä systémové financovanie jeho infraštruktúry. Pre efektívne naplnenie týchto cieľov vláda k 1. januáru 2024 zriadi Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Jeho kompetencii má byť aj športová politika. Na základe toho plánuje napríklad aj prostredníctvom nástrojov štátnej politiky, vytvoriť podmienky pre rast športovej kultúry celej populácie a systematiku účelnú podporu a kontinuálny rozvoj mladých športových talentov. Pre tieto ciele vláda plánuje zriadiť Fond na podporu cestovného ruchu a Fond na podporu športu. Je pozitívne, že nové vládne zoskupenie si predsavzalo propagovať Slovensko prostredníctvom týchto dvoch odvetví. Sú dobrým nástrojom na formovanie zdravého národného povedomia. Najmä športové úspechy našich talentovaných reprezentantov výborným spôsobom propagujú našu malú krásnu krajinu v srdci Európy.

Doprava – výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Vláda má záujem pri výstavbe dopravnej infraštruktúry – najmä diaľnice a rýchlostné cesty, využívať formu financovania aj prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva – PPP projekty. Tento tip výstavby sa už v minulosti osvedčil pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 a bratislavského obchvatu. Boli to práve vlády Smeru-SSD, ktoré sa nebáli využívať súkromný kapitál na urýchlené dobudovanie dôležitých diaľničných úsekov. Dnes si už málokto spomenie, že v roku 2010  bývalý minister dopravy a predseda KDH Ján Figeľ počas vlády Ivety Radičovej na základe čisto politického rozhodnutia, zrušil výstavbu úseku medzi Žilinou a Ružomberkom, ktorá mala byť rovnako financovaná pomocou PPP projektu. Ak by nepodľahol politickým tlakom, mohla byť diaľnica v tejto časti Slovenska už dávno dokončená. Zároveň nemalé finančné prostriedky z fondov Európskej únie sa namiesto toho mohli použiť na výstavbu iných úsekov. Tým spôsobom by sa mohla bez väčších problémov už dávno dobudovať aj diaľnica D3 smerom na Poľsko. Preto si súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení  predsavzala vytvoriť medzirezortný projektový tím dotknutých rezortov s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4. Jej hlavným cieľom má byť eliminácia akýchkoľvek časových prieťahov pri vydávaní stanovísk a povolení zo strany štátnych orgánov.

Pôdohospodárska politika

Pri podpore pôdohospodárstva plánuje vláda vychádzať z chápania tohto odvetvia ako komplexného celku. Na základe toho deklaruje, že základným strategickým cieľom v tejto oblasti bude všestranná podpora využitia jeho potenciálu. Týmto spôsobom chce výrazne zvýšiť potravinovú bezpečnosť Slovenska. Jej základom má byť zabezpečenie prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným slovenským potravinám. Spolu so zabezpečením dôsledného monitoringu vývoja cien základných potravín,bude dôsledne dbať aj na to, aby boli prijímané len také právne predpisy v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ktoré nebudú ukladať povinnosti alebo zavádzať obmedzenia nad rámec harmonizovanej legislatívy Európskej únie. Okrem toho súčasné vedenie rezortu pôdohospodárstva plánuje  plne podporovať aj predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených na Slovensku ako aj ich export na vnútorný trh Európskej únie a na trhy tretích krajín.

Vzdelávacia a sociálna politika

Kvalitné vzdelávanie, výskum a vývoj sú podľa vlády nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja spoločnosti, hospodárskeho rastu a zvyšovania kvality života všetkých obyvateľov. Uvedomuje si, že ďalšie zanedbávanie investícií do tejto oblasti si Slovensko už nemôže viac dovoliť. Na základe toto plánuje prijať také opatrenia, ktoré zlepšia jej financovaniev súlade so zámerom približovať Slovensko v kľúčových parametroch k priemeru Európskej únie. V rámci sociálnej oblasti si stanovila napríklad zavedenietrinásteho dôchodku vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Okrem toho plánuje nadstaviť celkový penzijný systém tak, aby bol spravodlivejší a reagoval na náhle výkyvy inflácie. V prípade zamestnancov bude prijímať opatrenia na zvyšovanie ich platov. Chce preto garantovať výšku minimálnej mzdy na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške.

Tradičná rodina ako základ zdravej spoločnosti

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať pomoci a podpore tradičných rodín. Týmto spôsobom si ctí a chráni ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Koalícia ako celok považuje rodinu za základnú bunku spoločnosti. Plánuje preto v tomto smere dať pod zákonnú ochranu manželstvo, rodičovstvo a rodinu do jedného celku. Zároveň je nutné poznamenať, že bude rešpektovať spolužitie osôb opačného pohlavia mimo inštitútu manželstva definovaného Ústavou. Je preto pripravená riešiť aj túto formu spolužitia v otázkach súvisiacich s ich životom v spoločnej domácnosti. Štvrtá vláda Roberta Fica taktiež deklaruje, že hlavnou autoritou pre hodnotovú výchovu dieťaťa je rodič. Na základe toto chce vytvoriť priestor na odbornú a spoločenskú dohodu o obsahu sexuálnej a vzťahovej výchovy, vrátane výchovy k rodičovstvu. V rámci tejto dohody plánuje taktiež zaradiť aj ďalšie témy, ktoré nie sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Týmto spôsobom chce rešpektovať hodnotové presvedčenie žiakov a ich rodičov. V praxi to bude znamenať, že žiadna politicky a ideologicky zameraná mimovládna organizácia, nebude už môcť bez písomného súhlasu rodičov, vštepovať ich deťom na školskej pôde jej názory a presvedčenia. Vláda chce tak chrániť deti od škodlivých ideológií narušujúcich ich telesné a duchovné zdravie. Ďalším významným krokom vlády v tomto smere je garancia, že Slovenská republika sa pod jej vedením bude hlásiť k ochrane života. V rámci sociálnej politiky plánuje napríklad poskytovať ženám a matkám dostatočnú mieru podpory tak, aby pri rozhodovaní o živote detí v čase tehotenstva, cítili plnú mieru spoločenskej podpory. Týmto spôsobom chce dosiahnuť ich edukáciu o alternatívach možnej pomoci, vrátane možnosti anonymizovaného pôrodu a adopcie detí.

Zdravotná politika

Vláda si veľmi dobre uvedomuje, že slovenské zdravotníctvo sa dlhodobo pasuje s nedostatkom personálu. Tento fakt obmedzuje na dennej báze dostupnosť služieb. A čo je horšie prispieva k regionálnym rozdielom v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preto jej hlavným cieľom je zatavenie úpadku sektora. Deklaruje preto, že chce mu prinavrátiť chýbajúcu stabilitu. S tým súvisí aj snaha vrátiť pacienta do centra poskytovania zdravotnej starostlivosti a priblíženia sa v kľúčových indikátoroch výsledkom zdravotného systému západoeurópskemu štandardu. Ministerstvo zdravotníctva so svojimi pripravovanými opatreniami plánuje nielen stabilizovať legislatívne a finančné prostredie, ale aj zmodernizovať zdravotnícku infraštruktúru. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) na podnet predsedu SNS Andreja Danka zruší usmernenie umožňujúce transrodovým ľuďom zmeniť si údaje v dokladoch aj bez toho, aby museli podstúpiť chirurgický zákrok. Týmto spôsobom chce zastaviť prenikanie škodlivej LGBT ideológie do ďalších sfér spoločenského života.

Kultúrna a mediálna politika

Veľkým pozitívnym posunom v oblasti kultúry je záujem vlády, aby národná kultúra bola v popredí spoločenského záujmu. Plánuje tak jej poskytovať adekvátnu podporu na jej rozvoj.Spolu s ochranou a rozvojom kvalitatívnej úrovne slovenského jazyka chce zabezpečiť aj systémovú a štátom garantovanú podpora pôvodnej slovenskej literatúry. Za najväčšie pozitívum v tomto smere možno považovať, že pri tejto podpore plánuje spolupracovať so spisovateľskými organizáciami a Maticou slovenskou. Ohľadom najstaršej celonárodnej ustanovizne Slovákov má v úmysle pripraviť také legislatívne prostredie, aby sa realizovala  jej inštitucionálna reforma. Jej budúcnosť vidí v realizácii viacerých sektorových politík vo verejnom záujme. V oblastí médií má vláda záujem vytvoriť podmienky pre ich rovnoprávne fungovanie. Zároveň si predsavzala zamedzenie neopravného zasahovania do slobody slova, slobody vysielania a práva na šírenie informácií.Slobodu slova chce plánuje chrániť aj na sociálnych sieťach. Reguláciu tohto práva chce vymedziť iba v rozsahu zasahujúcim do dôstojnosti práv človeka a v záujme ochrany bezpečnosti Slovenskej republiky. Ďalším cieľom vlády v tomto smere je zabezpečenie nezávislej a objektívnej žurnalistiky zo strany verejnoprávnych médií.Zároveň bude od nich žiadať, aby podporovali kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu. Preto za týmto účelom plánuje presadiť právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na  dve  nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Ako možné alternatívne riešenie vidí aj iné možnosti ako posilniť verejnoprávnosť RTVS. Pri náboženskej otázke si štvrtá vláda Roberta Fica uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských  spoločností. Preto bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia. Tu treba povedať, že v prípade účasti Progresívneho Slovensko vo vláde, by náboženská a cirkevná otázka, sa stala okrajovou záležitosťou. Svoje politické aktivity by smerovali k eliminácii ich vplyvu vo verejnom živote. Ani KDH by im v tom nijakým zásadným spôsobom nezabránilo. Cieľom vlády je aj prebrať oficiálnu záštitu nad najvýznamnejšími výročiami a štátnymi sviatkami Slovenskej republiky a podporovať ich  dôstojný priebeh.

Environmentálna politika

Vláda podporuje zonáciu národných parkov. Musí však zohľadňovať oprávnené požiadavky lokálneho života. Zaväzuje sa preto uplatňovať otvorený dialóg so širokou verejnosťou, ktorá je zonáciami národných parkov dotknutá. Zároveň sa zaväzuje zohľadňovať oprávnené záujmy občana, samospráv a ostatných dotknutých subjektov na vidieku. A čo je dôležité chce postupovať podľa štandardov aplikovaných v ostatných štátoch Európskej únie. Uznáva tiež princíp, že obmedzovanie vlastníckych práv, môže byť realizované iba za primeranú náhradu a kompenzáciu škôd.  Veľmi pozitívne je aj to, že súčasná vládna koalícia nepovažuje človeka za hrozbu pre životné prostredie, ale za jeho integrálnu súčasť. Podľa jej presvedčenia má človek právo na osobnostný, sociálny a ekonomický rozvoj, ktorý nebude obmedzovaný vyššou mierou regulácií a obmedzení ako je definovaný smernicami Európskej únie. Na základe toho sa zaväzuje urobiť revíziu platných zákonov v oblasti ochrany životného prostredia do tej miery, či nedochádza na Slovensku k uplatňovaniu prísnejších noriem, ako je štandard schválený  Európskou úniou, a či táto prílišná miera regulácií nespôsobuje straty konkurencieschopnosti Slovenska. Chce tiež uplatňovať princíp nulovej tolerancie výskytu medveďa hnedého a vlka dravého v blízkosti intravilánov miest a obcí. Preto plánuje vydávať pre zásahové tímy včasné povolania na jeho reguláciu. 

Súdnictvo a prokuratúra

V súvislosti so súčasnou situáciou v súdnictve vláda konštatuje, že reforma uskutočnená minulou vládou v podobe tzv. súdnej mapy, povýšila organizačné a technické zmeny nad zmysel účelnej reformy. Preto v zhode s názormi verejnosti, odborníkov a sudcovskej obce vykoná úpravy reformných opatrení v prípadoch, ak to bude potrebné v záujme miestnej dostupnosti justície alebo odstránenia prieťahov v konaní. Má tiež v pláne prehodnotiť novú súdnu mapu, ako aj systém a špecializáciu orgánov ochrany práva a to v intenciách nevyhnutných pre riadne čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Veľmi kriticky sa tiež vyjadruje k diskusiám ohľadom možnej zmeny prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. V tomto smere poukazuje na ústavný rámec. Podľa neho prokuratúra chráni práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Naopak štátne zastupiteľstvo zastupuje pri ochrane verejného záujmu štát. Neháji osobitne práva jednotlivca. Úlohou prokuratúry, ktorá vyplýva z ústavného zakotvenia prokuratúry, ako aj samotného zákona o prokuratúre, na rozdiel od zastupiteľstva, je teda pôsobiť vyvážene a nestranne. Popri tom zároveň chráni pri plnení svojich úloh štát aj jednotlivca. Vláda v tomto smere pripomína, že takéto inštitucionálne riešenie uprednostňuje, pretože je plne v súlade s európskymi pravidlami týkajúcimi sa postavenia prokuratúry. Preto v súčasnom ústavnom rámci transformáciu prokuratúry na štátne zastupiteľstvo neplánuje. Tieto snahy vychádzajú predovšetkým z úst predstaviteľov súčasnej parlamentnej a mimoparlamentnej opozície. Ich snahou bolo v minulom období vyšachovať Maroša Žilinku z postu generálneho prokurátora. V prípade, ak by sa im vtedy podarilo transformovať prokuratúru na štátne zastupiteľstvo plne podriadené ministerstvu spravodlivosti, mnohí predstavitelia bývalej opozície by s vysokou pravdepodobnosťou, boli väzobne stíhaní. V tom prípade by sa plnohodnotne nemohli uchádzať o dôveru občanov v nedávnych predčasných parlamentných voľbách.

Zahraničná a európska politika

Štvrtá vláda Roberta Fica v tejto oblasti jasne deklaruje svoje predvolebné sľuby. Na medzinárodnej a európskej úrovni si dala za cieľ dôsledne presadzovať suverénnu a aktívnu slovenskú zahraničnú politiku. Popri tom chce chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Zároveň si uvedomuje, že musí reagovať aj na súčasné výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi s terorizmom, vojenskými konfliktmi či prílevom nelegálnych migrantov. Napriek týmto skutočnostiam sa plánuje riadiť heslom „Slovensko na prvom mieste“. Týmto spôsobom chce byť nielen solidárna, ale aj zodpovedná a predvídateľná so zreteľom na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Jej členstvo v Európskej únii považuje za nenahraditeľné. Európska únia ako jedinečný a výnimočný projekt je pre Slovensko jeho životným priestorom. No na druhej strane poznamenáva, že mnohé rozhodnutia súčasného úniového vedenia vyvolávajú na Slovensku verejný nesúhlas. Vláda bude preto počas celého volebného obdobia presadzovať a podporovať iniciatívy podporujúce samostatnú zahraničnú a ekonomickú politiku Európskej únie a rovnocenné partnerstvo Európskej únie s USA. Takisto chce podporovať návrat Európskej únie k mierovým princípom. Súčasné vedenie rezortu diplomacie bude presadzovať aj rešpektovanie jednotlivých členských štátov Únie bez ohľadu na ich ekonomickú silu a veľkosť. Zároveň bude ostro odmietať oslabovanie postavenia jednotlivých členských krajín Európskej únie zrušením práva veta pri rozhodnutiach vyžadujúcich súhlas všetkých členov Európskej únie,neodôvodnené presúvanie kompetencií z členských štátov na Európsku úniu a rušenie doterajšieho rozhodovania v inštitúciách a orgánoch Európskej únie, ktoré si vyžaduje súhlas všetkých členov Európskej únie. Jednou z hlavných priorít vlády v tomto smere bude aj zachovanie adekvátnej výšky kohéznych fondov a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Štvrtá vláda Roberta Fica takisto bude dôrazne odmietať akékoľvek snahy o povinné kvóty na prerozdeľovanie nelegálnych migrantov, alebo povinnosť platiť za takýchto migrantov akékoľvek represívne platby. Vo vzťahu k NATO bude naďalej podporovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto členstva.

Bezpečnostná politika

V kontexte medzinárodného ukotvenia Slovenskej republiky plánuje súčasná vládna koalícia presadzovať a zohľadňovať v prvom rade bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky v rámci domácej a zahraničnej politiky. V tomto smere sa odvoláva aj na Obrannú stratégiu Slovenskej republiky vychádzajúcej z Ústavy Slovenskej republiky, Chartu OSN a príslušné strategické dokumentov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie. Na základe toto chce jednoznačne presadzovať mierové riešenie sporov. Odvoláva sa tiež na informácie, že vojna na Ukrajin enemá vojenské riešenie. Presadzuje preto okamžité presadzovanie prímeria a začiatok mierových rokovaní. Jedine tento scenár vláda považuje za jediné správne riešenie. V rámci modernizácie a rozvoja ozbrojených síl chce klásť hlavný dôraz na ochranu živej sily. Jej hlavným cieľom je aj zachovanie a prehlbovanie bezpečnosti a obranyschopnosti štátu. Má preto záujem vytvoriť čo najlepšie podmienky pre realizáciu suverénnej obrannej a bezpečnostnej politiky, ktorá bude postavená na pilieroch presadzovania národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky.

Reálne očakávania

Celkový obsah Programového vyhlásenia vlády ukazuje základné priority a plány štvrtej vlády Roberta Fica. Napriek tomu, že je skôr písaný viacmennej vo všeobecnej rovine, je akýmsi návodom na prijímanie konkrétnych opatrení, ktoré môžu zlepšiť životnú úroveň občanov Slovenskej republiky po stránke ekonomickej a sociálnej. Tvorcovia Programového vyhlásenia vlády si tiež uvedomujú, že pre zabezpečenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, je potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie a rozvoj moderného školstva, vedy a výskumu. Vládna garnitúra si uvedomuje aj potrebu riešiť systém zdravotnej starostlivosti ako celku. Ako jednu z priorít si vybrala aj vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Slovenskej republiky. Deklaruje tiež úsilie návratu princípov právneho štátu. Popri tom chce v rámci kultúry podporovať zdravé národné povedomie a hrdosť k Slovenskej republike. S tým súvisí aj jej snaha na medzinárodnej a európskej úrovni presadzovať slovenskú zahraničnú politiku. Nemožno preto tvrdiť, že Programové vyhlásenie vlády dostatočne neodzrkadľuje aktuálne problémy slovenskej spoločnosti. Obsahuje reálne očakávania, ktoré je možné naplniť počas tohto volebného obdobia.

Autor: Matej Mindár

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

2 Komentáre

  1. Som ,,smerák“ a žasnem nad kapitolou O vzdelávacej politike. Okrem toho, že by mala byť bez ohľadu na konvencie na prvom mieste, je tam len o tom, že ,, by bolo treba“. Je to dôkaz, že celé garnitúry a celé desaťročia p o d c e ň u j ú vzdelávanie a výchovu, hoci je od starej antiky nad slnko jasnejšie, že vzdelávanie je ,,vlajková loď “ spoločnosti. Je to znak, že tá národná a vlastenecká výchova sa len kamufluje. A s úžasom sa čudujeme, že sa nám mládež stráca a mozgy utekajú. Z Japonska neutekajú! Bol som tam a videl som a počul, že v školách každé ráno hrala japonská hymna a vztyčovala sa japonská zástava! Naše školstvo by mal riadiť učiteľ telom – dušou / ! / typu Huliak. Školstvu nestačí iba rozumieť a obstarávať techniku ! Do školstva je treba hodiť ,,kazetu eufórie, nasadenia“, zmeniť systém od podlahy !!!

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás