KultúraNereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (Igor Daniš: Nereálne...

Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (Igor Daniš: Nereálne očakávania)

-

spot_img

Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (Igor Daniš: Nereálne očakávania)

Igor Daniš: Nereálne očakávania. Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2018

    Kniha s príznačným názvom Nereálne očakávania je štrukturovaná do viacerých tematicky orientovaných celkov. Autor v nich postupne analyzuje problematiku ekonomického rastu, proces prerozdeľovania verejných zdrojov či sociálno-ekonomickej transformácie. Okrem tradičných (ekonomických) tém sa zaoberá aj vzdelávaním, problematikou športu či migrácie. Vďaka širšiemu kontextu, v ktorom uvažuje o ekonomických otázkach, má jeho publikácia hlbší národohospodársky rozmer. 

    Na rozdiel od zaužívaného (mainstreamového) klišé hneď v úvode spochybňuje vedeckú podložiteľnosť odporúčaných parametrov deficitu verejných financií a verejného dlhu. Uvádza, že ich výšku na úrovni 3 % HDP v prvom a 60 % HDP v druhom prípade je potrebné vnímať v rovine politických rozhodnutí. Akékoľvek odvodzovanie zdravia verejných financií podľa týchto čísel má skôr politické ako ekonomické pozadie. 

    Autor ďalej uvádza, že meranie celkového ekonomického produktu prostredníctvom HDP a blahobytu podľa jeho rastu nie je presné. Vymenúva jeho konkrétne nedostatky a  upozorňuje na nereálne očakávania rastu HDP v súčasnosti zaužívanom intervale od 0 % do 10 %. Počas celej histórie ľudstva sa jeho rast pohyboval prevažne v intervale od 0 % do 1 %. Aj v časoch, keď HDP napreduje, nemá prosperita stabilný charakter. Daniš v týchto súvislostiach konštatuje: „Nie rast HDP a ekonomický rast sú potrebné, ale dosahovanie blahobytu, spokojnosti ľudí a dlhodobej perspektívy.“ (str. 30)

    V podkapitole s názvom Spackané ekonomické dobiehanie píše, že k tunelovaniu podnikov dochádzalo väčšinou počas privatizácie realizovanej kupónovou metódou. Ďalej pripomína, že veľkou privatizáciou sa neriešili problémy socialistickej ekonomiky ako zastarané technológie či nedostatok kapitálu. V základných kontúrach opisuje nástup zahraničných investorov. Pokiaľ ide o ekonomické zmeny, uvádza výhody gradualistickej cesty transformácie, ktorou sa pomerne úspešne vydalo Slovinsko ako jediná z takzvaných postsocialistických krajín. 

    V ôsmej kapitole Pasca vzdelávania sa zamýšľa nad koncom jednej éry vo  vzdelávaní. Kladie pritom viaceré provokatívne otázky. Napríklad sa pýta: „Prečo riešiť nespočetné príklady z matematiky a po skončení školy nič nevedieť z princípov matematiky?“ (str. 169) Východisko vidí v sprostredkovaní poznatkov, ktoré platia v reálnom živote a z nich vyvodzovať teoretické závery a princípy fungovania.  V texte nie je uvedená len analýza súčasného stavu, ale na pozadí miestami i nekonvenčných názorov formuluje návrhy na zmeny v slovenskom školstve. 

    Prirodzene, s mnohými názormi I. Daniša by sa dalo polemizovať, podobne ako so závermi či odporúčaniami, ktoré formuluje v jeho knižnom texte. Nepochybne sa jedná o podnetný príspevok do diskusie o stave, v ktorom sa nachádza (nielen) slovenská spoločnosť tri desaťročia po Novembri ´89. Otvorená diskusia pritom nie je potrebná len z hľadiska objektívnej reflexie doposiaľ realizovaných zmien, ale najmä pre ďalšie rozhodnutia v jednotlivých verejných politikách. Daniš do tejto rozpravy prispieva vecným a konštruktívnym spôsobom.  

Marián Klenko

Podporte nezávislé médium Denník VV

  • Nezamykáme články
  • Necenzurujeme komentáre
  • Nezverejňujeme platené články

Nechceme spoplatňovať obsah, lebo nie každý si to môže dovoliť. Len vďaka Vašej podpore sa môže tento obsah bezplatne dostať ku každému.

Viac info o podpore nájdete tu: PODPORTE VV

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás