KultúraHusák z Vyšehradu (Michal Macháček: Gustáv Husák)

Husák z Vyšehradu (Michal Macháček: Gustáv Husák)

-

spot_img

Husák z Vyšehradu (Michal Macháček: Gustáv Husák)

Na prezentácii tejto knihy v hoteli Devín som chcel položiť jej autorovi otázku: Do akej miery bol Dubček ideál politika a Husák reál-politika? Nezostal Dubček v našom povedomí ako ideálna predstava politiky, ktorá sa nenaplnila, kým Husák ako predstaviteľ reálnej politiky, ktorá trvala takmer dve desaťročia a mala tie znaky a parametre, ktoré mala? Jeho kniha mi odpovedala, že to bolo zrejme tak. No pravda je aj taká, že ideál žije v našich predstavách a z reálu má veľa z nás (aj medzi historikmi) tendenciu pamätať si skôr to zlé. Napokon, ostatných 50 až 70 rokov tvorí ešte „živú históriu“, históriu v stave neukončenosti, neuzavretosti, nehotovosti, a teda, ale aj v stave hodnotových odsudkov. Možno len súhlasiť s názorom historika a lektora knihy prof. Róberta Letza, že Michal Macháček „priniesol základnú prácu, ktorá je založená na serióznej pramennej báze. Práca je vyvážená a auto-rovi sa skutočne podarila veľmi zaujímavá sonda do Husákovho života. Pritom si dokázal udržať určitý odstup a nadhľad od objektu svojho výskumu. Je to o to cennejšie, že nepredhadzuje násilne nejaký ,čes-ký‘, ,slovenský‘ alebo ,československý‘ pohľad. Autor berie Husáka ako reálnu postavu, človeka žijúceho v určitých spoločenských a osobných väzbách, ako pragmatického politika, pre ktorého bola politika skutočným živlom.“

Podobne píše za českú stranu historik prof. Jan Rychlík.„Kniha je z mnohých pohľadov priekopnícka. Prvý raz je komplexne a vyčerpávajúcim spôsobom podaný život a politická kariéra Gustáva Husáka. Téma je pritom spracovaná na vysokej úrovni, s hlbokou znalosťou veci na základe pôvodného archívneho materiálu, pričom boli prvý raz využité dokumenty z moskovských archívov.“

Prekvapuje však, že autor píše termín buržoázny nacionalista, buržoázni nacionalisti bez úvodzoviek,čo kontrastuje s Husákom ako organizátorom Slovenského národného povsta­nia, ktoré sa predsa prihlásilo k česko ­slovenskej štátnosti, a potom s jeho úlohou v „malom Februá­ri“ v roku 1947, keď po víťazstve Demokratickej strany (1946) vo voľbách na Slovensku (a komunistov v Čechách), v koordinácii s Gottwaldom rozpustil Zbor povereníkov a vyrovnal krok s Prahou. Po Plevzovej biografii Husáka Vzostupy a pády (1991), vydanej proti Husákovej vôli, a po knihe mladého historika Tomáša Černáka Mladé roky Gustáva Husáka (2015) prichádza teda do rúk čitateľov prvá úplná biografická kniha o politikovi G. Husákovi, vrátane jeho obrazu v hodnotení historikov, ale aj v televíznych dokumentoch a divadelných predstaveniach.

Nechcem zaťažovať čitateľov pokusom o objektívnu recenziu šesťstostranovej, autorsky dôkladne uchopenej knihy, vo svojej glose chcem skôr upriamiť pozornosť na pohľad z perspektívy bratislavského chodca – na bratislavské stavby postavené za Husákovho režimu. Predmetom Husákovej politiky na rozdiel od tej dnešnej nebola stredná trieda, ale „robotnícka a roľnícka trieda a pracujúca inteligencia“. Tomuto predmetu sa prispôsobovali aj parametre a architektúra významných stavieb. Začnem od fotografie z 26. 8. 1972, na ktorej vidíme Husáka s dobovou suitou otvárať Most SNP. V súvislosti s tým ma doslova prekvapuje a frapuje fakt, že po novembri 1989 ho premenovali na Nový most, ale ešte pre­kvapujúcejšie je, že Husákova garnitúra bola schopná do troch rokov od nástupu Husáka k moci postaviť a otvoriť Most SNP (spojiť pravý a ľavý breh Petržalky), kým nový režim bol schopný obnoviť rozbitý asfaltový povrch na tomto moste až po 28 rokoch.

Podobne dopadli aj ostatné verejnoprospešné stavby postavené za Husáka:

1. Slovenská národná galéria, budova pustla, konečne sa rekonštruuje.

2. Námestie K. Gottwalda (1982) dnes Námestie slobody – spustnuté, na jeho rohu dominuje drevená kebabáreň.

3. Budova Slovenskej televízie – opustená a spustnutá.

4. Budova Slovenského rozhlasu – v úbohom stave.

5. Dom odborov na bývalom Centrálnom trhovisku – spustnutý, tamojšie podchody spustnuté.

6. Dostavba hlavnej stanice – spustnutá staničná budova, rozbité chodníky…

7. Zrekonštruované mestské hradby pri Dóme sv. Martina sa rozpadávajú, cesty v hlavnom meste sú zväčša takisto v dezolátnom stave.

Po prvom unáhlenom a cynickom „súde víťazov“nad Husákom, prichádza kniha, ktorá nesúdi, neodsudzuje, ale hľadá a podáva obraz Husáka politika vo všetkých súvislostiach – morálnych, vnútropolitických (česko ­slovenských, českých i slovenských), geopolitických i osobných. Jej výsledkom nie je ani Hosana!, ani Ukrižuj!, ale historická pravda s trpkou príchuťou.

(Dá sa povedať, že kým súd dejín nad Husákom sa odohráva už vyše štvrť storočia, „súd dejín“ na Václava Havla len čaká. Zatiaľ zaznieva na je-ho „nepolitickú politiku“ iba Hosana!, a to aj napriek tomu, že Husákovi sa štát pod rukami, tak ako V. Havlovi, nerozpadol.)

P. S.: Ako bývalý vydavateľský redaktor som za-registroval veľa chýb v slovenských citátoch, bolo by bývalo vhodné, keby ich vydavateľstvo Vyšehrad dalo korigovať nejakému slovakistovi alebo, ešte lepšie, Slovákovi so zodpovedajúcou redaktorskou skúsenosťou.

Jozef Čertík pre Literárny týždenník

Podporte nezávislé médium Denník VV

  • Nezamykáme články
  • Necenzurujeme komentáre
  • Nezverejňujeme platené články

Nechceme spoplatňovať obsah, lebo nie každý si to môže dovoliť. Len vďaka Vašej podpore sa môže tento obsah bezplatne dostať ku každému.

Viac info o podpore nájdete tu: PODPORTE VV

Pravidelná mesačná podpora

Jednorázová podpora


Alebo prevodom na náš účet: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

spot_img

Newsletter - Veci verejné

Prihláste sa na odber článkov. Dva krát do týždňa Vám zašleme zhrnutie najpodstatnejších komentárov a názorov, ktoré vyšli na našom webe :)

*Po vyplnení formuláru Vám zašleme potvrdzujúci email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Podporte spravodajsko-názorový portál Veci Verejné

Vychádzať môžeme len vďaka vašej pravidelnej podpore. Ak považujete našu činnosť za dôležitú a potrebnú, podporte náš spravodajsko-názorový portál pravidelnou mesačnou sumou 5, 10 či 15 eur, prípadne podľa vašich možností na číslo účtu IBAN: SK7283300000002801086712

Ďakujeme. Aj vďaka vám môžeme robiť sociálne a vlastenecky orientovanú žurnalistiku.

ZANECHAJ KOMENTÁR

Zdaj komentár
Zadajte svoje meno

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímaťČLÁNKY
Odporúčane pre Vás