DomáceKomisárka pre deti: Vzdelanie nesmie byť podmienené očkovaním a...

Komisárka pre deti: Vzdelanie nesmie byť podmienené očkovaním a testovaním

-

spot_img

Komisárka pre deti: Vzdelanie nesmie byť podmienené očkovaním a testovaním

Viera Tomanová tiež odporúča, aby očkovanie vykonával vždy len pediater dieťaťa, ktorý má dieťa v starostlivosti.

Názory, že žiaci budú mať len dve možnosti – očkovanie alebo testovanie na zistenie nového koronavírusu, nie sú v súlade s ústavným právom na vzdelanie. Uplatnenie tohto základného práva každého dieťaťa nie je podmienené podrobením sa očkovaniu, testovaniu ani inému úkonu. V stanovisku to uviedla komisárka pre deti Viera Tomanová.

Komisárka tvrdí, že očkovanie detí nespochybňuje. Nepozdáva sa jej však „nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného a jednostranného informovania o účinkoch vakcín“.

Komisárka pre deti tiež odporúča, aby očkovanie vykonával vždy len pediater dieťaťa, ktorý má dieťa v starostlivosti. Zdôrazňuje, že pri deťoch treba postupovať opatrne aj preto, že dlhodobé vedľajšie následky dostupných vakcín nie sú známe. V stanovisku preto apeluje na riadne a zákonné poučenie detí a rodičov pred očkovaním.

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a zdravotných rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a teda aj o možných zdravotných rizikách vakcíny a o zdravotných rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti zákonného zástupcu dieťaťa a taktiež dieťa,“ dodala Tomanová.

Komisárka pripomína že, viaceré vedecké osobnosti upozorňujú, že zatiaľ nie je dostatok vedeckých dát dokladujúcich bezpečnosť dostupných vakcín proti COVID-19; (napríklad aj nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko) pre nedostatok vedeckých údajov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu COVID-19, keďže nie sú jasné riziká, ktoré deťom pri imunizácii hrozia, na druhej strane však podporila očkovanie detí so zdravotnými problémami).

„Názory vyslovené vo verejnom priestore, že žiaci budú mať len dve možnosti: očkovanie alebo testovanie na zistenie vírusu SARS-Cov-2, nie sú v súlade s ústavným právom na vzdelanie, pretože uplatnenie tohto základného práva každého dieťaťa nie je podmienené podrobeniu sa očkovaniu, testovaniu ani inému úkonu,“ uviedla na záver detská komisárka.

Vyhlásenie komisárky pre deti k spôsobu kampane za očkovanie maloletých detí:

Komisárka pre deti Viera Tomanová   vo všeobecnosti nespochybňuje očkovanie detí a aj  v minulosti sa vždy zasadzovala za očkovanie vakcínami, ktoré boli dostatočne klinicky  odskúšané a bola  preukázaná ich bezpečnosť.

Komisárka pre deti však so znepokojením vníma nepriamy nátlak na plošné očkovanie maloletých detí  proti ochoreniu COVID-19, ktorý sa uskutočňuje vo verejnom priestore a v niektorých školách, formou neúplného a jednostranného informovania o účinkoch vakcín proti ochoreniu Covid-19.

Komisárka pripomína že:

 • očkovanie je dobrovoľné a nie je možné ho vynucovať, a to ani nepriamymi diskriminačnými hrozbami nezaočkovaných detí;
 • ani jedna z dostupných vakcín nemá riadnu registráciu; sú len podmienečne registrované Európskou agentúrou pre lieky pre núdzové použitie, a teda sú zatiaľ v štádiu ďalšieho monitorovania;
 • viaceré vedecké osobnosti upozorňujú, že zatiaľ nie je dostatok vedeckých dát dokladujúcich bezpečnosť dostupných vakcín proti COVID-19; (napríklad aj nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko) pre nedostatok vedeckých údajov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu COVID-19, keďže nie sú jasné riziká, ktoré deťom pri imunizácii hrozia, na druhej strane však podporila očkovanie detí so zdravotnými problémami);
 • dlhodobé vedľajšie následky dostupných vakcín nie sú známe;
 • aj v tzv. „Písomnej informácii pre používateľa“ upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR, že vakcína (Comirnaty koncentrát na injekčnú dispenziu) sa neodporúča podávať deťom mladším ako 16 rokov;
 • vo vzťahu k očkovaniu má zásadný význam Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, podľa ktorého záujmy a blaho človeka majú prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti a podľa ktorého na maloletom sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku (čl. 2 a 6 ods. 2);
 • podľa zákona o zdravotnej starostlivosti
 • ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a zdravotných rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a teda aj o možných zdravotných rizikách vakcíny a o zdravotných rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, zákonného zástupcu dieťaťa a taktiež dieťa;
 • poučenie je potrebné poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 • Poučenie formou vyplnenia dotazníka, ktorý je v súčasnosti pri očkovaní daný očkovanej osobe k dispozícii, nezodpovedá kritériám podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, pretože poučenie o prípadných možných rizikách negatívnych následkov použitej  vakcíny odkazuje len na zverejnené zjavne neúplné informácie o vedľajších účinkoch na webovom sídle ŠUKLu, resp. v priestoroch očkovacieho miesta, čo významne oslabuje  možnosť porozumenia pacientom.
 • Komisárka pre deti odporúča, aby očkovanie vykonával vždy len pediater dieťaťa, ktorý má dieťa v starostlivosti.
 • Názory vyslovené vo verejnom priestore, že žiaci budú mať len dve možnosti: očkovanie alebo testovanie na zistenie vírusu SARS-Cov-2, nie sú v súlade s ústavným právom na vzdelanie, pretože uplatnenie tohto základného práva každého dieťaťa nie je podmienené podrobeniu sa očkovaniu, testovaniu ani inému úkonu.

Zdroj: InfoVojna, komisarpredeti.sk

Podporte nezávislé spravodajstvo a pomôžte zvýšiť pluralitu médii na Slovensku. Spravodajský portál Veci Verejné prináša overené agentúrne správy a vlastné komentáre naších autorov.

Podporiť nás môžete jednoduchou formou cez platobnú bránu buď pravidelnou mesačnou sumou alebo jednorázovým príspevkom.

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

1 Komentár

 1. Slovensko a vzdelanie si nikdy nesedeli . A keďže na Slovensku vládne oligarchia zámer je jasný oddeliť deti bohatých od chudobných , udržať a prehĺbiť sociálne rozdiely .

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás