DomácePodľa Lipšica je tvrdenie o 30-tich nálezoch ohľadom porušení...

Podľa Lipšica je tvrdenie o 30-tich nálezoch ohľadom porušení ľudských práv výmyslom

-

Podľa Lipšica je tvrdenie o 30-tich nálezoch ohľadom porušení ľudských práv výmyslom

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) – V súvislosti s trestnými vecami, ktoré má v kompetencii Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) bolo v rokoch 2022 a 2023 podaných celkovo 275 sťažností na Ústavný súd SR, z ktorých celkovo iba v ôsmich prípadoch konštatoval súd porušenia práv sťažovateľov v súvislosti s procesným postupom prokurátorov. Uvádza sa to v stanovisku špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica s tým, že z toho štyrikrát išlo o prieťahy v konaní. V tejto súvislosti Lipšic zdôrazňuje, že medializované tvrdenia o 30 nálezoch konštatujúcich porušenia ľudských práv sú nepravdivé.

„V prvom rade je potrebné odlišovať, postupom ktorého orgánu bolo vyslovené porušenie práv a slobôd, teda, či išlo o pochybenie zo strany súdu, alebo zo strany prokurátora. Ďalej je, samozrejme, dôvodné, v akej súvislosti bolo rozhodnutie ústavným súdom vydané, teda, aké konkrétne právo dotknutej osoby malo byť porušené,“ uviedol Lipšic. Ako ďalej zdôraznil, potrebné je hodnotiť aj to, či malo zistené porušenie vplyv a dopad na samotný trestný proces, resp. či je takéto pochybenie právne reparovateľné. „Kľúčovou otázkou preto je, či porušenie práva malo, alebo bude mať dopad na celý trestný proces, najmä v tom smere, že by bolo trestné stíhanie nedôvodné alebo od počiatku vedené v rozpore so zákonom. ÚŠP žiadnu vedomosť o takomto rozhodnutí zo strany ústavného súdu nemá,“ skonštatoval Lipšic. Doplnil, že ústavný súd ani v jednom svojom rozhodnutí nekonštatoval nedôvodnosť trestného stíhania vedeného v dozore ktoréhokoľvek prokurátora ÚŠP.

V roku 2023 bolo podľa Lipšica na ÚŠP podaných 122 ústavných sťažností, z toho nebolo vyhovené 102 sťažnostiam, o deviatich nebolo rozhodnuté a vyhovené bolo 11 sťažnostiam.

Prehľad nálezov ústavného súdu, v rámci ktorých bolo ústavným sťažnostiam vyhovené, ktorých orgánov sa porušenie týkalo a čoho (ktorého práva) sa porušenie týkalo:

1. III. ÚS 454/2022, ÚŠP, neboli splnené podmienky na súhlas prokurátora s príkazom na prehliadku iných priestorov,

2. IV. ÚS 613/2022, Najvyšší súd SR, porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,

3. IV. ÚS 44/2023, Najvyšší súd SR, porušené právo sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru (uvedené sa týkalo nevylúčenia sudkyne z rozhodovania týkajúcej sa sťažovateľky napriek skutočnosti, že rok a pol pred rozhodovaním o návrhu prokurátora na delegáciu veci sa sudkyňa ako bývala sudkyňa Ústavného súdu SR v konaní pred týmto súdom sama oznámila voči sťažovateľke vlastnú zaujatosť a následne aj bola vylúčená z vykonávania úkonov),

4. IV. ÚS 608/2022, ÚŠP, bolo porušené právo sťažovateľky na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,

5. III. ÚS 98/2023, Okresný súd Košice I, bolo porušené základné právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (v tomto náleze bolo výslovne konštatované, že prokurátor ÚŠP v konaní prieťahy nezavinil),

6. III. ÚS 65/2023, Špecializovaný trestný súd, bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ktoré sa týkali nedostatočne odôvodneného napadnutého uznesenia,

7. I. ÚS 106/2021, ÚŠP, bolo porušené základné právo sťažovateľa vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR, ktoré sa týkalo nedostatočného odôvodnenia prokurátora vo vzťahu k nepovoleniu návštevy notára u obvineného vo väzbe,

8. II. ÚS 245/2023, Najvyšší súd SR, boli porušené základné práva sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 2 a podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho právo podľa čl. 6 ods. 1, ktoré sa týkalo rozhodovania o odvolaní proti prvostupňovému rozsudku,

9. IV. ÚS 397/2023, Najvyšší súd SR, boli porušené základné práva sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Bolo zrušené rozhodnutie dovolacieho súdu, nakoľko sa nedostatočne venovalo dovolaciemu dôvodu (hmotnoprávne posúdenie skutku),

10. I. ÚS 72/2023, Najvyšší súd SR, bolo porušené právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Bolo zrušené rozhodnutie dovolacieho súdu, nakoľko sa nedostatočne venovalo otázke dovolacieho dôvodu (práva na obhajobu),

11. III. ÚS 311/2023, Najvyšší súd SR, bolo porušené základné právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (bez konštatácie pochybenia na strane prokuratúry).

V roku 2022 smerovalo proti ÚŠP 153 sťažností, pričom 139 sťažnostiam nebolo vyhovené, o jednej sa nerozhodlo a vyhovené bolo 12 sťažnostiam.

Prehľad nálezov ústavného súdu, v rámci ktorých bolo ústavným sťažnostiam vyhovené, ktorých orgánov sa porušenie týkalo a čoho (ktorého práva) sa porušenie týkalo:

1.) I. ÚS 20/2022, Najvyšší súd SR, pochybenie pri rozhodovaní o väzbe,

2.) III. ÚS 456/2021,ÚŠP, neumožnenie komunikácie s príbuznými osobami v rámci výkonu kolúznej väzby,

3.) III. ÚS 89/2022,Najvyšší súd SR a Špecializovaný trestný súd, bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie jeho žiadosti o prepustenie z väzby bez zbytočných prieťahov,

4.) I. ÚS 92/2022, Najvyšší súd SR, konštatovaná nečinnosť Najvyššieho súdu SR pri rozhodovacej činnosti,

5.) I. ÚS 486/2021, Najvyšší súd SR, bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie jeho žiadosti o prepustenie z väzby bez zbytočných prieťahov,

6.) I. ÚS 32/2021, Najvyšší súd SR, došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy SR a jeho práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru,

7.) IV. ÚS 219/2022, ÚŠP, bolo porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,

8.) III. ÚS 251/2022, Špecializovaný trestný súd, bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

9.) IV. ÚS 219/2022, ÚŠP, bolo porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,

10.) I. ÚS 448/2021, NAKA, porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,

11.) I. ÚS 475/2022, Najvyšší súd SR, bolo porušené základné právo sťažovateľky na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a jej právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. f) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 6 Charty základných práv Európskej únie,

12.) IV. ÚS 219/2022, ÚŠP, bolo porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov.

Podporte spravodajský portál Veci Verejné prevodom na náš účet:

SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás