fbpx
DomáceKabinet Roberta Fica schválil programové vyhlásenie vlády (+novinky z...

Kabinet Roberta Fica schválil programové vyhlásenie vlády (+novinky z vlády)

-

Kabinet Roberta Fica schválil programové vyhlásenie vlády (+novinky z vlády)

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Štvrtá vláda Roberta Fica (Smer-SD) schválila svoje programové vyhlásenie. Ako v nedeľu 12. novembra informoval premiér, Národnej rade (NR) SR ho plánujú predložiť na prerokovanie v utorok 14. novembra. Fico tiež uviedol, že programové vyhlásenie vlády nesie názov „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť na Slovensku“. Nová vláda podľa neho definitívnu verziu programového vyhlásenia vlády dohodla pokojne a bez mediálneho dohadovania. Ocenil pritom konštruktívny prístup svojich koaličných partnerov a dodal, že koaličná rada odobrila znenie programového vyhlásenia vlády v piatok 10. novembra.

VLÁDA: Kabinet zrušil štatút splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vládny kabinet na svojom dnešnom rokovaní zrušil štatút splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Rozhodnutie nadobudne účinnosť 15. novembra. „Vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci štruktúr Úradu vlády Slovenskej republiky,“ zdôvodňuje vláda rozhodnutie v materiáli. Návrh na rokovanie predložil predseda vládneho kabinetu.

Splnomocnenec vlády pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia bol odvolaný uznesením vlády z 12. júla tohto roka. Zároveň vtedy vláda rozhodla o doplnení štatútu splnomocnenca, ktorý v súčasnosti stanovuje, že v prípade odvolania splnomocnenca a nevymenovania nového, vedúci Úradu vlády poverí osobu, ktorá bude viesť úrad splnomocnenca a vykonávať jeho hlavné úlohy až do vymenovania nového splnomocnenca.

VLÁDA: Splnomocnencom vlády pre rómsky komunity sa stal Alexander Daško

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda na dnešnom rokovaní vymenovala do funkcie nového splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Bude ním Alexander Daško, ktorý v súčasnosti pôsobí ako predseda občianskeho združenia Lavuta a je riaditeľom základnej umeleckej školy. V minulosti pôsobil aj ako umelecký manažér, pedagóg či komunitný pracovník.

VLÁDA: Ficov kabinet neplánuje meniť prokuratúru na štátne zastupiteľstvo

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Kabinet Roberta Fica neplánuje transformovať systém prokuratúry na Slovensku na štátne zastupiteľstvo, aké napríklad funguje v Českej republike. Vyplýva to z dnes schváleného programového vyhlásenia vlády. Dôvodom je, že prokuratúra chráni práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu a štátne zastupiteľstvo zastupuje pri ochrane verejného záujmu štát, neháji však osobitne práva jednotlivca.

„Úlohou prokuratúry, ktorá vyplýva z ústavného zakotvenia prokuratúry, ako aj samotného zákona o prokuratúre, na rozdiel od zastupiteľstva, je teda pôsobiť vyvážene a nestranne a chrániť pri plnení svojich úloh štát aj jednotlivca. Práve takéto inštitucionálne riešenie vláda uprednostňuje, je totiž plne v súlade s európskymi pravidlami týkajúcimi sa postavenia prokuratúry,“ uvádza sa v dokumente.

Materiál zároveň konštatuje, že vláda nesúhlasí s pokračovaním konfliktov medzi Generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry. Pripúšťa pritom zákonnú autonómiu prokurátorov voči generálnej prokuratúre, tá však podľa programového vyhlásenia nesmie byť bezbrehá. „V období ostatných dvoch rokov došlo vo viacerých prípadoch k otvorenému vypovedaniu poslušnosti zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry ako podriadenej zložky voči nadriadeným, a k takému postupu tejto zložky, ktorý bol v rozpore s dovtedajšími ustálenými internými či inak zaužívanými postupmi. Faktická autonómia Úradu špeciálnej prokuratúry sa tak stala väčšou ako tá, ktorá bola upravená zákonom, čo vo výsledku narušilo tak hierarchiu, ako aj jednotnosť postupov prokuratúry pri uplatňovaní viacerých procesných inštitútov trestného konania,“ konštatuje dokument.

V tejto súvislosti kabinet Roberta Fica zdôrazňuje potrebu vyvodenia dôsledkov zo zistených vnútroorganizačných nedostatkov v systéme prokuratúry, ktoré sa podieľali na vzniku spomenutého stavu. „V oblasti súdnictva a prokuratúry vláda zavedie systémové zmeny tak, aby bola zabezpečená funkčnosť týchto inštitúcií bez ohľadu na ich personálne obsadenie,“ dodal materiál.

VLÁDA: Prioritou v oblasti obrany je boj s migráciou, ochrana vzdušného priestoru či rozvíjanie OS SR

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Z krátkodobého hľadiska je prioritou vlády v oblasti obrany nelegálna migrácia, ktorú rezort obrany vníma ako zásadné bezpečnostné riziko. Vyplynulo to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré schválila vláda na dnešnom rokovaní. Vláda bude v tejto súvislosti rozvíjať tú časť ozbrojených síl, ktorá bude aktívne prispievať k riešeniu krízových situácií a posilní ako personálne, tak i technické kapacity. Ako ďalej z PVV v oblasti obrany vyplynulo, vláda nepristúpi k ďalšiemu odovzdávaniu vojenskej pomoci Ukrajine, bude však naďalej pokračovať v humanitárnej a technickej pomoci.

Medzi krátkodobé priority vlády patrí aj urýchlenie obnovenia suverenity v oblasti ochrany vzdušného priestoru. Vláda sa teda bude usilovať o to, aby slovenský vzdušný priestor opätovne chránili výlučne slovenské vzdušné sily. Ministerstvo chce tiež zabezpečiť dôstojné oslavy Slovenského národného povstania s účasťou širokej verejnosti. Zo strednodobého hľadiska chce popri štandardných bezpečnostných požiadavkách na modernú techniku rozvíjať spôsobilosti modernej ochrany jednotiek bezpilotnými prostriedkami, robotickými prieskumnými prostriedkami a rozvíjať ďalšie obranných taktík. Pre túto oblasť budú zvýšené investície, pričom cieľom je minimalizovať riziko strát na zdraví a životoch vojakov počas konfliktu. Vláda má v pláne vytvoriť aj fond na budovanie a rozvoj obrannej infraštruktúry. Ako z PVV ďalej vyplýva, vláda zváži aj možnosti zmeny dislokácie lietadiel F-16 zo základne Sliač na základňu Kuchyňa. Zo strednodobého hľadiska plánuje vláda upraviť obrannú stratégiu tak, aby bola založená na zvýšení dôrazu na individuálnu schopnosť obrany v prípade vzniku regionálneho konfliktu. Vláda sa bude snažiť zabezpečiť aj modernizáciu zbraňových systémov a tiež chce podporovať domáci zbrojársky priemysel.

V rámci dlhodobých priorít vláda prehodnotí a prispôsobí jednotlivé strategické dokumenty, a to v kontexte zmeneného bezpečnostného prostredia. Vláda ako dôležité vníma zvýšenie početných stavov Ozbrojených síl SR, ako aj posilnenie aktívnych záloh slúžiacich pre potreby prípadného ohrozenia a krízových situácií. „Vláda bude flexibilne pristupovať k meniacemu sa bezpečnostnému prostrediu pri zachovaní dvojpercentného podielu z HDP ako nevyhnutného finančného rámca pre rozvoj ozbrojených síl,“ píše sa v PVV. K dlhodobým prioritám vlády v oblasti obrany patrí okrem spolupráce EÚ a NATO aj obnovenie spolupráce štátov V4.

VLÁDA: Kabinet chce k napĺňaniu programového vyhlásenia pristúpiť s maximálnym nasadením

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Nový vládny kabinet chce k napĺňaniu svojho programového vyhlásenia pristúpiť s maximálnym nasadením. Avizuje to v schválenom dokumente „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“, s ktorým predstúpi pred Národnú radu SR a bude ju žiadať o vyslovenie dôvery. V dokumente tiež deklaruje, že cieľom je, aby obyvateľstvo Slovenska mohlo po skončení jej mandátu skonštatovať, že „na Slovensku sa žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie ako v rokoch 2020 – 2023“. Programové vyhlásenie vlády ako strategický dokument je podľa jeho tvorcov dôležitý pre obdobie zložitého spoločenského, politického, ekonomického i medzinárodného vývoja. „Slovenky, Slováci, príslušníci národnostných menšín a ďalší občania Slovenskej republiky sa v demokratických parlamentných voľbách 30. septembra 2023 rozhodli ukončiť obdobie chaosu a amatérskych rozhodnutí, ktoré ohrozovali hospodárstvo krajiny, sociálnu súdržnosť spoločnosti a kvalitu života obyvateľov,“ uvádza sa v dokumente. Vláda vo svojom programovom vyhlásení vyjadrila i ambíciu reagovať na okolnosti a udalosti, ktoré majú vplyv na politickú, ekonomickú, sociálnu, finančnú aj právnu situáciu Slovenska a jeho postavenie vo svete.

Vládny kabinet v tomto kontexte poukázal na to, že Slovensko sa za posledné roky prepadlo medzi najchudobnejšie štáty v Európskej únii, verejné financie sú rozvrátené, pričom pred vládou stoja výzvy v podobe vysokého deficitu i rekordného nárastu dlhu, a zároveň je podľa vlády ohrozené i čerpanie prostriedkov z eurofondov a Plánu obnovy. „Nová vláda uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva pred nepremyslenou radikálnou konsolidáciou verejných financií, ktorá by priniesla ďalšie zhoršenie nepriaznivého stavu Slovenskej republiky,“ uvádza vláda v dokumente.

Kabinet tiež v programovom vyhlásení pripomenul nárast cien, a to najmä v prípade potravín, a dodal, že pred ním stojí aj výzva zaistiť bezpečné dodávky energií za dostupné ceny. Vláda má tiež v pláne obnoviť sociálny dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov plánuje pristupovať s rešpektom. „Napriek náročným ekonomickým podmienkam a zlému stavu verejných financií vláda podnikne potrebné kroky, aby sa zo Slovenska stal moderný a efektívny štát, ktorý bude klásť dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát,“ deklaruje kabinet. Vláda však dodala, že významné vnútroštátne sociálno-ekonomické ciele jej neumožnia naďalej zvyšovať výdavky na obranu.

Vláda má tiež v pláne zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele a upokojiť polarizovanú spoločnosť, posilniť chce i suverenitu a štátnosť, národné sebavedomie a zdravé vlastenectvo, ale aj úctu k štátnym symbolom a tradíciám. V dokumente avizuje aj zámer razantne chrániť obyvateľstvo pred negatívnymi dopadmi nelegálnej migrácie, ktorú podľa nich predošlé tri vlády ignorovali. „Mimoriadne dôležité členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je po vstupe do schengenu a eurozóny vystavované ďalším výzvam. Návrhy nahradiť jednomyseľnosť pri prijímaní zásadných rozhodnutí väčšinovým hlasovaním, alebo pokusy zaviesť povinné migračné kvóty nezodpovedajú predstavám novej slovenskej vlády o suverénnom členstve v Európskej únii a potrebe chrániť národné záujmy,“ vyjadrila sa vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Kabinet vyjadril i zámer pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, a to vrátane zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc a prirodzeného práva na sebaobranu. „Aktuálna situácia na Ukrajine ukazuje, že vojenské riešenie konfliktu je v nedohľadne a vedie k obrovským ľudským tragédiám. Vláda podporí iniciatívy medzinárodného spoločenstva vedúce k prímeriu a mierovým iniciatívam, predovšetkým na pôde Európskej únie. Akékoľvek riešenie konfliktu na Ukrajine musí zároveň prispieť k posilneniu celoeurópskej stability a bezpečnosti,“ konštatovala nová slovenská vláda.

Kabinet doplnil, že k predmetným výzvam sa stavia s rešpektom a chce využiť všetky skúsenosti i ponaučenia z minulosti, aby mohlo obyvateľstvo po skončení ich mandátu skonštatovať, že sa im žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. „Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti predloženia svojho programového vyhlásenia do Národnej rady SR prehlasuje, že základným prameňom, z ktorého vychádza jej program a o ktorý bude opierať svoje rozhodnutia a postoje, je Ústava Slovenskej republiky,“ uviedla v materiáli.

VLÁDA: Kabinet zváži zrušenie alebo podstatnú zmenu skutkovej podstaty trestného činu ohýbania práva

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Kabinet Roberta Fica zváži zrušenie alebo podstatnú zmenu skutkovej podstaty trestného činu ohýbania práva. Vyplýva to z jeho programového vyhlásenia, ktoré bolo dnes schválené. Zároveň vláda deklaruje zámer reformovať trestné právo tak, aby zodpovedalo európskym štandardom a aktuálnym trendom v trestnej politike najvyspelejších krajín Európskej únie. Prijatie tejto právnej úpravy chce kabinet uskutočniť presadením akútnej novelizácie Trestného zákona a Trestného poriadku a následnou komplexnou rekodifikáciou Trestných kódexov.

„Treba priznať, že je zlyhaním viacerých doterajších vlád, že už dávnejšie nezabezpečili nápravu aspoň najkrikľavejších nedostatkov tohto (Trestného, pozn. SITA) zákona. Momentálne však práve zneužívanie a nadužívanie prostriedkov trestného práva za predchádzajúcej vlády viedlo k obnaženiu týchto nedostatkov pred verejnosťou a zosilnel aj odpor odbornej verejnosti a právnej praxe voči existujúcej právnej úprave,“ konštatuje materiál. Zároveň uvádza, že napriek poklesu registrovaných trestných činov počet väznených osôb v SR za ostatných 10 rokov neklesá, naopak, mierne stúpa a Slovensko je krajinou s druhým najväčším počtom väznených osôb na 100 000 obyvateľov v rámci EÚ. „Vláda sa aj preto bude prioritne zaoberať formulovaním strategických zámerov trestnej politiky s dôrazom na opatrenia restoratívnej justície,“ uvádza sa v dokumente s tým, že ciele konkrétnych opatrení sa zamerajú najmä na humanizáciu podmienok vo výkone väzby a trestu odňatia slobody v súlade odporúčaniami medzinárodných inštitúcií, znižovanie počtu osôb odsúdených na nepodmienečný trest odňatia slobody, dobudovanie fungujúceho modelu probačnej a mediačnej služby a zabezpečenie reálneho umožnenia ukladania alternatívnych trestov domáceho väzenia a povinnej práce vo významne väčšej miere ako doteraz.

Dokument zároveň zdôrazňuje, že súčasná vláda napriek tomu, že jej predchodcovia premenili oblasť predsúdneho trestného konania na „vojnovú zónu“, nebude vládou revanšu. „Bude vládou zákona, uprednostňujúc systémové riešenia pred riešeniami účelovými, s cieľom napraviť fungovanie inštitúcií spôsobom, ktorého efektívnosť neohrozia ani neskoršie personálne výmeny v ich vedení,“ dodal materiál.

VLÁDA:  Vláda podporí rozvoj národnostných menšín len spôsobmi, ktoré sa ukázali ako účinné

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda bude podporovať rozvoj národnostných menšín. Uvádza sa to v programovom vyhlásení vlády (PVV), ktoré kabinet schválil na dnešnom rokovaní. Menšiny bude vláda podporovať len spôsobmi, ktoré sa v minulosti ukázali ako účinné a zaviazala sa ich vylepšovať a zdokonaľovať. Pre naplnenie cieľov v otázkach menšín bude vláda úzko spolupracovať s regionálnymi samosprávnymi štruktúrami vrátane samospráv miest a obcí. „Súvisí to aj s rozvojom zamestnanosti v regiónoch, najmä sektorov moderného poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, lesného a drevospracujúceho priemyslu, cestovného ruchu,“ uviedla vláda v PVV a doplnila, že integrované programy pre územia obývané občanmi národnostných menšín budú dôležitým prvkom regionálneho rozvoja SR. Mimoriadnu pozornosť chce vláda venovať systémom vzdelávania.

Vláda sa v PVV zaväzuje, že bude poskytovať účinnú ochranu národnostným menšinám a ich právam a slobodám. Vláda bude vytvárať podmienky pre ich rozvoj v oblasti uchovávania a rozvíjania identity, jazyka, kultúry a tradícií. Vláda si tiež uvedomuje, že marginalizované komunity, osobitne rómska, sú vystavené prejavom a prístupom, ktoré nemajú miesto v modernej demokratickej spoločnosti. Vláda takéto prejavy odmieta. V PVV sa ďalej uvádza, že neakceptuje stratégiu pomoci marginalizovanej rómskej komunite bez relevantného zhodnotenia účinnosti vynaložených personálnych, inštitucionálnych a finančných kapacít. Vládu bude zaujímať možnosť zapojenia členov marginalizovaných skupín do pracovného trhu. Kabinet uzavrel s tým, že je pripravený vo svojej politike k marginalizovaným skupinám realizovať filozofiu rovnováhy medzi právami a povinnosťami.

VLÁDA: Vláda chce znižovať regionálne rozdiely a odstraňovať modernizačný dlh regiónov

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda SR chce znižovať regionálne rozdiely a odstraňovať modernizačný dlh regiónov. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré schválili na dnešnom rokovaní. Podľa neho bude vláda pristupovať k regionálnemu rozvoju a modernizácii samosprávy na základe dvoch princípov: žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne kompetencie bez peňazí. Preto zavedie do legislatívneho procesu tzv. Doložku zlučiteľnosti s Európskou chartou miestnej samosprávy.

Tento prístup je podľa vlády nevyhnutný krok pre nápravu škôd spôsobených nezodpovednými rozhodnutiami predchádzajúcich vlád, ktoré dialóg nahradili oznamovacou vetou a zodpovedné rozhodnutia pokusmi a omylmi. „Permanentný dialóg vlády so samosprávou vytvorí podmienky pre úspešné rozhodnutia, ktoré budú sprevádzať znižovanie regionálnych rozdielov, zvyšovanie rozvojového potenciálu územia, odstraňovanie modernizačného dlhu a znásobenie kvality života ľudí,“ uvádza sa v PVV.

Vláda má v úmysle organizovať výjazdové rokovania v pravidelných dvojmesačných intervaloch. Ďalej presadí zásadné zmeny v oblasti Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktoré sa vo väčšej miere presunú do regiónov na financovanie ich investičných potrieb. Zároveň zrealizuje revíziu súčasného Operačného Programu Slovensko, a to súbežne s prípadnými úpravami v nastavení Plánu obnovy a odolnosti SR. Paralelne s tým príjmu zmeny v oblasti verejných obstarávaní, ktoré budú reakciou na výrazné problémy v aplikačnej praxi.

„Súbežne s týmito aktivitami bude vytvorená Mapa verejných investícií, ktorá prispeje k transparentnému, efektívnemu a predvídateľnému modelu koordinovaného rozvoja územia vrátane a jeho financovania,“ konštatuje sa v PVV. Vláda okamžite vytvorí nadrezortnú komisiu, ktorá posúdi možnosti výrazného zjednodušenia procesov verejného obstarávania. V oblasti regionálneho rozvoja prijmú také legislatívne zmeny, ktoré zlepšia možnosti čerpania eurofondov, zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR a iných finančných mechanizmov v prospech samospráv.

V nadväznosti na to odložia účinnosť súčasnej stavebnej legislatívy do doby schválenia nového legislatívneho rámca. Maximálne však na dobu dvoch rokov. „Vláda zavedie systém postupných krokov s dôrazom na odstránenie byrokracie a ďalších administratívno-technických prekážok tak, aby bolo možné bezodplatne previesť pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí a pozemky pod cestami 59 v extraviláne obcí do ich vlastníctva,“ uvádza sa v PVV.

Vláda sa opätovne vráti k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, zriadi Agentúru pre správu štátneho prebytočného majetku a pripraví zmenu legislatívy, aby nepotrebné štátne budovy mohli byť samosprávam bezodplatne prevedené na verejnoprospešné účely. Legislatívne ukotvia definíciu vidieka a dostupnosť potravín na vidieku ako službu vo verejnom záujme. Presadia tiež komplexné riešenia pre tzv. bezpečnú samospráv a budú presadzovať zriadenie Centier zdieľaných služieb pre spoločný výkon agendy samospráv.

Ďalej podľa PVV podporia rozvojové zámery prihraničných obcí Slovenska a budú podporovať plnenie poslania vyšších územných celkov ako svojho prirodzeného partnera a tiež partnera obcí a miest, vo vzťahu k rozvoju regiónov. Vláda zváži vytvorenie Fondu na predprojektovú prípravu. „Jeho cieľom bude financovanie predprojektovej prípravy a počiatočnej fázy realizácie strategických projektov národného alebo regionálneho významu,“ konštatuje sa v PVV.

Vláda s vyhodnotením absorpčnej schopnosti regiónov vytvorí podmienky pre navýšenie sumy investícií z eurofondov, o ktorých rozhoduje miestna a regionálna samospráva. Je pripravená tiež zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien volebnej legislatívy pre voľby do Národnej rady SR s cieľom zmeny počtu volebných obvodov.

VLÁDA: Kabinet chce odkanalizovať mestá, vystavať vodovody či zmodernizovať Vodné dielo Gabčíkovo

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení vlády (PVV) zaviazala urýchlene prijať rozhodnutie o modernizácii a výmene turbín vo Vodnom diele Gabčíkovo a uplatňovať princíp nulovej tolerancie výskytu medveďa hnedého a vlka dravého v blízkosti intravilánov miest a obcí. Počas volebného obdobia vláda prijme aj strategické rozhodnutie o výstavbe dodatočného množstva spaľovní na spracovanie komunálneho odpadu. Prioritou vo vzťahu k samosprávam má byť odkanalizovanie miest a obcí, výstavba vodovodov či podpora transformácie osvetlenia samospráv na LED technológie. V PVV sa taktiež píše, že kabinet uznáva potrebu a prínos recyklácie a systém zálohovania označil za výrazný prínos pre znižovanie výskytu PET fliaš a plechoviek mimo obehového hospodárstva. Parametre systému zálohovania však chce upraviť tak, aby nedochádzalo k svojvoľnej eliminácii subjektov na trhu.

Medzi krátkodobé priority si vláda stanovila potrebu viesť dialóg s predstaviteľmi samospráv, pokiaľ ide o implementovanie mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, jej spustenia a modifikácie. Kabinet má v pláne prijať rozhodnutie o regulácii aktívnych skládok tak, aby sa eliminoval priestor pre žaloby zo strany Európskej komisie a zároveň pre zabezpečenie efektívneho spracovania odpadov v súlade so záväzkami našej krajiny. Vláda taktiež podporuje zonáciu národných parkov, ktorá bude „zohľadňovať oprávnené požiadavky lokálneho života“. Kabinet plánuje prehodnotiť záväzky prijaté predošlou vládou v oblasti časového horizontu zavádzania rôznych environmentálnych opatrení. Chce sa pozrieť na to, či sú ciele realisticky stanovené a či je na ich dosiahnutie vyčlenené dostatočné množstvo financií. Vláda za problém označila zákon o environmentálnych záťažiach, ktorý chce novelizovať v zrýchlenom konaní tak, aby nevytváral právnu a finančnú neistotu vlastníkom pozemkov, ktorí takúto záťaž nemajú na svedomí.

Kabinet chce v prípade zonácie diskutovať so širokou verejnosťou, ktorá je ňou dotknutá a zaviazala sa zohľadniť oprávnené záujmy ľudí a samospráv. Zároveň sa pri zonácii národných parkov kabinet v PVV zaviazal postupovať spôsobom aplikovaným v členských krajinách Európskej únie (EÚ). Uznáva taktiež princíp, že obmedzovanie vlastníckych práv môže byť realizované len za primeranú náhradu či kompenzáciu škôd. „Vláda uznáva míľniky plánu obnovy a odolnosti a reformu národných parkov a zonácií predstaví tak, aby tieto míľniky boli naplnené a neprišlo k ohrozeniu čerpania finančných prostriedkov,“ uvádza sa v návrhu.

Medzi strednodobé priority vláda zaradila plnenie záväzkov Slovenska v eliminácii globálnych javov klimatickej zmeny a zároveň chce prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii. Taktiež sa hlási k Parížskej dohode, ktorej Slovensko je signatárom, a zaväzuje sa k medzinárodnému dialógu v záujme plnenia jej cieľov. Kabinet za v PVV ďalej zaviazal k revízii platných zákonov v oblasti ochrany životného prostredia do takej miery, či na Slovensku nedochádza k uplatňovaniu prísnejších noriem, ako je štandard schválený EÚ. Zároveň prehodnotí vznik celonárodného stavebného úradu pre strategické investície a nadradenú infraštruktúru, pričom by dochádzalo k spojenému stavebnému konaniu a posudzovaniu EIA. Kabinet počas volebného obdobia prehodnotí výšku trestov a priestupkov za environmentálne trestné činy a výšku spoločenských hodnôt rastlín a živočíchov. Cieľom vlády je taktiež nevystavovať slovenský priemysel vyšším reguláciám, neuplatňovať prísnejšie obmedzenia a nepresadzovať nákladnejšie riešenia, ako predpokladajú smernice EÚ. Za svoju prioritu kabinet pokladá stabilizovanie systému vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine.

Za svoje dlhodobé priority vláda považuje prehodnotenie celej sústavy chránených území Slovenska aj z pohľadu sociálno-ekonomických dopadov na obyvateľov vidieka a ich samosprávy. „Vláda pripraví novú koncepciu ochrany prírody, ktorá nebude ohrozením, ale príležitosťou pre vidiecke obyvateľstvo, ľudí starajúcich sa o pôdu v krajine a v neposlednom rade pre ekologický rozmer turizmu,“ píše sa v PVV. Kabinet ďalej plánuje sfunkčniť Radu vlády pre Európsku zelenú dohodu a zriadiť medzisektorovú platformu Les – Šport – Rekreácia – Zdravie. Medzi dlhodobé priority vlády patrí aj zmapovanie reálneho stavu počtu výskytu medveďa hnedého na Slovensku a začať vecný dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa jeho ochrany v prípade, ak výsledky preukážu jeho premnoženie.

VLÁDA: Vládny kabinet plánuje rozdeliť RTVS na rozhlas a televíziu

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vládny kabinet plánuje rozdeliť verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Vzniknúť by mali dve samostatné inštitúcie, a to Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Vláda to avizuje vo svojom programovom vyhlásení, presadiť chce právny i ekonomický rámec rozdelenia RTVS. Pripustila však, že prípadne chce zvážiť aj iné riešenia na posilnenie verejnoprávnosti telerozhlasu. „Verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku. Zároveň musia podporovať kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu,“ zdôraznila vláda v programovom vyhlásení ciele takéhoto kroku.

VLÁDA: Vláda Roberta Fica sľubuje podnikateľom stabilitu a predvídateľnosť

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Podnikateľské prostredie na Slovensku sa musí začať vyznačovať stabilitou a predvídateľnosťou. Takýto záväzok si vo svojom programovom vyhlásení stanovila vláda premiéra Roberta Fica. O materiáli bude ešte tento týždeň rokovať parlament. Ako ďalej zdôrazňuje koalícia, nejde iba o potrebu legislatívnej stability, ale aj o odstraňovanie neprimeranej administratívnej zátaže a zjednodušenie podmienok dostupnosti štátnej podpory.

„Prioritou vlády v oblasti podnikateľského prostredia je vytvoriť predpoklady pre jeho stabilitu, predvídateľnosť legislatívneho prostredia, racionalizáciu postupov regulácie a efektívny a konštruktívny odborný dialóg so sociálnymi partnermi,“ konštatuje materiál. Investičné aktivity bude vláda podporovať transparentným, nediskriminačným a predvídateľným spôsobom, sledujúcim ciele hospodárskej politiky.

Medzi krátkodobé priority súčasnej vlády patrí obmedzenie používania inštitútu skráteného legislatívneho konania a zabránenie obchádzania diskusie so sociálnymi partnermi formou účelových návrhov zákonov bez riadneho zhodnotenia ich vplyvov. „Vláda považuje za nevyhnutné garantovať prediktívnu legislatívu v oblasti podnikateľského prostredia a sprísniť štandardizované spôsoby jej prijímania,“ odkazuje podnikateľom.

V rámci strednodobých priorít si kabinet kladie za cieľ stimulovať rozvoj mikro, malého a stredného podnikania. Zváži preto napríklad úpravu limit obratu pre povinnú registráciu platiteľa DPH, či úpravu limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov, ale aj vytvorenie podmienok pre uľahčenie generačnej výmeny v rodinných firmách, stimuláciu súkromných investícií, rozšírenie možností a uvoľnenie limitov pre vykázanie daňovej straty, ale aj zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov z európskych programov.

„Vláda si uvedomuje, že dôležitým prvkom stabilného a motivujúceho podnikateľského prostredia je flexibilný a moderný trh práce, ktorý dokáže využívať celé spektrum nástrojov pre nastoľovanie rovnováhy medzi ponukou práce a dopytom po nej,“ píše sa ďalej v programovom vyhlásení. Plánuje preto vytvárať stály tlak na rast miezd, podporiť investície do vzdelávania dospelých, ale aj zvýšiť motiváciu pre dlhodobo nezamestnaných opätovne sa vrátiť do zamestnania a prijať jasné pravidlá pre získavanie pracovných povolení cudzincov.

VLÁDA: Ficova vláda sľubuje vyšší trinásty dôchodok, razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy, aj zreálnenie dôchodkového veku

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Zavedenie trinásteho dôchodku v sume priemernej penzie, razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy či prehodnotenie efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému. Takéto zámery obsahuje programové vyhlásenie vlády v sociálnej oblasti, ktoré schválila vláda Roberta Fica.

Vláda Roberta Fica sa zaväzuje k tomu, aby hrubá minimálna mzda na Slovensku predstavovala 60 percent z priemernej mzdy. V súčasnosti musia byť najnižšie hrubé zárobky aspoň 57 percent z priemernej mzdy za minulý rok. Programové vyhlásenie vlády obsahuje aj zámer zaviesť zľavové karty, ktoré by slúžili na uplatnenie zliav na tovary a služby pri starostlivosti o deti. Nová vládna koalícia chce tiež upraviť životné minimum a vyčleniť príspevok na bývanie zo systému pomoci v hmotnej núdzi ako samostatnú dávku.

Penzijný systém chce vláda nastaviť tak, aby bol spravodlivejší a reagoval na náhle výkyvy inflácie. Kabinet bude dôsledne vymáhať úplné doplnkové dôchodkové poistenie pracujúcich vykonávajúcich rizikové práce. Vláda chce prijať opatrenia na zvýšenie platov zamestnancov. Zároveň obnoví a zvýši efektívnosť rozširovania odvetvových kolektívnych zmlúv tak, aby si firmy nekonkurovali nízkymi mzdami na úkor pracujúcich. Kabinet chce tiež podporí kvalitnejší sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie.

Vláda Roberta Fica podporí všetky formy sociálnej ekonomiky a osobitne sociálne podnikanie tak, aby nikto z akokoľvek znevýhodnených ľudí nebol pripravený o možnosť pracovať. Tento cieľ chce dosiahnuť poradenstvom a sprevádzaním, investičnou a vyrovnávacou pomocou a posilnením nepriamych foriem, napríklad vhodných finančných nástrojov či zvýhodnení vo verejnom obstarávaní v súlade so záväznými európskymi predpismi.

Aj s využitím európskych prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti chce vláda rozšíriť kapacity predškolských zariadení s konečným cieľom garantovať miesto v materskej škole každému dieťaťu. V prechodnom období budú mať rodičia neumiestnených detí nárok na rodičovský príspevok. Vláda podľa vládneho programu uľahčí mladým ľuďom po skončení štúdia vstup do produktívneho veku a založenie rodiny poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku, alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného od určitého veku dieťaťa. Vláda plánuje zmodernizovať spôsob financovania podpory odkázaných ľudí. Takto im chce umožniť efektívne sa rozhodovať pre tie formy služieb, ktoré podporia ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí a aktívny život vrátane spoločenského a pracovného uplatnenia.

Medzi strednodobé a dlhodobé priority vlády patrí posilnenie penzijného systému tak, aby všetky jeho súčasti prispievali k stabilnej garancii dôstojnej životnej úrovne naň odkázaných ľudí. Prehodnotením efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému chce vláda posilniť jeho dlhodobú udržateľnosť a maximalizovať úžitok pre poistencov. Zreálniť plánuje dôchodkový vek so zohľadnením zdravotnej kondície a schopnosti ľudí pracovať. Sociálne poistenie podľa vlády férovo pokryje všetkých pracujúcich bez ohľadu na formu ich práce.

Slovensko podľa vlády patrí medzi krajiny s najvyšším podielom nočnej práce a nadčasových hodín. Vláda sa preto zameria na obmedzenie práce v týchto neštandardných časoch a poškodzujúcich formách, vrátane tzv. nedobrovoľných živností a „jednoosobových“ firiem. Pri prácach, v ktorých to inak nejde, majú mzdové zvýhodnenia spravodlivo kompenzovať túto nevyhnutnosť. Novými legislatívnymi pravidlami a aktívnejšou inšpekciou práce bude brániť zneužívaniu tzv. agentúrnych pracovníkov, ale aj migrantov z tretích krajín na zhoršovanie pracovných podmienok. Príchod cudzincov na náš trh práce musí podľa vlády zohľadňovať objektívne potreby hospodárstva a spoločnosti. Zahraničné platformy a obdobné firmy s pracujúcimi vo forme obchodnoprávnych zmlúv majú podliehať zvýšenej kontrole dodržiavania pracovno-právnych a súvisiacich noriem.

V súvislosti s novým konceptom životného minima vláda navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku. Pomoc v hmotnej núdzi bude poskytovať na princípe adresnosti, subsidiarity, ochranných a motivačných prvkov nielen vo finančnej forme, ale aj komplexnou ponukou služieb, ktoré jednotlivcov a rodiny ochránia pred rizikom chudoby. Nový koncept životného minima a pomoc v hmotnej núdzi má podporiť aktívnych ľudí a rodiny v úsilí vymaniť sa z chudoby a žiť dôstojne a plnohodnotne.

VLÁDA: Ficova vláda si v prípade zavedenia bankového odvodu chce postrážiť hroziaci prenos vplyvov na klientov

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Programové vyhlásenie vlády, ktoré v pondelok schválila vláda Roberta Fica, obsahuje aj avizované zavedenie bankového odvodu. Strana Smer-SD nie raz informovala, že sa chystajú na rekordné zisky bánk a že chcú, aby celkové zdanenie bánk bolo v budúcom roku podstatne vyššie, ako je tomu doteraz. Opozícia to kritizuje a svoje výhrady vyjadrili aj samotné banky. Podľa nich to nie je prospešné ani pre štát a ani pre ľudí.

V programovom vyhlásení novej vlády sa konštatuje, že navrhnú bankovú daň s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií v rámci ekonomiky, najmä bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. Vládnym cieľom je zabezpečiť, aby sa banky spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu. V materiáli sa ďalej konštatuje, že vláda zároveň vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov zavedenia tohto nástroja na klientov finančných inštitúcií.

Vláda dala do programového vyhlásenia aj problém s vyššími úrokmi na hypotékach. V materiáli uviedla, že navrhne zaviesť riešenia na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb úverov na bývanie existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň. Robert Fico už v predošlých dňoch informoval na sociálnej sieti, že vláda ľuďom s tým pomôže.

V tomto roku chce tým ľuďom, ktorým výrazne vzrástli úroky na hypotékach, poskytnúť daňový bonus so výšky 1 800 eur. V budúcom roku by to malo byť priame preplácanie časti úrokov štátom. Legislatívu týkajúcu sa hypoték chce vláda riešiť v najbližších dňoch, a to formou skráteného legislatívneho konania.

VLÁDA: Kľúčom pre naštartovanie slovenského hospodárstva majú byť inovácie

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Zásadné zvýšenie efektivity verejných zdrojov vynakladaných na podporu inovácií a prepojenie tvorby inovácií s potrebami hospodárskej prax. To je jeden zo základných cieľov vlády v oblasti inovácií. Uvádza to dnes schválené programové vyhlásenie kabinetu Roberta Fica, o ktorom by ešte tento týždeň mala rokovať aj Národná rada SR.

„Kľúčom pre naštartovanie nového moderného rastového modelu hospodárstva Slovenskej republiky je podpora inovácií. Inovačná výkonnosť sa v súčasnosti stáva kritickým činiteľom pre konkurenčnú schopnosť na globálnych svetových trhoch,“ zdôrazňuje materiál s tým, že súčasná spolupráca medzi akademickou a súkromnou sférou v oblasti tvorby inovácií a ich uvádzania do praxe je nedostatočná.

Kabinet chce preto prehodnotiť posilnenie investícií podnikov do výskumu, vývoja a inovácií daňovými úľavami, posilniť účinnosť investičnej podpory, ale aj podporiť rozšírenie úlohy skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Slovenského investičného holdingu a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky. Plánuje taktiež podporiť súkromné spoločnosti v zapájaní sa do cezhraničných výskumno-vývojových projektov.

„S ohľadom na potrebu zásadného impulzu pre rast celkovej produktivity, a s tým súvisiacou potrebou internacionalizácie podnikateľských aktivít súkromného sektora vláda zefektívni fungovanie ekonomickej diplomacie,“ konštatuje programové vyhlásenie. Aktívnu komunikáciu s týmito diplomatmi ako aj ich vecné a metodické riadenie zabezpečí Ministerstvo hospodárstva SR.

VLÁDA: Vládny kabinet plánuje posilniť pozíciu štátu v energetických podnikoch

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda Roberta Fica plánuje v energetike okrem iného posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry. Ako sa uvádza v Programovom vyhlásení vlády (PVV), ktorý v pondelok schválil vládny kabinet, štát chce svojím posilnením pozícií v podnikoch operatívne tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru. Ako chce konkrétne vládny kabinet posilniť pozíciu štátu v energetike, v programovom vyhlásení vlády ministri nešpecifikovali.

Vláda vidí budúcnosť rozvoja energetickej politiky Slovenska v podpore a rozvoji súčasného energetického mixu postavenom na jadrovom zdroji a obnoviteľných zdrojoch. Nezastupiteľnú úlohu v slovenskej energetike bude mať aj zemný plyn. Vláda chce spolupracovať na medzinárodnej úrovni pri výstavbe LNG terminálov. Podporu vlády bude mať aj rozvoj vodíka a vodíkových technológií.

Vážnym problémom podľa vlády je predpokladaný nedostatok dostupných zdrojov energie za prijateľné ceny spojený s globálnym otepľovaním. Pre vládu bude preto prioritou zvyšovanie energetickej efektívnosti a energetických úspor. Zameria sa na podporu a implementáciu najmodernejších spôsobov manažovania a riadenia spotreby energií v domácnostiach a u zamestnávateľov a pozornosť bude venovať aj energetickej efektívnosti budov a spotrebičov.

Nevyhnutným krokom je podľa vládneho kabinetu zefektívnenie činnosti národného energetického regulátora. „Za uvedeným účelom vláda vytvorí personálne, materiálne, organizačné a legislatívno-právne predpoklady pre revitalizáciu jeho činnosti. Riadny výkon regulačných činností musí mať prednosť pred sanovaním dopadov,“ píše sa v PVV.

Vláda Roberta Fica sa chce sústrediť na bezpečnosť a odolnosť vďaka diverzifikácii prepravných trás a zdrojov. Na udržateľnú cenovú dostupnosť pri zachovaní konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia. Vláda podporí výstavbu nových cezhraničných prepojení (interkonektorov) v oblasti elektroenergetiky, a to najmä smerom na Ukrajinu a v oblasti plynárenstva rozvíjaním možností prepojenia na iné diverzifikované zdroje plynu. Vládny kabinet chce ďalej pokračovať v úsilí diverzifikácie zdrojov a prepravných trás zemného plynu, ako aj dopravných ciest prostredníctvom stabilných obchodných partnerov a primeraného využitia existujúceho dlhodobého kontraktu. „V tejto súvislosti je potrebné pripraviť sa na možné prerušenia prepravy plynu cez ukrajinské územie, čo predstavuje reálnu hrozbu v blízkej budúcnosti. Reálnym sa javí realizácia projektu Solidarity Ring a projektu Eastring,“ konštatuje sa v PVV.

Prvoradým cieľom energetickej politiky je zabezpečiť cenovo udržateľné, stabilné, predvídateľné a dostupné dodávky všetkých druhov energie pre domácnosti, hospodárstvo a verejný sektor. Preto vláda plánuje uplatniť efektívny systém kompenzácií cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla pre domácnosti a ostatných zraniteľných odberateľov. „Využijeme všetky dostupné a efektívne nástroje pre zníženie poplatkov, ktoré vstupujú do koncových cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla. Zavedieme mechanizmy zabraňujúce nedostatku elektriny na území Slovenskej republiky pri dostatku výrobných kapacít na území Slovenska. Povinný výkupca (štátny) zabezpečí dostatok elektriny na území Slovenskej republiky za dostupné ceny v požadovanej kvalite,“ píše sa v PVV.

Vláda chce bezodkladne zabezpečiť, aby finančné prostriedky Environmentálneho fondu, minimálne vo výške 20 % a Modernizačného fondu, boli v maximálnej možnej miere použité na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti a na podporu realizácie dekarbonizačných investícií pre priemyselné podniky a ostatných zamestnávateľov.

V oblasti zvyšovania efektívnosti individuálnych systémov výroby tepla si vláda kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre zvýšenie dostupnosti, zjednodušenie a zásadné rozšírenie možností podpory komplexnej obnovy rodinných domov pre nízkopríjmové domácnosti. „V oblasti dekarbonizácie systémov centrálneho zásobovania teplom vláda podporí kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie s integrovaním obnoviteľných zdrojov energie so zvýšením využitia odpadového tepla,“ píše sa v PVV.

Vláda chce priniesť nové impulzy pre rozvoj elektromobility. „Deklarujeme zásadnú podporu výskumu a vývoja batérií s cieľom podporiť rozvoj elektrifikovanej dopravy. Vláda bude podporovať aj výskum a vývoj nových komponentov vhodných pre moderné energeticky úsporné nabíjacie systémy,“ uvádza sa v PVV.

Vláda chce taktiež vytvoriť podmienky pre dostavbu štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce, či pre prípravu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Podporovať plánuje aj hľadanie nových dodávateľov jadrového paliva či vývoj malých modulárnych reaktorov na Slovensku.

Vládny kabinet má v pláne zefektívniť administratívne a povoľovacie procesy, najmä procesu EIA a stavebného konania. Vláda chce vytvoriť podmienky pre výstavbu obnoviteľných zdrojov, najmä pre fotovoltiku a veterné elektrárne. Podporiť chce aj výrobu elektrickej energie a tepla z geotermálnych zdrojov, z energetického spracovania odpadov nízkoemisnými technológiami.

Vláda chce zhodnotiť potenciál výstavby prečerpávacích vodných elektrární vrátane akumulácie do vodíka pre lepšiu integráciu nestabilných obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy s dôrazom na minimalizáciu dopadu na cenu elektriny pre všetkých odberateľov. „Chceme podporiť modernizáciu existujúcich vodných elektrární, a to predovšetkým vodných elektrární, ktoré sú súčasťou Vážskej kaskády,“ konštatuje sa v PVV.

VLÁDA: Kabinet sľubuje Národnú univerzitnú nemocnicu v Bratislave, riešiť chce nedostatok lekárov a sestier, aj poplatky

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Personálna stabilizácia a stabilita a predvídateľnosť financovania zdravotníctva sú hlavnými zámermi vlády Roberta Fica v tomto rezorte. Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje primárne riešiť nedostatky v oblasti zdravotníckych povolaní, predovšetkým sestier a lekárov. Plánuje zrealizovať audit plnenia personálnych normatívov a následne revíziu právnych predpisov, ktoré definujú požiadavky na personálne zabezpečenie ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Vláda chce vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré budú pre absolventov atraktívne a podporia ich v rozhodnutí pracovať na Slovensku a zároveň zastavia odchod skúsených zdravotníkov do zahraničia.

Vláda plánuje zadefinovať výšku celkových zdrojov vrátane úhrady za poistencov štátu na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych očakávaní, vychádzajúc predovšetkým z dopytu po zdravotnej starostlivosti, plánovaných reforiem, dlhu nemocníc a kapitálových potrieb. Súčasne chce určiť pravidlá pre efektívne spravovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia. Pre tento účel plánuje zriadiť radu pre rozpočet verejného zdravotného poistenia, ktorá bude monitorovať a navrhovať opatrenia na udržateľnosť a predvídateľnosť financovania v súlade s aktuálnymi makroekonomickými prognózami. Kabinet chce zabezpečiť, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol spôsobilý adresne vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Medzi krátkodobé priority vlády patrí prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave. V súvislosti so vzdelávaním novej generácie zdravotníkov je podľa vlády potrebné zabezpečiť moderné a inovatívne priestory nielen na liečbu pacientov, ale aj na vzdelávanie medikov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Po zohľadnení všetkých odborných pripomienok, auditu lôžkového fondu a personálnych zdrojov, chce vykonať potrebné kroky, aby vláda mohla v čo najkratšom čase rozhodnúť o finálnej podobe Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Medzi strednodobé priority vláda zaradila úmysel zamerať sa na prevenciu a minimalizáciu rizikového správania ako nadrezortnú problematiku a multidisciplinárnu tému, ktorá je kľúčová z pohľadu zlepšenia zdravotného stavu občanov, ako aj udržateľnosti zdravotného systému. Plánuje rozšíriť skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty. Na posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti chce pripraviť aktualizáciu katalógu zdravotných výkonov a nastaviť plán jeho postupnej implementácie. Spoločne so samosprávnymi krajmi plánuje vláda zrealizovať audit poplatkov a doplatkov, čím chce stransparentniť pravidlá úhrad, zlepšiť dostupnosť starostlivosti a pripraviť mechanizmus podpory na zriadenie ambulancií v nedostatkových oblastiach.

Zároveň chce vláda pripraviť reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zrealizovať schválenú koncepciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom. Kabinet pristúpi k implementácii optimalizácie siete nemocníc s cieľom dosiahnuť bezpečnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosti pre všetkých pacientov. Zaväzuje sa pripraviť zásobník veľkých infraštruktúrnych projektov pre každú nemocnicu, a to v súlade so schválenou optimalizáciou siete nemocníc, špecifík regiónu a predikovaného vývoja potreby zdravotnej starostlivosti.

V nadväznosti na efektívne čerpanie finančných zdrojov z plánu obnovy chce vláda kontinuálne kontrolovať plnenie míľnikov tak, aby boli tieto zdroje v čo najväčšom rozsahu využité na výstavbu nových špičkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Zároveň plánuje hľadať alternatívne zdroje financovania výstavby a modernizácie nemocníc naprieč Slovenskom, a to formou PPP, či iných finančných schém aj mimo štátneho rozpočtu a európskych fondov. Vládny program hovorí aj o centrálnom nákupe liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky a podpore ďalšieho rozvoja systému DRG a jeho použitia v praxi.

V súlade so záväzkami pánu obnovy chce kabinet pokračovať v postupnej centralizácii riadenia štátnych nemocníc a optimalizácii siete a procesov záchrannej a dopravnej zdravotnej služby. Zaväzuje sa tiež vytvoriť podmienky pre transparentný a najmä rýchlejší vstup inovatívnych liekov s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta, berúc do úvahy rozpočtové limitácie a zaviesť motivačné mechanizmy pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov na trh. Vláda chce iniciovať rokovania na úrovni Európskej únie o pravidlách reexportu, ak ide o lieky, ktorých reexportom sa krajina dostane do stavu, kedy nemá zabezpečenú liečbu pre svojich pacientov. Pravidlá voľného obchodu podľa vlády nemôžu mať za následok ohrozenie zdravia pacientov na Slovensku.

VLÁDA: Novým štátnym tajomníkom pre informatizáciu u Rašiho bude Ivan Ivančin

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) mení aj druhého štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie. Vláda z tohto postu v pondelok odvolala Martina Bezeka a miesto neho vymenovala Ivana Ivančina od 14. novembra. Výmenu navrhol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).

Ivančin doposiaľ pôsobil ako IT konzultant a projektový manažér pri príprave projektov súvisiacich s digitalizáciou činností napríklad na ministerstvách hospodárstva, dopravy, na generálnej prokuratúre či v Národnom centre zdravotníckych informácií. Zároveň je podľa údajov v Obchodnom registri stále uvedený ako spoločník a konateľ súkromných firiem III – Solutions a III – Services.

Vláda už na svojom prvom rokovaní po vymenovaní 25. októbra odvolala rezortnú štátnu tajomníčku pre regionálny rozvoj Barboru Lukáčovú a do tejto funkcie vymenovala Michala Kaliňáka (Hlas-SD).

VLÁDA: Ficova vláda viac zdaní nehnuteľnosti, tabak a lieh, upraví daňový bonus na dieťa a pribudne možno aj nová daň

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda Roberta Fica chce zvýšiť daňové zaťaženie občanov. Plánuje zaviesť vyššiu progresivitu pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, upraviť daňový bonus na dieťa, zvýšiť zdanenie nehnuteľností, ako aj zvýšiť dane z tabaku a liehu. Uvádza sa to v programovom vyhlásení, ktoré schválila vláda.

V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb vláda navrhne zaviesť vyššiu progresivitu úpravou pásiem základu dane bez negatívneho dopadu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sociálne spravodlivejšie chce nastaviť daňový bonus na dieťa. Vláda tiež navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľnosti zohľadnujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti chce kabinet zdaniť vo väčšom rozsahu. Zvyšovaním daní z tabaku a liehu plánuje vláda bojovať s negatívnymi externalitami. Zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov. Kabinet chce tiež zvýšiť význam environmentálneho zdaňovania.

Vládny program hovorí aj o zjednodušení platenia daní a odvodov. Vláda plánuje obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov tak, aby miestom ich výberu bola finančná správa. Jedným zo základných predpokladov tejto reformy je zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov. Za účelom zlepšenia peňažných tokov, rozvoja podnikateľskej činnosti spoľahlivých hospodárskych subjektov a zvýšenia atraktivity Slovenska pre realizáciu dovozov tovaru z tretích krajín vláda zváži zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska. Vláda sa tiež zaväzuje eliminovať legislatívne medzery umožňujúce agresívne daňové plánovanie a podporujúce škodlivé daňové praktiky.

VLÁDA: Kabinet schválil pre penzistov dodatočný príspevok k trinástemu dôchodku, pôjde na to cez 200 miliónov eur

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda Roberta Fica vyplatí v decembri tohto roka všetkým penzistom dodatočný jednorazový príspevok k trinástemu dôchodku v sume 150 eur. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý schválila vláda. Parlament by sa mal týmto návrhom zaoberať v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Nárok na túto dávku budú mať poberatelia akéhokoľvek druhu dôchodku. Pôjde o poberateľov starobných, predčasných starobných, invalidných, sociálnych a pozostalostných dôchodkov. Ide o približne 1,46 milióna poberateľov dôchodkov. Vyplatenie tejto dávky si vyžiada takmer 220 miliónov eur.

Maximálna suma trinástej penzie v tomto roku dosahuje 300 eur, dostávajú ju poberatelia dôchodku vo výške 268,88 eura a nižšie. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma trinásteho dôchodku znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostávajú v novembri tohto roka poberatelia, ktorí poberajú dôchodok v sume 963,33 eura a vyššie.

VLÁDA: Vznik nového ministerstva má zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciál v cestovnom ruchu

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda vytvorí Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR s cieľom posilnenia a zefektívnenia využívania verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu. Ide o jednu z krátkodobých priorít nového kabinetu Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS v tejto oblasti. Podľa programového vyhlásenia vlády hlavými prioritami v cestovnom ruchu je podporiť rast jeho podielu na národnom hospodárstve, ako aj nastaviť udržateľné a najmä systémové financovanie infraštruktúry tohto sektora. Zámerom je významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a na zahraničných trhoch vytvoriť priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného odvetvia.

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa tiež zaviazala prijať Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035, ktorá má v súlade s dokumentmi Európskej únie transformovať tento sektor na zelený a digitálny. Vzniknúť má aj Fond na podporu cestovného ruchu ako nástroj na dofinancovanie sektora. „Vláda zabezpečí finančný mechanizmus na podporu zavádzania nových dopravných liniek zameraný na príjazdovú zahraničnú mobilitu,“ vyplýva z materiálu.

K strednodobým prioritám patrí rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a cykloturistiky. Vláda chce vyvinúť maximálne úsilie o transformáciu cykloturistiky od dobudovania základnej infraštruktúry až po tvorbu komplexného produktu cestovného ruchu, ktorý budú komunikovať organizácie cestovného ruchu a národná agentúra Slovakia Travel. „Cieľom tejto aktivity bude podpora a zatraktívnenie turistického potenciálu jednotlivých regiónov Slovenska ako dovolenkovej destinácie, ako aj zvýšenie povedomia a dostupnosti jedinečných voľnočasových a športových aktivít pre návštevníkov,“ uvádza sa ďalej v programe vlády.

Vláda sa zasadí o vytvorenie moderného systému kategorizácie ubytovacích zariadení, čím zabezpečí možnosti kontroly kvality poskytovaných služieb a jej zvyšovania, ich štandardizáciu a merateľnosť. Jednou z priorít je tiež posilnenie všetkých foriem vidieckeho a prírodného cestovného ruchu. Prílev zahraničných turistov je dôležitá súčasť rozvoja cestovného ruchu. Vláda bude podporovať medzinárodné letecké spojenia so slovenskými letiskami a ich rozvoj.

Z dlhodobého hľadiska mieni vláda pripraviť riešenie pre efektívnejší systém zdieľania dát pri ubytovacích službách aj s cieľom podpory efektívnejšieho výberu priamych a nepriamych daní na úrovni samosprávy a štátu. Plánuje dobudovať chýbajúcu infraštruktúru cestovného ruchu vrátane podpory kongresovej turistiky, čím vytvorí podmienky pre rozvoj mestského a kongresového cestovného ruchu. Prostredníctvom Fondu na podporu cestovného ruchu a za pomoci verejno-súkromných partnerstiev chce vláda vytvoriť podmienky na budovanie turistických a voľnočasových atrakcií vo vybraných regiónoch Slovenska, ktoré prechádzajú transformáciou a majú rozvojový potenciál.

VLÁDA: Kabinet Roberta Fica chce riešiť špekulatívne nákupy pôdy, aj rizikový fond pre poľnohospodárov

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda Roberta Fica chce podporovať priamy predaj lokálnych potravín, pokračovať v procese komplexných pozemkových úprav a znížiť administratívnu záťaž spôsobujúcu neúmerne dlhý čas administrácie podpôr v pôdohospodárstve. Ako sa ďalej uvádza programovom vyhlásení, ktoré schválila vláda, kabinet plánuje vytvoriť register užívacích vzťahov k pôde a zdokonaliť centrálny register hospodárskych zvierat ako nevyhnutný predpoklad plnohodnotného a transparentného čerpania európskych podporných prostriedkov.

Kabinet sa chce tiež zamerať na dôslednú revíziu právnych predpisov upravujúcich podnikanie v poľnohospodárstve a potravinárstve so zameraním sa na identifikáciu povinností uložených nad rámec harmonizovanej legislatívy Európskej únie a ich následnej úprave. Súčasťou programového vyhlásenia je aj príprava a schválenie Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2025 až 2030.

Strednodobou prioritou vlády je vypracovanie komplexnej právnej úpravy trhu s poľnohospodárskou pôdou tak, aby sa zabránilo jej nadmerným, špekulatívnym nákupom a vytvorili sa optimálne podmienky pre jej obhospodarovanie aktívnymi poľnohospodármi. Do zákona sa má zakotviť systém predkupných práv pre štát, obce a vyššie územné celky na účely výstavby stavieb a infraštruktúry vo verejnom záujme. Vláda sa tiež zaväzuje pripraviť samostatný zákon upravujúci úlohy a postavenie Slovenského pozemkového fondu pri spravovaní poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov.

Kabinet chce tiež vytvoriť legislatívne podmienky pre zriadenie rizikového fondu ako nástroja riešenia dôsledkov škôd veľkého rozsahu spôsobených nepredvídateľnými prírodnými udalosťami alebo chorobami zvierat. Vládny program obsahuje aj záväzok vypracovať takú politiku ťažby a spracovania dreva, ktorou sa zabráni neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia a podporia sa jej domáci drevospracujúci producenti vrátane lokálnych piliarov.

VLÁDA: Opatrení na zastabilizovanie verejných financií bude podľa Kamenického oveľa viac než naznačuje programové vyhlásenie vlády

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Opatrení na zastabilizovanie verejných financií a zníženie deficitu bude oveľa viac než naznačuje programové vyhlásenie vlády. Po rokovaní pondelkovej vlády to povedal minister financií Ladislav Kamenický. „Preberáme verejné financie v katastrofálnom stave. Slovenská republika sa prepadla skoro vo všetkých rebríčkoch, čo sa týka ekonomických parametrov,“ povedal Kamenický. Výška deficitu je podľa neho absolútne mimo kontroly, a to za viac ako 9 miliárd eur. Konsolidácia preto bude musieť byť podľa neho oveľa ráznejšia. Chcú vyberať také opatrenia, aby na ne nedoplatili sociálne slabší, resp. čo možno najmenej.

Kamenický taktiež po rokovaní vlády povedal, že bankový odvod určite bude. Strana Smer-SD nie raz informovala, že sa chystajú na rekordné zisky bánk a že chcú, aby celkové zdanenie bánk bolo v budúcom roku podstatne vyššie, ako je tomu doteraz. Cieľom je zabezpečiť, aby sa banky spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu. Na otázku, či je v hre plošné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH), Kamenický odpovedal, že je to tá posledná možnosť, po ktorej by siahol. Pretože toto rozhodnutie by automaticky malo vplyv na každého jedného obyvateľa Slovenska. Avšak dôležitá bude diskusia s koaličnými partnermi, no Kamenický k plošnému zvýšeniu DPH pristúpiť nechce.

Vládny kabinet sa bude zaoberať aj cenovou politikou. V Eurozóne sa inflácia pohybuje na úrovni 2,9 %, na Slovensku je to okolo deviatich percent. „Máme stále vysokú infláciu. Budeme určite hovoriť aj so Slovenskou obchodnou inšpekciou,“ komentoval Kamenický s tým, že vláda bude robiť ďalšie opatrenia a ak bude treba, zasiahnu.

VLÁDA: Kabinet odsúhlasil novú Finančnú dohodu s Európskou komisiou

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) – Vláda SR odsúhlasila novú Finančnú dohodu s Európskou komisiou. Výsledná suma, ktorá bude Slovensku k dispozícii po revízii Plánu obnovy a odolnosti SR, je na úrovni 6,4 mld. eur, pričom sa rozširuje o novú kapitolu REPowerEU. „Pôvodná výška maximálneho finančného príspevku bola 6,5 mld. eur, z toho 6,3 mld. eur bolo pridelených Európskou komisiou na základe kľúča prideľovania grantov RRF a 200 mil. eur bolo pôvodne plánované financovanie plánu obnovy zo štátneho rozpočtu,“ uviedol podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec.

Slovenská republika vykázala porovnateľne lepší hospodársky výsledok v rokoch 2020 a 2021 ako sa pôvodne predpokladalo, preto sa maximálny finančný príspevok pre Slovensko znížil o 322 mil. eur z pôvodného finančného príspevku 6,5 mld. na nový, nižší 6,2 mld. eur. Slovensko sa taktiež rozhodlo upustiť od spolufinancovania Plánu obnovy zo štátneho rozpočtu o pôvodne plánovaných 200 mil. eur. Nový maximálny finančný príspevok sa tak znížil na 6 mld. eur.

Aby sa Európa stala najneskôr do roku 2030 nezávislou od ruských fosílnych palív a pre boj s klimatickou krízou, Európska komisia pridala do Plánu obnovy novú kapitolu REPowerEU. Jej celková výška pre Slovensko predstavuje 403 mil. eur. „Celkový aktualizovaný finančný príspevok Plánu obnovy pre Slovensko tak činí 6,4 mld. eur,“ vysvetľuje Peter Kmec.

„Chcem, aby sme hľadali všetky možnosti ako využiť finančné prostriedky z mechanizmov na podporu obnovy a odolnosti na zmysluplné projekty, ktoré sú realizovateľné,“ povedal premiér Robert Fico počas pondelňajšieho rokovania vlády o Dohode o financovaní medzi Komisiou a Slovenskou republikou.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

spot_img

Bulletín - Veci verejné

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne

1 Komentár

  1. Slovač sa nepoučí….Aj o tom ako dal Mikuláš Dzurinda príkaz na zavraždenie môjho otca, o vzájomnej spolupráci polícii, médii, súdov a politiky, o absolútnej nefunkčnosti prvo ani druhostupňových súdov ústavného ani najvyššieho ba dokonca ani štrasburského…, pád radičovej vlády, nezvolenie Čentéša, vraždy nevinných občanov za účasti štátneho aparátu. Kuciaková vražda… https://vypoved7.webnode.sk

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás