fbpx
NázoryMUDr. Michal Piják: KĹÚČOVÁ ÚLOHA METABOLIZMU AMINOKYSELÍN A MIKRONUTRIENTOV...

MUDr. Michal Piják: KĹÚČOVÁ ÚLOHA METABOLIZMU AMINOKYSELÍN A MIKRONUTRIENTOV V PREVENCII A LIEČBE COVID-19

-

MUDr. Michal Piják: KĹÚČOVÁ ÚLOHA METABOLIZMU AMINOKYSELÍN A MIKRONUTRIENTOV V PREVENCII A LIEČBE COVID-19

Michal Piják

Hlavným podnetom k napísaniu tohto statusu bola nová klinická štúdia z Talianska, ktorá bola recenzovaná a publikovaná minulý mesiac v EClinical Medicine, jednom z časopisov publikovaných The Lancet, ktorá priniesla prekvapujúce výsledky. Táto štúdia, o ktorej sa podrobnejšie zmienim v osobitnom statuse, poskytla presvedčivý dôkaz, že orálne podávanie 3,2 gramu aminokyseliny L-arginínu denne, dramaticky urýchlilo zlepšenie respiračných funkcií u pacientov, ktorí už mali potvrdenú pneumóniu, spojenú so závažnou hypoxemickou respiračnou tiesňou. Predbežné výsledky tejto štúdie tiež naznačujú, že suplementácia arginínom by mohla znižovať mortalitu, avšak definitívne stanovisko bude možné zaujať po ukončení štúdie, po zahrnutí väčšieho počtu pacientov. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8428476/

Jedna z vecí, ktorá je na tejto štúdii taká pozoruhodná je to, že upozornila že s nutričnou liečbou treba zvyčajne začať skoro v priebehu choroby, aby sa zabezpečila jej účinnosť. Napríklad, ako som sa opakovane zmieňoval v mojich príspevkoch, u osôb s deficitom vitamínu D je účinok suplementácie vitamínom D na priebeh covid mimoriadne silný, za predpokladu, že sa začne podávať hneď na začiatku choroby a v adekvátnej dávke. Naopak, ak sa vitamín D podáva ľuďom, ktorí už majú ťažkú respiračnú tieseň je jeho podávanie neúčinné, dokonca ani v prípade extrémne vysokých dávok. V tomto prípade však L-arginín fungoval aj u osôb v pokročilých štádiách COVID-19, a preto je logické, že arginín by sa mohol stať štandardnou súčasťou liečby na oddeleniach intenzívnej starostlivosti (JIS), kde sa liečia pacienti s COVID-19.

Pre pochopenie významu arginínu v prevencii a liečbe COVID-19 treba vychádzať z toho, že klinický priebeh COVID-19 možno schématicky rozdeliť do dvoch hlavných fáz: iniciálna fáza intenzívnej replikácie vírusu a fáza imunitnej/zápalovej odpovede. Každá z týchto fáz si vyžaduje odlišné terapeutické prístupy na zastavenie replikácie vírusu a na zmiernenie zápalového stavu, ktorý sa bežne pozoruje u pacientov s COVID-19 a môže prispieť k multiorgánovému zlyhaniu. Klinické a predklinické dôkazy podporujú názor, že endotel je kľúčovým cieľovým orgánom v COVID-19, ktorý poskytuje mechanické zdôvodnenie jeho systémových prejavov. COVID-19 preto možno považovať za systémové zápalové vaskulárne ochorenie postihujúce viacero orgánov v dôsledku poškodenia endotelu. V poslednej dobe sa metabolizmus aminokyselín ukazuje ako rozhodujúci faktor v patofyziológii COVID-19; konkrétne u pacientov s COVID-19 boli hlásené znížené plazmatické hladiny L-arginínu spolu so zvýšenou aktivitou arginázy, najmä u najťažších foriem.

Spomínaná štúdia je tiež jedným z dôkazov, že jednu z hlavných príčin zvýšenej úmrtnosti na covid-19 u starších osôb a obéznych je podvýživa, hlavne deficit bielkovín a dôležitých mikronutrientov , ktoré hrajú kľúčovú úlohu v imunitnej odpovedi na infekcie. Je pre mňa dosť nepochopiteľné, že celá problematika výživy u pacientov s covid-19 sa sústredila iba na vitamín D a vôbec sa nehovorí o vitamíne A alebo zinku, ktorých optimálna koncentrácia v tele hrá rovnako dôležitú úlohu v imunitnej odpovedi ako vitamín D. Deficity týchto mikronutrientov sú zodpovedné za obrovské množstvá úmrtí po celom svete. Existuje veľké množstvo epidemiologických dôkazov, že ľudia v nemocničných zariadeniach, domovoch opatrovateľskej starostlivosti trpia podobnými formami podvýživy, ako obyvatelia chudobných krajín, a že tieto nutričné deficity sú jednou hlavnou príčin zvýšenej mortality na infekčné choroby v týchto krajinách. Sprievodným javom u týchto osôb je aj úbytok svalovej hmoty (sarkopénia), a svaly sú predsa hlavnou zásobou aminokyselín potrebných pre správne fungovanie imunitného systému.

Žiaľ podobné nutričné deficity sa vyskytujú aj u obéznych osôb, alebo u veganov. Navyše strava veganov prakticky neobsahuje vitamín D a vzhľadom k vysokému obsahu antinutrientov, trpia vegani deficitom takých dôležitých mikronutrientov ako je zinok a železo. Proponenti veganskej stravy a celopološnej fortifikácie vitamínom D si zrejme neuvedomujú, že dostatočný príjem živočíšnych potravín je schopný zabezpečiť adekvátny príjem vitamínu D a to aj v prípade nízkej expozície UV žiareniu. Pre zaujímavosť spomeniem, že môj starý otec, ktorý sa dožil 97 rokov v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, nikdy neužíval žiadne lieky, ani výživové doplnky a slnečnému žiareniu bol vystavený len veľmi málo. Jeho dobrý zdravotný stav a dlhovekosť by sa dala vysvetliť tým, že konzumoval optimálne množstvo živočíšnych potravín, ktoré okrem dostatočného množstva bielkovín, obsahujú dôležité biologicky aktívne a zdraviu prospešné látky ako karnozín a anserín a tiež dôležité minerály a vitamíny. Osobitne treba zdôrazniť, že živočíšne potraviny obsahujú okrem cholekalciferolu (vit.D3) , resp. ergokalciferolu (vit D2) aj ich hydroxylované deriváty, hlavne 25OHD (calcifediol), ktorého účinnosť je vyššia ako u cholekalciferolu (viď. tabuľka). Žiaľ, výživové tabuľky o obsahu živín v potravinách z nejasného dôvodu uvádzajú len koncentrácie cholecalciferolu. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366049/

Rôzni samozvaní experti na vitamín D tiež nemajú poňatia o tom, že koncentrácie vitamínu D sú ovplyvnené rôznymi nutričnými faktormi, ako je príjem vápnika, magnézia a fosforu a že pri diferenciálnej diagnostike deficitu vitamínu D treba v indikovaných prípadoch u rizikových osôb vyšetrovať aj koncentrácie parathormónu a ideálne aj koncentrácie 1,25 OHD (calcitriolu), na čom som opakovane upozorňoval vo viacerých mojich statusoch. Diletantizmus našich covidových expertov sa prejavuje aj v tom, že nemajú vedomosti o tom, aké dávky sú potrebné na správnu a bezpečnú suplementáciu mikronutirentov. Napríklad proponenti vysokých dávok vitamínu D tvrdia, že vysoké dávky nie sú toxické, pričom nerozlišujú rozdiely medzi účinkami krátkodobého a dlhodobého podávania vysokých dávok a ignorujú skutočnosť, že dlhodobá aplikácia vysokých dávok je spojená so závažnými nežiadúcimi účinkami a zvýšenou mortalitou, o čom som sa na tejto stránke opakovane zmieňoval.

Podobná situácia je aj v súvislosti so suplementáciou zinku. Bol som šokovaný, že primár Hložník, jeden z najarogantnejších covidistov, ktorý si o sebe namýšľa, že je najväčším expertom na EBM na zemeguli, podáva jeho pacientom ležiacich na jeho OKAIM až 150 mg zinku denne, čo je v rozpore so všetkými oficiálnymi odporúčaniami. U takéhoto úžasného experta by som očakával, že bude vedieť o tom, že existujú dôkazy, že vysoké dávky zinku podporujú rast mykotických infekcii, ktoré sú príčinou mnohých úmrtí u kriticky chorých a imunokopromitovaných pacientov, užívajúcich veľké množstvá antibiotík. Niet sa potom čo čudovať, že na oddeleniach OAIM, na ktorých šéfujú takíto „experti“ umierajú pacienti s COVID-19 ako muchy a že v porovnaní s inými krajinami máme najvyššiu úmrtnosť pacientov na COVID-19, ležiacich na týchto oddeleniach. Namiesto toho, aby sa títo ľudia nad sebou trochu zamysleli, nechutným spôsobom ostrakizujú a zosmiešňujú ľudí, ktorí na tieto odborné nedostatky poukazujú a tzv. overovatelia faktov, ktorých zamestnáva MZ, robia všetko preto, aby týmto osobám znepríjemňovali život, ako je vymazávanie ich účtov na Facebooku a Yutube, znižovanie ich viditeľnosti a podobne. Dúfam, že to nebude už trvať dlho, keď budú títo ľudia za ich činy proti ľudskosti spravodlivo potrestaní.

Zdroj: FB, MUDr. Michal Piják

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás